μ’ αυτά και μ’ αυτά – μωράκι

μ’ αυτά και μ’ αυτά: (maff-TAH keh maff-TAH) with this and that, one way or the other

μ’ αυτό το πλευρό να κοιμάσαι:   (maff-TOH toh plevv-ROH na kee-MASS-eh)  dream on, not in your wildest dreams; literally, dream on this side

μ’ έκαψες που να καείς, σαν το κεράκι τση λαμπρής! (MECK-app-sess poo nah ka-ISS san to kerr-ACK-ee tiss lamb-ISS) You have burned me; may you too burn like an Easter candle!

μ’ έχει κλάσει ο Θεός:  (MEH-hee CLASS-ee oh theh-OSS)  I feel totally abandoned; literally, God has farted unto me

μα και μου:  (mah keh moo)  lame excuses

μαγαζί:  (mag-ah-ZEE) ironically, any type of company or business; literally, shop

μαγκαϊβεριά:  (MacGyver-YAH) MacGyverism

μάγκας: (MAG-ass) crafty, street-smart, badass

μαγκιά του: (mag-YAH toogood for him, more power to him

μαγκιά, κλανιά εξάτμιση κι κώλο φινιστίνι: (mag-YAH clan-YAH ex-AT-miss-ee kee KOL-oh fee-nees-TREE-kneelame smart-ass,  all words and no action; literally, “craftiness, fart-exhaust and an ass shaped like a porthole”

μαγκιά: (mag-YAHstreet smarts, craftiness

μαγκιόρα: (mag-YORR-ah) crafty, badass, street-smart woman

μαγκιόρος:  (mag-YORR-osscrafty, badass, street-smart dude

μάγκισσα:  (MAG-iss-ahcrafty, badass, street-smart woman

μαγκίτης: (mag-IT-isscrafty, badass, street-smart dude

μάγος είσαι; (MAG-oss ISS-eh?are you a fuckin’ genius? Literally, are you a magician?

μαδαφάκας:  (mah-thah-FACK-assmotherfucker

μαδομούνι: (mah-doh-MOON-ee) cat-fight, shitstorm; literally, cunt-hair plucking

μαζεύτε τον: (mazz-EVV-ett-eh tonsomebody hold him back

μαζεύω υπογραφές: (mazz-EVV-oh eep-oh-graph-ESS) I am about to be sacked, or to die; literally, “I am collecting signatures”

μαζούτ καις; (1): (mazz-OOT k’ESS) are you dense? Are you an idiot? Literally, “do you burn crude oil?”

μαζούτ καις; (2): (mazz-OOT k’ESSare you gay? Literally, “do you burn crude oil?”

μαζόχας: (mazz-OH-hassmasochist

μαθαίνω παπαγαλία:  (mazz-OOT k’ESSto parrot, to learn by heart

μάθαν ότι γαμιόμαστε, πλακώσανε κι οι γύφτοι: (MATH-an OTT-ee gam-YO-mass-teh keh plack-OSS-an-eh kee ee YEEPHT-ee) free riders are taking advantage of the situation; literally, “word got out that we are having sex, and even the gypsies arrived in crowds”

μαϊμού:  (my-MOOknock-off  product, babbage; literally, monkey

μαϊντανός:  (my-dan-OSSmeddler,  buttinsky,  TV talking head; literally, parsley

μάιστα: (MICE-tahokie-dokie, ‘aight

μακάκας:  (mac-ACK-asswanker, jerk,  victim (as in μαλάκας); literally,  macaque

μακλάνιος: (mac-LEN-ee-oss) SOB

μακρυχέρης: (mac-ree-HER-iss) pilferer

μαλάκας (1): (mal-ACK-assliterally, masturbator

μαλάκας (2):  (mal-ACK-assjerk, asshole, fuckhead, douchebag; literally, masturbator

μαλάκας (3): (mal-ACK-assidiot, dumb fuck, asshat, fucktard; literally, masturbator

μαλάκας (4): (mal-ACK-assgullible person, victim, fall guy; literally, masturbator

μαλάκας (5): (mal-ACK-ass) someone surprised, astounded; literally, masturbator

μαλάκας (5): (mal-ACK-ass) metal instrument used in bodyshops to remove dents from cars; literally,  masturbator

μαλάκας (6): (mal-ACK-ass) dude, mate, buddy; although the gender is male, μαλάκας as a term of endearment is used by both sexes; literally, masturbator

μαλάκας με πατέντα : (mal-ACK-ass meh pat-END-ah) big-time jerk; literally, “patented masturbator”

μαλάκας της παρέας (1): (mal-ACK-ass tiss par-EH-assthe idiot or fall guy within a company of friends; our group of friends’s masturbator

μαλάκας της παρέας (2): (mal-ACK-ass tiss par-EH-assthe jerk or asshole within a company of friends; our group of friends’s masturbator

