γαβγάδικο – γύφτουλας

γαβγάδικο: (gav-GAD-eek-oh) club playing horrible Greek popular music, literally, “arf-arf house”

γαβγάς: (gav-GAS) dog-like fight; literally, “arf-arf fight”

γαζί: (GAZ-ee) heroin tracks, literally “stitching”

γαϊδούρι:  (guy-door-ee) ungrateful person, literally, “donkey”

γαιδουρόπουτσα: (guy-door-OPP-oo-cha) large schlong, literally “donkey penis”

γαλλικό: (gallic-OH) foul language, (pardon my) French; literally,”French”

γαλλικού: (gallic-OOH) female French teacher, stereotypically alluring and sexy

γαλλικούρα:   (gallic-OOH-rah) affected Frenchism

γαλότσα:  (gal-OH-cha) insulting expression for a woman, ratbag; literally, “galosh”

γαμάδικο:  (gkam-AD-eek-oh) whorehouse; literally, “fuck-place”

γαμάει και δέρνει:  (gkam-AH-ee keh DER-knee) kick-ass, it rocks, it rules; literally; “it fucks and beats”

γαμάει με τον κώλο: (gkam-AH-ee meg ton KO-loh) passive-aggressive person, literally “he who fucks with his anus”

γαμάει: (gkam-AH-ee) fucking awesome, it rocks; literally “it fucks”

γαμάουα: (gkam-AH-oo-ah) fucking awesome, dench

γαμάτος: (gkam-AT-oss) fucking awesome, killer, bee’s knees, cool, far out, gnarly

γαμήθηκα: (gkam-EE-thick-ah) I got screwed, not necessarily in sexual manner (e.g. too much work)

γαμημένο: (gkammy-MEN-oh) fucking (adjective), frigging

γάμησέ με! (gkammy-SEH meh) fuck me! (cry of exasperation)

γάμησέ τα! (gkammy-SEH-ta) fuck it all!

γαμησιάτικα: (gkammy-S’YA-tick-ah) someone else’s damages and responsibilities; literally, “fees for fucking”

γαμήσι του ελέους: (gkam-MISSY too el-LEH-ooss) mercy fuck

γαμήσιμη:  (gkam-MISSY-me) fuckable gal

γαμήσιμος:  (gkam-MISSY-moss) fuckable dude

γαμησομασχάλης:  (gkam-miss-oh-mass-HAL-iss) bagpipe-fetishist, literally “armpit fucker”

γαμιάς: (gkam-YASS) fucker, stud

γαμίδι(gkam-MIDI) frigging thing, fucker, asshole, bastard, cunt, motherfucker

γαμίδια (1): (gkam-MID-ya) thingamajigs

γαμίδια (2): (gkam-MID-ya) get the fuck outta here

γαμιέται ο Δίας: (gkam-YET-eh oh DEE-ass) all hell is breaking loose; literally, “Zeus is getting fucked”

γαμίκος: (gkam-EEK-oss) womanizer, fuckboy; literally “fucker”

γαμίκουλας: (gkam-EE-cool-ass) womanizer, fuckboy; literally “fucker”

γαμιόλα: (gkam-YOL-ah) promiscuous woman or gay dude; literally, “fuck-all”

γαμοσταυρίδι: (gk’ammo-stav-RIDDY) blasphemous curses; literally, “fuck-crosses”

γαμιστερό: (gk’ammy-ster-OH) fuckin’ awesome

γαμο- (gk’ammo-) the prefix “fuckin-”

γαμομανάς: (gk’ammo-man-ASS) motherfucker

γαμόπουστας:  (gkam-OH-poos-tass) fuckin’ faggot

γαμώ και δέρνω: (gkam-OH keh DER-no) I am invincible, I am da bomb; literally, “I fuck and I beat”

γαμώ:    (gkam-OH) I fuck, bang

γαμώ τα υπουργεία μου:    (gkam-OH ta ipp-oor-GHEE-ah-soo) the hell with it, damn; literally, “I fuck and your ministries”

γαμώ την Παναγία μου / σου: (gkam-OH tin pan-ah-GHEE-ah moo / soo) dammit, crap; a popular blasphemy, literally, “I fuck my (your) Madonna”

γαμώ την Παναχαϊκή μου: (gkam-OH tin pan-ah-high-KEE moo) hot damn you, a barely-unblasphemous expression; “literally, I fuck your Panachaiki FC” (a football team)

γαμώτο! (ga-MOTT-oh) fuck! bloody hell! feck!

