θα βάλω τη γάτα μου να κλάψει – θύμας

(Note on the transliteration of θ: th is pronounced as in Cathy

θα βάλω τη γάτα μου να κλάψει:  (thah VALL-oh tin GAT-ah moo nah CLAP-see)  couldn’t care less; literally, “I’ll have my cat cry over this”

θα γελάσει ο κάθε πικραμένος: (thah yell-ASS-ee oh -oh CATH-eh pick-rah-MEN-oss) everyone will be in stitches; literally, “every embittered person with laugh”

θα γίνει το έλα να δεις:  (thah YEE-knee toh ella nah deess) hell will break lose

θα δείξει:  (thah DICK-see) we’ll see, time will tell, time will show

θα’ θελες: (THAH’ thell-ess) you wish

θα μας θάψει όλους: (thah mass THAPP-see OLL-ooss)  he will outlive us all; literally, “he will bury as all”

θα μου κλάσεις μια μάντρα αρχίδια: (thah moo CLASS-iss mee-mantra are-HEED-ya) you can’t do anything to me; literally, “you’ll fart on a junkyard of testicles”

θα μου κλάσεις τα αρχίδια: (thah moo CLASS-iss tah are-HEED-ya)you can’t do anything to me; literally, “the worst thing you can do to me is fart on my testicles whilst I fuck you”

θα πάω σκαστός: (thah PAH-oh ska-s’TOSS) I will die from the exasperation you are causing; literally, “I will go erupted”

θα σε αφαλοκόψω! (thah seh aff-al-oh-COP-so) I am going to get you bad; literally, “I am going to cut your umbilical chord”

θα σε γελάσω:  (thah seh yell-ASS-oh)  don’t ask me,  I haven’t got a clue; literally, I will laugh you”

θα σε κάνω μάγκα: (thah seh CAN-on ANNE-t’rah) I’ll teach you to be street-smart and cool

θα σου βάλω τα δυο πόδια σε ενα παπούτσι: (thah soo VAL-oh tah dee-)H POD-ya seh ENN-ah pap-OOT-see)  I will put you in your place; literally, “I will put your two feet in one shoe”

θα σου ‘ξηγήσω το όνειρο: (thah soo k’see-GKEE-sog toh ON-ee-roh)  I will fuck you; literally, “I will interpret your dream”

θάβω: (THAH-vo)  to gossip behind one’s back, literally “burying”

θαλασσινό βιάγκρα: (thah-lass-ee-NO viagra)  oysters and other purported seafood aphrodisiacs; literally, “sea Viagra”

θαλασσοδάνειο: (thah-lass-o’DAN-ee-oh)  bad loan, issued by a corrupt creditor to a corrupt debtor; literally, “sea loan”

θαλασσομούνι: (thah-lass-o’MOONIE)  jellyfish, in Cretan parlance; literally, “sea vagina”

θαλάσσωμα: (thah-LASS-on-ma)  screw-up, fuck-up

θάψιμο: (THAPP-see-moh)  to gossip behind one’s back, literally “to bury someone”

θεά:  (theh-AH)  glamorous woman or gay person; literally, “goddess”

θεάρα:  (theh-ARE-ah)  glamorous woman or gay person; literally, “goddess”

θείτσα: (THEET-sah)  Yenta, old lady, used ironically for any elderly woman; literally, “auntie”

θέλει η πουτάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει:  (THEH-lee ee poo-TAN-ah nah cryph-TEE keh ee har-AH den tin aff-EE-knee)  you cannot hide your joy at something; literally, “the whore wants to conceal herself but her joy betrays her”

θεό-: (theh-OH-)  prefix indicating large or high degree

θεόμουνο: (theh-OH-moon-oh)  bombshell; literally, “god-like vagina”

θεόμουρλος: (theh-OH-moor-loss)  batshit, crazy (M)

θεόμουρλη: (theh-OH-moor-lee) batshit, crazy (F)

θεόμπαζο: (theh-OH-bazz-oh) fugly person literally, “god-like debris”

θεούλης: (theh-OO-liss) unbelievable person; literally, “little god”

θεούσα: (theh-OO-sah) fanatically religious woman

θολοκουλτουριάρης: (thoh-loh-cool-tour-YAR-iss) lefty pseudo-intellectual,  pseudy

θρασύπουστας: (thrass-EE-poos-tass) arrogant gay person

θρεντ: (thread) thread (internet)

θρύλος: (THREE-loss) Olympiacos F.C.; literally, “legend”

θυμαράκια: (thee-mar-ACK-ya) cemetery; literally, “where thyme grows”

θύμας: (THEE-mass) loser

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s