μαλακία (1): (mal-ack-EE-ahliterally, the act of masturbation

μαλακία (2): (mal-ack-EE-ah) failure, idiocy, stupidity, foolish act; literally, the act of masturbation

μαλακία (3): (mal-ack-EE-ahnonesense; literally, the act of masturbation

μαλακίες: (mal-ack-EE-essbullshit; literally, masturbations

μαλακισμένος:  (mal-ack-is-MEN-ossjerk, asshole, fuckhead, douchebag; literally, masturbated person

μαλακιστήρι: (mal-ack-ee-STIR-eejerk, asshole, fuckhead, douchebag; literally, “masturbation device”

μαλακοκαύλης: (mal-ack-oh-KAVV-liss) floppycock, jerk,  idiot, douchebag

μαλακοπέρδουλας: (mal-ack-oh-PERR-doo-lassjerk, sshole, fuckhead, douchebag; literally, “Mr. wank-farter”

μαλακοπίτουρας: (mal-ack-oh-PIT-oo-lassjerk, asshole, fuckhead, a douchebag; literally, “Mr. soft-bran”

μαλακοσβούρης: (mal-ack-oss-VOOR-issjerk, idiot, douchebag

μαλάκω:   (mal-ACK-ohdouche bag, silly bitch

μαλαφράντζα:  (mal-ah-FRAN-jahFrench malady, syphilis

μάλε βράσε: (MAL-eh VRASS-eh) brouhaha with an unhappy ending

μαλέας:  (mal-EH-asswanker, jerk,  plonker

μαλλιαρομούνα: (mal-yar-oh-MOON-ahhairy-bushed woman

μάλλιασε η γλώσσα μου: (MAL-yass-eh ee GLOSS-ah mooI talk myself dry; literally, “my tongue has grown hair”

μαμάκιας: (ma-MACK-yassmomma’s boy, softie, wuss

μαμίσιο: (mam-ISS-yo) original part

μαμόθρευτο: (ma-MOTH-reff-tohmomma’s boy, softie, wuss

μαμώ:  (ma-MOH) I fuck; literally, “I mom”

μανάρι:  (ma-NAH-reebabe, hot chick, crumpet; literally, “young lamb”

μανίκι: (ma-NICK-eesetback, difficulty, pain in the ass; literally, sleeve

μανούλι:   (ma-NOO-leehot mamma, crumpet, babe, knockout; literally, “little mamma”

μανουλομάνουλο:  (ma-nool-oh-MAN-are-ohultra hot mamma, mega-babe, bombshell,  drop-dead gorgeous,  hottie, knockout

μανουλοχούφταλο:  (ma-nool-oh-HOOF-tal-oh) hot GILF, sexy old hag, sexy cougar

μανούρα: (man-OO-rahfighting and bickering that sometimes goes out of hand

μανουριάζω: (man-oor-YAZZ-ohto fight and bicker

μαντάμ: (ma-DAM) brothel madam

μαντζαφλάρι: (man-jaff-LARRYdoodad, thingy

μαντράς:  (mad-RASS) used-car lot owner

μαντρόσκυλο: (mad-ROSS-kill-oh) henchman, stooge; literally, watchdog

μαούνα (1): (ma-OO-nah) ugly, overweight and slow-moving woman; literally, “barge”

μαούνα (2): (ma-OO-nahhuge, cumbersome car; literally, “barge”

μάπα το καρπούζι:   (MAP-ah toh car-POO-zeeit’s a flop, epic fail; literally “the watermelon proved to be a cabbage”

μάπα: (MAP-ahof poor quality, flop; literally, “cabbage”

Μαρία Παλάμη (και οι πέντε κόρες της): (Maria pal-AM-ee (keh ee PEN-teh KOR-ess tiss)) Mother Fist (and her five daughters)

μαρίδα: (mar-ID-ahkids; literally, “small fry”

μαριδαίοι: (mar-id-EH-eesmall shareholders; literally, “small fry”

μάρκα: (MARK-ahsmart, street-smart person; literally, “brand”

μαρκαλεύω (1): (mark-ah-LEVV-ohto gracelessly fuck someone

μαρκαλεύω (2): (mark-ah-LEVV-ohto pick your nose

μας πιάσανε τον κώλο: (mass pee-ASS-an-eh ton KO-lohwe were gypped, we were taken for a ride; literally, “they grabbed our butt”

μας τα ζάλισες: (mass tah ZALL-iss-essyou are busting our balls; literally, “you have rendered them (our ball) dizzy”

μας τα ‘χεις κάνει αερόστατα:  (mass TAH-hiss canny ah-err-OSS-ta-tayou are busting our balls; literally, “you have transformed them (our ball) into hot air balloons”

μας τα ‘χεις κάνει ζέππελιv:  (mass TAH-hiss canny zeppelinyou are busting our balls; literally, “you have transformed them (our ball) into Zeppelins”

μας τα ‘χεις κάνει μπαλόνια:  (mass TAH-hiss canny baal-ON-yayou are busting our balls; literally, “you have transformed them (our ball) into balloons”

μας τα ‘χεις κάνει τσουρέκια:  (mass TAH-hiss canny tsoo-RECK-ya) you are busting our balls; literally, “you have transformed them (our ball) into Easter buns”

μας την πέσανε: (mass tin PESS-an-eh) they got to us, they jumped all over us, they mobbed us

μασάει η κατσίκα ταραμά:  (mass-AH-ee ee kar-SICK-ah tar-am-AHwhat type of idiot do you take me for; literally, “does a goat chew fish roe?”