γαμώ το κέρατό μου: (gkam-OH toh KER-at-oh moo) dammit, crap; literally, “I fuck my horn”

γαμώ το μουνί που σε πέταγε: (gkam-OH toe moo-KNEE poo seh PET-ag-geh) rather nasty insult, “literally, “I fuck the vagina that ejected you”

γαμώ το μουνί της Εύας:  (gkam-OH toe moo-KNEE tiss EVV-ass) fucking hell, dammit, crap; “literally, “I fuck the Eve’s vagina”

γαμώ το σπίτι σου: (gkam-OH toe SPIT-ee soo)  literally, “I fuck your home,” a rather nasty insult indeed

γαμώ το φελέκι μου: (gkam-OH toe fell-ECK-ee soo) dammit, crap;  “literally, “I fuck my fate”

γαμώ τον Χριστό μου / σου: (gkam-OH toe hree-STOH moo / sue)opular blasphemy; literally, “I fuck my (your) Christ

γαργάρα: (gkar-GKAR-ah) to keep quiet about something blatantly evident, to cover-up; literally, “gargle”

γαργάρα με ταβανόπροκες: (gkar-GKAR-ah meh ta-van-oh-PROC-ess) to keep quiet, to mince your words; literally, “to gargle with roof-nails”

γαρδούμπι: (gkar-DOOM-bee) joint with hashish; literally, a type of meat delicacy

γάρο:  (GKAT-oh) joint, reefer, doobie, ciggy

γάτα με πέταλα: (GKAT-ah meh PET-allah) as sharp as a needle, literally “cat with horseshoes”

γάτα: (GKAT-ah meh PET-allah) smart or street-smart person, literally “cat”

γατάκια: (gkat-ACK-ya) naive people, suckers; literally “pussies”

γατόνι: (gkah-TONY) a smart or street-smart person, literally “a cat”

γατού: (gkat-OO) crazy cat lady

γαύρος: (GKAV-ross) fan of Olympiacos FC; literally, “anchovy”

γεια σου βρε (τάδε) φυσφιρή πού χεις μια πούτσα σαν σφυρί: (YAH-soo vreh (so-and-so) phiss-fir-EE poo hiss me-AH POO-cha san sfee-REE) silly greeting meaning “hi there shining (so-and-so), you have a hammer-like penis”

γεια χαρά νταν:  (yah ha-RAH dan)  hi dude, hi buddy

γελαστό τσιγάρο: (yeh-lah-STO chi-GAR-oh) giggle stick, joint, spliff; literally, “laughing cigarette”

γελαστό: (yeh-lah-STO) weed, pot; literally, “laughing cigarette”

γεμιστάκι: (yeh-me-STACK-ee) cigarette from which tobacco is removed and weed added

γενικός δερβέναγας: (yeh-nick-OSS der-VEN-a- gas) head honcho, big cheese, grand Pubah

γερμανικούρα:   (yer-man-eek-OO-rah) affected or pretentious Germanism

γέρνει: (YER-knee) one who bends backward

γερομπινές: (yer-oh-bean-ESS) dirty old fart

γεροντομούνα: (yer-aunt-o’ MOON-ah) spinster, and old maid; literally, “old vagina bearer”

γεροντομουνιάζω: (yer-aunt-o’ moo-knee-AZZ-oh) to become a spinster, literally “to maintain an old vagina”

γεροξούρας:  (yer-oh-KSOOR-ass) old geezer, old fart, old fogey

για ξεκάρφωμα:  (yah kseh-CAR-faux-ma) as a smokescreen, as a cover; literally, “for un-nailing”

για όνομα πια:  (yah OH-no-ma pee-AH) for Pete’s sake; literally, “for the name already”

για πλάκα:   (yah PLACK-ah) for fun, for kicks; literally, “for plate”

για τα καλά: (yah ta cal-AH) largely

για τα καρναβάλια:  (yah ta car-AH)  gaudy, tacky; literally, “for the carnivals”

για τα μπάζα: (yah ta BAZZ-ah) ugly, for the trash heap; literally, “for the debris”

για την επισήμη! (yah teen epp-ee=STEE-mee) for science!

για το γαμώτο: (yah toh ga-MOTT-oh) for the heck of it; literally, “for the fuck”

για φαντάσου:   (yah fan-TASS-oo) go figure, fancy that

για ψύλλου πήδημα:  (yah PSEE-loo PIDD-ee-ma) at the drop of a hat; literally, “for the leap of a flea”

γιαβάς-γιαβάς: (yah-VASS, yah-VASS) slowly-slowly

γιαβάσης: (yah-VASS-iss) very sober and serene

γιαβουκλού: (yah-VOO-cloo) girlfriend, lover

γιαγκίνι: (yah-GKEE-nny) fiery erotic passion

γιαλαντζί: (yah-lan-GEE) bogus

γιαουρτομούνα: (yah-oor-to-MOON-ah)  cum-drenched woman or gay-man; literally, “yogurt-vaginaèd”

γιατί κλάνει το γατί: (ya-TEA CLAN-ee toh ga-TEA) because, because i say so (curt answer to annoying “why” questions); literally, “because the cat farts”

γιατί μπορεί: (ya-TEA bore-EE) because he can!

