Ιβάν – ιστοπλοϊκό

Ιβάν: (ee-VAN)  IBAN (bank account)

ιδέα σου είναι: (ee-DEH-ah soo EE-neh) it is just you, it is just your idea

ιεραπόστολος: (ee-err-APP-OSS-toll-oss) missionary (position)

ΙΚΑ, μίκα, σύκα: (EE-kah, MEE-kah, SEE-kah) various bureaucratic Greek tax authorities

ιμάτζιν: (ee-MAT-zeen) imagine (teenager fanfiction)

ιν: (in) to be in, trendy

ινσέψιο: (in-SEP-see-oh) when something reminds you of something else

ινστρούχτορας: (in-STRE-h’torr-ass) one who gets off on giving instructions

ίντερνετ καφέ: (internet cafe) illegal gambling joint masquerading as an internet cafe

ιντερνετάκιας: (internet-ACK-yass)  internet guru

ιντερνέτι: (inter-NETTY) internet

ιντερνετομαλάκας: (internet-oh-mal-ACK-ass) internet jerk

ίντυ: (indy)  indy

Ιόνια Οδός: (ee-ON-ee-ah oh-DOSS)  hershey highway

ίου: (EE-oo) yuck, eww, gag me with a spoon

ιππεύσιμη: (ipp-EFF-see-mee) fuckable gal

ἱπποπόρνος: (ipp-oh-PORN-oss) larger-than-life whore (ancient Greek slang)

ισαποστάκιας: (iss-app-os-STACK-yass) one who keeps equal distance in an argumemt

ισιώνω (1): (issy-ONO) to come to terms with something

ισιώνω (2): (issy-ONO) to oversteer a car

Ισλαμοσταλίνας: (islamo-stall-IN-ass) islamo-stalinist

Ισλαμοφασίστας: (islamo-fascIST-ass) islamo-fascist

ισπανικό: (iss-panic-OH) tit-fucking

ιστιοσελίδα: (iss-tee-og-san-EE-dah) ironic spelling of web site

ιστοπλοϊκό: (iss-toh-ploh-ick-OH) web browser

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s