μάστα: (MASS-tahokie-dokie, ‘aight

μάστορας (1): (MASS-tor-ass) expert in any field; literally, “master craftsman”

μάστορας (2): (MASS-tor-assin a humorous sense, any word that contains “master” in English; e.g.  web master, Master’s degree holder, etc.

μαστόρικο: (mass-TOR-rick-oh) any brand of cheap cigarettes, usually smoked by menial workers

μαστούρα: (mass-TOUR-ah) to be toned, trip

μαστούρας: (mass-TOUR-assstoner

μαστουρλούκι: (mass-tour-lookie) munchies whilst high

ματάκιας: (mat-ACK-yass) peeping tom

ματατζής: (mat-ad-JISSriot cop

ματομπούκαλα: (mat-oh-BOOK-al-ahfat eyeglasses, goggles

μαστουρώνω: (mass-tour-ON-ohto get high

ματσαράγκα: (mat-sarr-ANG-ah) con, fraud, swindleματσό: loaded, rich

ματσωμένος: (mats-oh-MEN-ossloaded, rich

μαύρα μάτια:  (MAV-rah MAT-yah) long time no see; literally, “black eyes”

μαυράκι: (mavv-RACK-eeblack hash

μαύρη χελώνα μ’ έχει κατουρήσει: (MAVV-ree hell-ON-ah MEH-he cat-oo-RISS-ee) we were jinxed; literally, “a black turtle has peed on us”

μαυρίζω: (mavv-RISS-oh) to vote against someone; literally, “to blacken”

μαύρο: (MAVV-roh) hash, pot

μαυρογιαλούρος:  (mavv-roh-YAH-loor-ossdemagogue politician

μαύρος (1): (MAVV-rossfascist

μαύρος (2): (MAVV-rossguy with black humor

μαύρος (3): (MAVV-rossblack coffee

μαύρος (4): (MAVV-ross) black person

μαύρος (5): (MAVV-rossgypsy

μαύρος (6): (MAVV-rossunfortunate person

μαύρος (7): (MAVV-rossstrict drill officer

μαύρος (8): (MAVV-ross) tanks soldier

μαυρούκω: (mavv-ROOK-ohbrown sugar (African girl)

με αφήνει παγερά αδιάφορο:  (meh aff-EE-nee par-err-AH ad-YAFF-ro-oh) I couldn’t care less, I don’t give a flying fuck, I’m totally indifferent about it; literally. “it leaves me freezingly indifferent”

με γάμησε: (meh GAM-iss-eh(s)he / it screwed me

με γράφει: (meh GRAPH-ee(s)he ignores meμε έχει κόψει λόρδα:   I’m starving

με έχει χτικιάσει:  (meh EH-hee htick-YASS-ee) he’s pain in the butt, he made my life a living hell

με έχεις στο κλάσιμο: (meh EH-hiss stoh CLASS-im-ohyou are totally ignoring me; literally, “you have me for farting purposes”

με κλάνεις: (meh CLAN-iss) you are totally ignoring me; literally, “you are farting me”

με κόβει η λόρδα:  (meh COVV-ee LORD-ah) I’m starving

μενουμευρώπης:  (men-oo-mh-VROPP-iss) remainer

με όλα τα ροκφόρ: (meh OLL-ah tah Roquefort) with all comforts, the whole shebang; literally, “with all Roquefort cheeses”

με πάει γαμιώντας:  (meh PAH-ee gam-YON-tassI am going from bad to worse, I am having a hard time

με πάει κόψιμο: (meh PAH-ee COP-see-mohI’ve got the runs

με πάει μίλκο: (meh PAH-ee MILK-ohI’ve got the runs

με πάει πλυντήριο: (meh PAH-ee plinn-TIRR-ee-oh)I’ve got the runs

με πιάνεις αδιάβαστο:  (meh p’YANN-iss ad-YAVV-ass-toh) you’ve got me there; literally, “you’ve caught me unprepared”

με πιάνουν τα μπουρίνια μου:  (meh p’YANN-oon tah boo-RINN-ya moo) Ι’m very angry, Ι’m  pissed off