γιατρέ μου: (ya-très moo) dude, mate, doc; literally, “my doctor”

για ψόφα λίγο να δω κάτι! (yah p’SOFA LEE-go nah doh CAT-ee) please drop dead a little, I’d like to see something!

γίδι:  (YID-eeidiot; literally, “goat”

γίναμε κώλος:  (YEE-nah-neh) we had a major falling out; literally, “we became anus”

γίναμε μπίλιες:  (YEE-nah-neh belle-AD-esswe had a major falling out

γίναμε ρόμπες:  (YEE-nah-neh ROB-ess)  we became a laughing stock; literally, “we have become robes”

γίνεται βάιραλ: (yee-neh-TEH viral)  to go viral

γίνεται κέντα (1): (yee-neh-TEH KEN-tahstraight flush in poker; literally, “embroidery happened”

γίνεται κέντα (2): (yee-neh-TEH KEN-tahmonetary windfall; literally, “embroidery happened”

γίνεται κέντα (3): (yee-neh-TEH KEN-tahscoring in sex; literally, “embroidery happened”

γίνεται χαμός:  (yee-neh-TEH HAM-oss) all hell breaks loose

γίνομαι αλοιφή (1):   (YEE-nom-eh al-ee-PHEEI get really emotional, I am deeply moved; literally, “I become ointment”

γίνομαι αλοιφή (2):   (YEE-nom-eh al-ee-PHEEI get smashed, I get drunk as fuck; literally, “I become ointment”

γίνομαι βαπόρι:  (YEE-nom-eh vap-OR-ee)  to go postal, go ballistic, go postal; literally, “I become a ship”

γίνομαι βούκινο: (YEE-nom-eh VOO-key-no) I become a laughing stock

γίνομαι καπνός:  (YEE-nom-eh cap-NOSS) vanish into thin air; literally, “I become smoke”

γίνομαι κουδούνι:   (YEE-nom-eh koo-DOO-knee) I become a mess, I am drunk out of my mind; literally, “I become a doorbell

γίνομαι κουνουπίδι: (YEE-nom-eh koo-noo-PIDD-eeI become a mess, I am drunk out of my mind; literally, “I become a cauliflower”

γίνομαι κώλος: (YEE-noh-meh KOLL-oss) I become a mess; literally, “I become anus”

γίνομαι λιάρδα: (YEE-noh-meh lee-ARE-da) to get drunk

γίνομαι Λούης: (YEE-noh-meh Louis) to run away

γίνομαι λούτσα: (YEE-noh-meh LOOT-sah) I get drenched

γίνομαι μπίλιες: (YEE-noh-meh BILL-yes) I get into a bad argument; literally, “I become marbles”

γίνομαι ντέφι: (YEE-noh-meh DEAF-ee) to get drunk; literally, “I become a tambourine”

γίνομαι ντίρλα: (YEE-noh-meh DIRL-ah) to get drunk

γίνομαι παπόρι: (YEE-noh-meh pa-PORE-ee) go ballistic, go postal; literally, “I become a ship”

γίνομαι πίτα: (YEE-noh-meh PIT-ah) to get drunk; literally, “I become a pie”

γίνομαι ρεντίκολο: to become a laughing stock

γίνομαι ρόμπα: (YEE-noh-meh ROB-ah) I become embarrassed; literally, “I become a robe”

γίνομαι σκνίπα: (YEE-noh-meh SKNEE-pah) I get smashed, I get drunk ; literally, “I become a gnat”

γίνομαι στουπί: (YEE-noh-meh stoo-PEE) I get smashed, I get drunk ; literally, “I become a wad

γίνομαι ταγάρι: (YEE-noh-meh tag-ARE-ee) I tag-along, I cling like a leech; literally, ‘I become a traditional weaved bag”

γίνομαι τσάμικος ταμπάκος: (YEE-noh-meh TSAM-ee-koss tamp-ACK-oss) I tag-along, I cling like a leech; literally, “I become Chamerian snuff”

γίνομαι φέσι: (YEE-noh-meh FESS-ees) I get smashed, I get drunk; literally, “I become a fez”

γίνομαι χώμα: (YEE-noh-meh HOM-as) I get smashed, I get drunk; literally, “I become soil”

γιολάρω: (yol-ARE-oh) to yolo (v.)

γιόλο: (yolo) yolo (n.), carpe diem

γιορτόπιασμα: (your-TP-yas-ma) child punished by God with physical or mental disbilities for having been sinfully conceived during a religious holiday

γιουσουφάκι: (you-soo-fack-ee) subservient brown-noser; originally, prepubescent boy at the sexual services of an Ottoman functionary

γιούφι: (YOU-fee) rolled banknote used for snorting cocaine

γιούχου:   (YOU-hoo) yahoo,  gaga, loony, nuts

γκαγκά: (ga-GA) senile, ga ga

γκαβάδι: (ga-VAD-ee) army rookie; literally, “blind”

γκαζοφονιάς: (gaz-oh-PHON-yass) recklessly fast driver; literally, “throttler murderer”

γκαζοχωρίτισσα: (gaz-o’-whore-IT-iss-ah) prostitute frequenting the athens district of Gazi

γκάιζ: (guys) guys

γκανάκι: (gkan-ACK-ee) warm gun (for shooting smack)

γκαντέμης: (gah-DEM-iss) one who jinxes everythingγκαντεμιά: bad luck

γκάντζα: (ganja) ganja

γκάου: (GKAH-oo) idiot, clod

γκαστρωμένη: (gas-STRAW-many) preggers

γκατζετόνι: (gadget-TONY) gadget

γκέγκε; (GKEH-gkeh?) got it? capisce?

γκέικος:   (GAY-koss) gay, gay-related, gay-like

γκέινταρ: (gaydar) gaydar

γκέουλας: (GKEH-oo-lass) gay person, bender, fag

γκεράπης:   (gkeh-RAP-iss) disco fan, disco freak

γκίκουλας: (GEEK-oo-lass) geek, nerd

γκίνια:   (GKEEN-ya) losing streakγκιφάκι: GIF file

γκλαμουράτος: (gkla-moo-RAT-oss) glamorous

γκλαμουριά: (gkla-moore-YAH) glamour

γκλεγκλές: (gkleh-GKLESS) gay dude

γκογκόβια: (go-GOV-ya) doodads, testicles

γκόμενα με αρχίδια: (GO-men-ah meh are-HEED-ya) woman sporting a camel-toe; literally, “chick with testicles”

γκόμενα: (GO-men-ah) girlfriend, chick, broad, beezy

γκόμενα-γαρίδα: (GO-men-ah gkar-EE-dah) “butterface,” fugly woman with a beautiful body; literally “shrimp-woman” (you eat a shrimp’s body but discard its head)

γκομενίζω:   (go-men-IZZ-oh) fool around, be a skirt chaser, pick up chicks

γκομενιλίκι:   (go-men-ee-LICKY) womanizing, philandering

γκόμενος: (GO-men-oss) boyfriend

γκομενοφάση: (go-men-o’-FASS-ee) womanizing siuation

γκον: (gkon) completely gone, trashed

γκοτζίλα: (Godzilla) tough frozen meat served in army mess halls; literally, “Godzilla”

γκουρμεδιάρης: (gkoor-meh-DYAR-iss) foodie, gourmet aficionado

γκουφουέ: (goo-foo-EH) GFE, girlfriend experience

γκραν γαμάω: (gran gam-AH-oh) grand puba, big cheese

γκραν γκρινιόλ: (gran gkeen-YOL) big-time nagging

γκραν πρηξ: (gran pricks) big-time pain in the ass

γκρας: (grass)  grass, weed, pot

γκραφιτάς: (graph-it-ASS) grafitti artist

γκρηνιάρης: (green-YAR-iss) annoying ecologist, literally “green whiner”

γλαρόσουπα: (gklah-ROH-soup-ah) dream on, don’t count on it; literally, “you will eat seagull soup”

γλάστρα: (GLASS-trah) trophy-face, beautiful but of no substance; literally, “flower-pot”

γραψαρχίδης: (grap-sar-HEED-iss) person who does not give a shit; literally, “testicle inscriber”

γλειφομούνι: (glyph-o’-MOON-iss) cunnilingus, carpet munching, eat fur pie; literally, “cunt licking”

γλείφτης: (GLYPH-tiss) ass kisser, brown noser; literally, “one who licks”

γκαστρωμένη: (gkah-straw-MEN-ee) preggers

γλείφτινγκ: (GLYPH-ting) brown-nosing

γλειφτρόνι: (glyph-TRON-ee) ass kisser, brown noser; literally, “one who licks”