με σάλιο και επιμονή, γαμάει ο ελέφαντας τ’ αρνί: (meh SAL-to keh eep-oh-mo-NEE gam-AH-ee of el-EPH-ant-ass tar-NEErewards come to those who work hard; literally, “with spittle and perseverance, the elephant fucks a lamb”

με τα όλα: (meh tah OLL-ahbig time, at full tilt, at full speed

με τα χίλια:  (meh tah HILL-ya) big time, at full tilt, at full speed

με τις υγείες σου: (meh tiss ee-YEE-ess sass) cheers, to your health; the expression is also addressed to someone you has just farted

με τρώει ο κώλος μου: (meh TROH-ee oh KOL-oss mooI am asking for it; literally, “my butt is eating me”

μεγάλη μάρκα: (meh-GAL-ee MARK-ahquite a character, quite a piece of work; literally, “big brand”

μεγάλη μούρη: (meh-GAL-ee MOO-ee) quite a character, quite a piece of work; literally, “big face”

μεγάλο μούτρο: (meh-GAL-oh MOOT-roh) quite a character, quite a piece of work; literally, “big face”

μεγαλοκοπέλα: (meh-gal-oh-cop-EL-ahspinster, she’s no spring chicken

μεγαλόσταυρος: (meh-gal-OH-stavv-ross) syphilis; literally, “medal distinction of the highest order”

μέγκλα: (MEG-lahcool, groovy, copacetic; corrupt form of “made in England”

μέζεα: (MEZZ-eh-ahgenitals (Ancient Greek)

μελανούρι: (meh-lan-OO-ree) beautiful brunette; literally, type of fish

μεμέιλ: (meh-MAILby email; wordplay on “with tits”

μεναγκό: (men-ah-GO) girlfriend; anagram of γκόμενα (q.v.)

μενσιώνω: (mens-ee-ON-oh) to mention someone on Twitter

μένω μπουκάλα: (MEN-oh boo-CAL-ahI am left high and dry, I am  left stranded

μένω στην απ’ έξω: (MEN-oh steen ap X-ohI am left high and dry, I am  left stranded

μένω στο ράφι:  (MEN-oh stoh RAFF-ee) I am  left on the shelf, I am  left unmarried

μένω στον άσσο: (MEN-oh ston ASS-ohto  lose one’s shirt, to be penniless

μένω ταπί και ψύχραιμος: (MEN-oh tap-EE keh p’SEE-hremm-ossto  lose one’s shirt, to be penniless

μερακλαντάν: (mar-ack-lah-DANgreat, cool, awesome

μερσώ: (merr-SO) I thank you; corruption of the Frence merci

μέσα είσαι! (MESS-ah ISS-ehyou got it right! Literally, “you’re in”

μέσα στην τρελή χαρά:   (MESS-ah steen kal-EE harr-AHhappy as a clam; literally, “in insane happiness”

μέσα!: (MESS-ah) I’m in! Literally, “inside”

μέσο: (MESS-ohconnection in high places; literally, “means”

μεταλιά: (metal-YAheavy metal song, riff or lick

μεταλλάς:  (metal-ASSmetal-head

μέταλλο: (METAL-ohmetal (music)

μεταφορά υπολοίπου: (metaphor-AH eep-oll-EEP-oocomb-over; literally, “balance transfer”

μεταχείρο: (meta-HEER-ohused product

μετράει: (met-RAH-ee) it has clout; literally, it counts

μετρέσα:  (met-RESS-ahmistress

μετρό: (met-ROmetrosexual

μετροσέξουαλ: (metrosexual) metrosexual

μέχρι τα μπούνια:   (meh-HREE tah BOON-yato the hilt , big time

μη γαμήσω: (mee gam-EE-so) I’m angry but I’ll keep my composure and wont fuck you; literally, “let me not fuck”

μηδένι: (mee-DEN-ee) nihilistic activist

μη φας, έχουμε γλαρόσουπα: (mee phass EH-hoo-meh glarr-OH-soup-ahdream on, and then you woke up, yeah right, you wish; literally, “don’t eat, we’re having seagull-soup”

μη χέσω: (mee HESS-oh) I’m angry but I’ll keep my composure and wont scold you; literally, “let me not shit”

μηκυό: (mee-KEE-ohNGO

μηλαρού: (mee-LERR-ooapple-shaped woman

μην ξεράσω:  (mee k’serr-ASS-ohcome on, please, spare me, give me a break, gag me with a spoon; literally, “let me not puke”

μην το κουνήσεις ρούπι:  (mee toh koo-NEE-siss ROOP-ee) stay put; literally, “don’t move a Rupee”

μην τον είδατε τον Παναή: (mee ton ID-at-eh tom pan-ah-EEhe vanished into thin air; literally, “who saw Panai”

μην τον είδατε:  (mee ton ID-at-eh) he vanished into thin air

μην ψαρώνεις: (mee p’sarr-ON-iss) don’t buy it,  don’t fall for it

μητέρα όλων των…  (mee-TERR-ah OLL-on tonthe mother of all…

μηχανόβιος: (mee-han-OVV-ee-ossbiker

μία η άλλη: (MEE-ah ee AL-ee) even, square

μια κατηγορία μόνος του: (MEE-ah cat-igg-or-EE-ah MON-oss toocategory in himself

μια ντουζίνα ντουζένια: (MEE-ah doo-ZEEN-ah doo-ZEN-ya) a pocketful of blues

μια χαρά χάλια: (mee-AH har-AH HAL-yafine mess

μίζα: (MEE-zahbribe, sweetener, kickback; literally, engine ignition

μικάπι:  (mee-KAP-eeTec 12’s, Wheels of Steel, Ones & Twos;  a Technics SL-1200 MK turntable

μικρή γυναίκα όλη μουνί: (mick-REE yee-NECK-ah OLL_oh moo-NEEode to petite women; literally, “a petite woman, full of vagina”

μικροαστούλης: (mick-ro-ass-TOOL-iss) petty petty-bourgeois

μικρομηκάς:   (mick-roh-mick-ASSshort film director

μικροτσούτσουνος: (mick-rot-SOOT-soo-noss) fellow with a tiny weewee

μιλάμε:  (mill-AM-ehsee ya, catch you later

μιλάνε όλοι, μιλάνε και οι κώλοι:   (mill-AN-eh OLL-ee mill-AN-eh keh ee KOLL-eeopinions are like assholes, everyone has one

μιλητό: (mill-EE-tohdirty talk during sex; literally, “spoken”

μιλφ(milf) milf

μιλφ σέηκ: (milf SEH-eek) hand-job administered by a well seasoned MILF; literally, “MILFshake”

μιλφάκιας: (milf-ACK-yass) milf lover

μιλφάρα: (milf-ARE-ahepic milf

μιλφάς:  (milf-ASS) milf lover

μιλφέιγ: (milf-EH-ee) milf

μιλφίδιο: (milf-ID-ee-oh) milfoid

μιλφού: (milf-OO) milf

μιμήδιο: (mimm-EE-dee-ohmeme

μιμί: (mee-MEEpussy

μινάρας: (minn-ARE-asswanker or — even worse! — one who wanks others (regional Patras slang)

μινάρω:  (minn-ARE-ohI wank off, ore wank someone else off (regional Patras slang)

μινέτο (1): (minn-ETT-ohpussy-licking, carpet munching

μινέτο (2): (minn-ETT-oh)  blowjob

μινέτο (3): (minn-ETT-oh)  wanking off

μινιμαλιά: (minimal-YAminimalist work of any type

μιντιάρχης: (midi-ARE-hissmedia mogul

μιξοπαρθένα:   (mix-oh-par-THENN-ah) experienced virgin,  holier-than-thou

μίρλα: (MIR-lanagging

μισαδάκι (1): (miss-a-DACK-eehalf-portion, something half-finished’

μισαδάκι (2):   (miss-a-DACK-eehalf-cigarette

μισοριξιά:   (miss-oh-ricks-YArunt, weakling, shorty; literally, “half-ejaculation”

μλκ: (mlkwanker; an internet abbreviation of μαλάκας (q.v.)

μμμ! (1): (mmm!) I told you so!

μμμ! (2): (mmm!yeah, right!

μνι: (m’NEEpussy; corruption of μουνί (q.v.)

μοϊκάνα: (moh-ee-CAN-ahmokawk

μόκο: (MOCK-oh)  shush, shut up

μολυβήθρα: (molly-VEETH-rahanus, sphincter, asshole

μονιμάς: (mon-ee-MASSregular customer

μονόματος: (mon-OH-mat-ossone-eyed trouser snake

μονταζιέρα: (mmm!rumor mill, disinformation; literally, film editing machine

μοντέλα: (mod-EL-ah) model

μοντέλο: (mod-EL-oheuphemistically, whore; literally, “model”

μοντελοπνίχτης: (mod-el-opp-NEE-h’tissmodelizer

μοντερνιά:  (modern-YAdaringly modern version, experimental version

μοντίφα: (mod-IFF-ahmodification (of a car, a bike, etc)

μοντιφιά: (mod-iff-YAHmodification (of a car, a bike, etc)

μοντυπαϊθονικό: (monty-pythonic-OHpythonesque

μόρτης: (MORT-iss) crafty, street-smart dude

μόστρα: (MOST-rahshow-off

μοστράρω: (most-RAR-ohto show-off

μοτιβαρισμένος: (motive-are-iss-MEN-ossmotivated

μου άναψε τα αίματα: (moo AN-ap-seh tah EMM-at-ah) it made my blood boil

μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι: (moo an-EVV-ick-eh toh EMM-ah stoh keph-AL-ee) it made my blood boil