γλειψαρχίδας: (gleep-sar-HEED-ass) ass kisser, brown noser; literally, “testicle licker”

γλειψ-γλειψ:   (gleep-sar-HEED-ass) ass kissing, brown nosing; literally, “slurp slurp”

γλέντης: (glenn-tiss) gay person; literally, “festive”

γλίτσας:  (GLEET-sass) slimy fellow, slime-ball, grease-ball, greaser

γλυκοτσούτσουνος:  (gleek-o’- TSOO-tsoo-noss) man much loved by women; literally, “sweet-dick”

γλυκούλης: (glick-OO-liss) sweetie (for a man), gay

γλωσσίδι: (glo-SID-ee) clitoris; literally, “little tongue”

γλωσσόφιλο: (gloss-OH-phil-oh)  French kiss; literally, “tongue kiss”

γόπα: (GKOP-ah) cigarette butt

γόπινγκ: (GKOP-ing) bumper sniping, cleaning up cigarette ends

γοργόνα: (gore-GO-nah) beautiful babe, literally “mermaid”

γουίφι: (WEE-fee) WiFi

γουργού: (goor-GOO) water-pipe

γούργουλας: (GKOOR-ghoul-ass)  water-pipe

γουρούνα (1): (goo-ROON-ah) bitch;  literally, sow

γουρούνα (2): (goo-ROON-ah) quad bike, literally, “sow”

γουρούνια της Ευρώπης: (goo-ROON-ya tiss eh-VROH-piss) PIGS (Portugal, Ireland, Greece, Spain)

γουστάρω: (goo-STAR-oh) I dig, I’m loving it, I fancy

γραμμένος:  (grah-MEN-oss) to completely disregard someone; literally, “inscribed”

γραμμιτζής:  (grammy-JISS) spin doctor

γραμμωμένος:  (gram-oh-MEN-oss) ripped, hardbody

γρασίδι:  (grass-ID-ee) grass, weed, pot

γράφω εκεί που δεν πιάνει μελάνι:   (GRAPH-oh eck-EE poo den pee-ANNIE mel-ANNIE) I don’t give a shit; literally, “I inscribe it where ink cannot dry”

γράφω: (GRAPH-oh) I ignore someone or something; literally, “I write”

γρηγορόσημο:  (gree-gore-OSS-‘im-oh) speed up fee, speed stamp

γριές:  (GREE-ess) fans of Heracles  FC; literally, “old women”

γυαλάκιας: (yah-LACK-ee-ass) four-eyes

γύμνυμα: (YEEM-nim-ah) sexting

γυναίκα σκέτη:  (yee-NECK-ah SKETT-ee) very effeminate gay, tranny; literally “a pure woman”

γυναίκα της περιπατητικής σχολής:  (yee-NECK-ah tiss perry-pat-it-ick-ISS skoll-EES) a hooker;  literally, a “woman of the peripatetic school”

γυναίκα του δρόμου: (yee-NECK-ah too DRAW-moo) tramp; literally, “street woman”

γυναίκα χωρίς βύζους, εκκλησία χωρίς Tζίζους: (yee-NECK-ah h0-RISS VEE-zeus ek-lee-SEE-ah ho-RISS Jesus) “woman without tits is like a church without Jesus” (this actually rhymes in Greek)

γυναίκα-γαρίδα:  (yee-NECK-ah gkar-EE-dah) “butterface”, fugly woman with a beautiful body; literally,”shrimp-woman,” whose body you eat but whose head you discard

γυναικοπίπης: (yee-neck-oh-PIP-iss) peeping tom

γυναικωτός: (yee-neck-oh-TOSS) effeminate fellow, literally “woman-like”

γυριστρούλα: (yee-rist-OO-lah) flirtatious girl,  literally “little wanderer”

γύφτο- (YEEF-toh-) offensive prefix implying chavviness, tackiness, shoddiness and uncouthness; literally, “gypsy-”

γύφτος: (YEEF-toss) gypsy, chav

γύφτοι: (YEEF-tea) fans of PAOK FC; literally, “gypsies”

γυφτοκυριλέ: (yeef-toh-key-rill-EH) chavvy, posh, tacky; literally, “Gypsy posh”

γυφτομπαρόκ: (yeef-toh-baroque) chavvy, posh, tacky;  literally, “Gypsy baroque”

γυφτοπρόξενος: (yeef-toh-PROX-en-oss) chavvy,  tacky and pretentious clod;  literally, “Gypsy consul”

γύφτουλας: (YEE-ftoo-lass) chavvy, tacky and impolite person; literally “gypsy”

Advertisements

2 thoughts on “γαβγάδικο – γύφτουλας

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s