μου βγαίνει η Παναγία: (moo v’YENN-ee ee pan-ah-YEE-ah) I am overworked; literally, “the Madonna come out of me”

μου βγήκε ξινό: (moo v’YEEK-eh k’SEE-nohit had had a sour ending

μου γυάλισε:  (moo YALL-iss-eh) I find her / her  attractive, (s)he caught my eye,  I took a shine to her / him

μου έκατσε (1): (moo ECK-at-sehthe object of my desire agreed to have sex with me

μου έκατσε (2): (moo ECK-at-sehI got lucky

μου έφεξε:  (moo EFF-eck-seh) I  got lucky, I lucked out

μου έφυγε η μαγκιά:  (moo EFF-ee-geh ee mag-YAI was flabbergasted, I was blown away, I was, be scared shitless

μου έφυγε ο κώλος:   (moo EFF-ee-geh oh KOL-ossI worked my ass offμου έφυγε ο τάκος:  I worked my ass off

μου έχει βγάλει τον καρκίνο:  (moo EH-he v’GAL-ee ton car-KEE-noh) he’s a pain in the neck, he’s pain in the ass

μου έχει φύγει το κλαπέτο: (moo EH-he FEE-yee toh clap-ETT-ohI’m knackered, I’ve gone through hell and back, I am  dog tired

μου ζαλίζεις τα αρχίδια: (moo zall-IZZ-iss tah are-HEED-yayou are bugging me; literally, “you are making my balls dizzy”

μου κάνει εντύπωση: (moo CAN-ee en-TEEP-oh-see) it strikes me

μου κάνει κλικ: (moo CAN-ee clickit all makes sense to me; literally, “it does click to me”

μου καύλωσε (1): (moo CAVV-loss-eh) I have a hardon

μου καύλωσε (2): (moo CAVV-loss-eh) I have a strong desire for something; literally, “I have a hard on”

μου κόβει: (moo COH-veeI am sharp, I am smart; literally, “it (my brain) cuts”

μου πιάνουνε τον κώλο(moo p’YA-noon-eh ton KOL-ohthey are overcharging me, they are taking advantage of me; literally, “they are grabbing my butt”

μου ‘πρηξε το συκώτι:  (MOOP-rick-seh toh see-COT-eehe’s a pain in the neck, he’s pain in the ass, he has broken my balls

μου σηκώθηκε (1): (moo seek-OH-thick-ehI have a hardon

μου σηκώθηκε (2): (moo seek-OH-thick-ehI have a strong desire for something; literally, “I have a hardon”

μου τα έχεις πρήξει: (moo TAH-hees PREEK-see) he’s a pain in the neck, he’s pain in the ass, he has broken my balls

μου τη βιδώνει: (moo tee vid-ON-eeit really bugs me; literally, “it screws it to me”

μου την δίνει: (moo tin DEE-nee) it really pisses me off

μου την είπε:  (moo tin EEP-eh) he told me off

μου την λέει:  (moo tin LEH-ee) he tells me off

μου την μπαίνει: (moo tin BEH-nee) he is provoking me

μου ‘φεξε: (MOO-feck-seh) I got lucky ; literally, “it shone upon me”

μου φεύγει η μαγκιά: (moo FEVV-yee ee mag-YAI was outdone by someone craftier and more streetwise

μουάτς! (moo-ATS) mwah! (making the sound of a kiss)

μουάχαχα: (moo-AH-ha-ha) muahahah

μούγκα στη στρούγκα:  (MOOG-ah stee STROOG-ahsilence of the lambs

μουγκαφόν:  (moog-ah-PHON) person who never talks; literally, “dumb-phone”

μουλωχτά:  (moo-loh-HTAH) on the sly,  secretlyμουμουέ: mass media

μούνα (1): (MOON-ahliterally: vagina, cunt

μούνα (2): (MOON-ahbabe, hot chick; literally, “vagina, cunt”

μούνα (3): (MOON-ah) suffix rudely designating the female sex; e.g.  αγαθομούνα (q.v.), naive woman; literally, “vagina, cunt”

μουνάγγελος: (moon-AGG-el-oss) an angelic babe; literally, “vagina angel”

μουνάκι (1): (moon-ACK-eeliterally, little vagina

μουνάκι (2): (moon-ACK-ee) beautiful girl; literally, “little vagina”

μουνάκι (3): (moon-ACK-eeson of a bitch, cunt, an asshole; literally, “little cunt”

μουνάκιας: (moon-ACK-yassskirt-chaser, philanderer; literally, “vagina-man”

μουνάρα: (moon-ARE-ahultra babe, bombshell,  hottie, knockout; literally, “big vagina”

μουναρδέλι: (moon-are-DELL-ee) beautiful girl; literally, “little vagina”

μούναρος: (MOON-are-ossultra babe, bombshell,  hottie, knockout; literally, “big vagina”

μουνήθρα (1): (moon-ITH-rah) literally, vagina (wordplay on vagina and urethra)

μουνήθρα (2): (moon-ITH-rahbeautiful woman; literally, vagina

μουνήθρα (3): (moon-ITH-rahson of a bitch, cunt, asshole; literally, vagina

μούνημα: (MOON-ee-masexting

μουνί (1): (moon-EE) literally:  vagina, cunt, pussy, beaver, furburger, poontang, vajayjay

μουνί (2): (moon-EEbabe, hot chick; literally, “vagina”

μουνί (3): (moon-EE) son of a bitch, cunt, asshole; literally, “cunt”

μουνί (4): (moon-EEcomplete mess; literally, “cunt”

μουνί (5): (moon-EE) good-looking man; literally, “vagina”

μουνί (6): (moon-EE) fight, falling out, screw-up, fuck-up

μουνί καλλιγραφία: (moon-EE cali-graph-EE-ahcomplete mess; literally, “vagina calligraphy”

μουνί καμηλό: (moon-EE cam-ee-LOH) camel toe

μουνί καπέλο: (moon-EE cap-EL-oh) complete mess; literally, “vagina hat”

μουνί κλαμένο: (moon-EE clam-EN-oh) cry-baby; literally, “crying vagina”

μουνί τα κάνατε: (moon-EE tah CAN-at-eh) you fucked things up; literally, “you made things vagina-like”

μουνί της λάσπης και του αγρού: (moon-EE tiss LASS-piss keh too agg-ROO) insulting expression meaning, literally, “vagina of the mud and the prairie”

μουνιά: (moon-YAH) pussy-smacking

μουνιενιές: (moon-yeh-YES) cunt-struck, pussy-whipped person

μουνίκακας: (moon-EE-cack-asshorrible person, jerk; literally; “pussy-kaka”

μουνίλα: (moon-EE-lah) unpleasant pussy odor

μουνίτσα:  (moon-ITS-ahgirl; literally, “little-vagina”

μουνόγαλα: (moon-OH-gal-ahvaginal cum, squirt; literally, “vaginal milk”

μουνοδάχτυλο: (moon-och-DAH-h’tee-lohpussy fingering, checking someone’s oil

μουνόδουλος: (moon-ODD-oo-loss) cunt-struck, pussy-whipped person; literally, “pussy slave”

μουνοείλωτας: (moon-oh-ILL-ott-asscunt-struck, pussy-whipped person; literally, “pussy slave”

μουνοθάλασσα: (moon-oth-AL-ass-ah) crowd of women; literally, “sea of pussy”

μουνοκλάνι: (moon-oh-CLAN-eequeef

μουνόλυσσα: (moon-OH-liss-ah) woman desperate for a man, rabiosa; literally, “pussy rabies”

μουνομαγνήτης: (moon-oh-mag-NEE-tisspussy magnet, lady killer

μουνοπαγίδα:  (moon-oh-pah-YEE-dahpussy magnet, lady killer

μουνόπανο (1): (moon-OPP-an-ohsanitary towel; literally, pussy towel

μουνόπανο (2): (moon-OPP=an-oh) asshole, douchebag; literally, pussy towel

μουνόπλακα: (moon-OPP-lack-ah) cunt struck

μουνοπλημμύρα: (moon-opp-limm-EE-rah) crowd of women; literally, “pussy flood”

μουνοπορδή:  (moon-oh-por-DEEqueef

μουνοσκάμπιλο: (moon-oh-SCAP-ill-ohpussy-slap

μουνόσκυλο (1):  (moon-OSS-kill-ohdog, ugly woman; literally, “vaginal dog”

μουνόσκυλο (2): (moon-OSS-kill-ohcunt-licker; literally, “a vaginal dog”

μουνόσκυλο (3): (moon-OSS-kill-ohultra-hot babe; literally, “vaginal dog”

μουνότριχα: (moon-OTT-ree-ha) hunt hair

μουνότρυπα: (moon-OH-trip-ah) pussy-hole

μουνοτρυπίδι: (moon-oh-trip-ID-eepussy-hole

μουνόχαυλος: (moon-OH-have-losseasily manipulated by women

μουνόχειλο: (moon-OH-heel-ohpussy lips, labia

μουνόχυμα: (moon-OH-heem-ahvaginal cum, squirt

μουνόψειρα (1): (moon-OPP-seer-ahcrab-louse

μουνόψειρα (2): (moon-OPP-seer-ahvery annoying and clingy  person

μουράτο: (moor-ATT-ohgood-looking, showy

μουρλέγκω:  (moor-LEG-ohcrazy woman, batshit woman

μουρλόγκα: (moor-LOG-ah) crazy woman, batshit woman

μουρλός:  (moor-LOSScrazy person, batshit

μουσαντέ: (moo-san-DEH) lying, deceitful

μούσι: (MOO-seelie; literally, “beard”

μουσική ασανσέρ: (moo-sick-EE ass-an-SIRmuzak, elevator music

μουσίτσα: (moose-ITS-ah) sly person; literally, “little muse”

μούσκιο: (MOUSSE-kee-ohin storage, [preserved in water

μουσουνού: (moo-s00-NOOMSN

μουστάκι: (mousse-TACK-ee) fugly woman; literally, “moustache”

μούτζα: (MOO-jah) woman (gay slang)

μουτζό: (MOO-joevagina (gay slang)

μουτζοχέζω: (moo-jo-HEZZ-oh) to give birth (gay slang); literally, “to shit from your vagina”

μουτζόχεσμα: (moo-JO-hezz-ma) childbirth (gay slang); literally, “vaginal shitting”

μούτρο: (MOOT-roh) cool, street-smart, badass

μουτσιοπαίχτης: (moor-see-0h-PEH-htisswanker (Cyprus slang)

μούτσιος:  (MOOT-see-osswanker (Cyprus slang)

μουτσοκλαίω: (moot-sock-LEH-oh) to be a crybaby

μουτσούνα (1): (moot-SOON-ahlong face

μουτσούνα (2): (moot-SOON-ah) ugly woman

μούφα: (MOOF-ah) bogus, lie

μουφλόζα: (moof-LOZZ-ah) fugly woman

μούχτι: (MOOH-htee) for free, freebie  (Cyprus slang)

μπα: (bah) nope

μπαγιάτης: (bah-YATT-iss) true Thessalonian of several generations; literally, “stale”

μπαγιόκο: (bah-YOCK-oh) dough, cheese, moolah

μπάε: (baebae

μπάζα: (BAZZ-ahheist

μπαζάκι (1): (bazz-ACK-eeugly girl; literally, “building material”

μπαζάκι (2): (bazz-ACK-ee)  beautiful girl (as a humorous term of endearment) ; literally, “building material”

μπάζο: (BAZZ-oh)  fugly woman; literally, “building material”

μπαζοκράτωρ: (bazz-oh-CRAT-or)  aficionado of ugly women

μπαζόλα: (bazz-OH-lah)  truly ugly woman

μπάι: (bibi

μπαίνω: (BEN-ohI log in

μπαίνω στο νόημα: (BEN-oh stoh NO-ee-ma) get the picture,  take the cue

μπαίνω στο τριπάκι:  (BEN-oh stoh trip-ACK-ee) to be on a trip, to get in the mood of, to warm up to the idea of

μπαινω στο ψητό: (BEN-oh stop SEE-toh) to cut to the chase; literally, “to enter the roast”

μπαίνω στον κόπο:  (BEN-oh stonn COP-ohto take the time to do something, to take trouble

μπακαλιαρίλα:  (back-al-yar-EE-lahunpleasant pussy smell; literally, “fish smell”

μπακαλιάρος: (back-al-YARR-oss) journalistic or other cliché

μπακούνης: (back-COON-issanarchist; from the name Bakunin

μπακούρι: (back-OO-ree) single man, someone who cannot score a girlfriend

μπαλάκια: (bah-LACK-yahballs

μπαλαμός: (bah-LAMM-ossnon-gypsy person (gypsy slang)

μπαλαμούτι: (bah-lah-MOOT-eemaking out, necking, get the stew going

μπαλαμουτιάζω: (bah-lah-moot-YAZZ-ohmaking out, necking, get the stew going

μπαλκόνια: (bal-CON-yah) large tits, literally, “balconies”

μπαλότσα: (bal-OTT-sahfat and fugly woman

μπαμ και κάτω:  (bam keh CAT-oh) and down he goes

μπάμπαλα: (BAB-allahballs, testicles

μπαμπαρκούδος: (bab-are-KUDOS) daddy bear

μπαμπάτσικο: (bab-AT-sick-oh) large, fat, stout

μπαμπέσης: (bab-EH-sisdouble-crosser

μπαμπεσιά: (bab-ess-YAH) double-crossing

Μπάμπης ο Σουγιάς: (BAB-iss oh soo-YASS) Mack the Knife

μπάνικο: (BAH-nick-oh) good lookin’, pleasure to feast your eyes on

μπαργαλάτσος: (bar-lag-AT-sauce) penis, schlong

μπαρότσαρκα: (bar-OT-sark-ah) bar hopping

μπασκίνας:  (bah-SKIN-ass) cop, pig

μπαταχτσής:  (bat-axe-ISS) deadbeat, fraud, swindler

μπατσικό:  (bat-sick-OH) police car,  blue and white, Q-boat

μπατσίνα: (bat-SIN-ah) female cop; literally, slap

μπάτσος:  (BAT-sauce) cop; literally, alap

μπαφόβιος: (baff-OV-vee-oss)  spliffhead, pothead

μπάφος: (BAFF-oss) joint, reefer, doobie

μπαφούσκας: (bah-FOOSK-ass) fatso, tub of lard, blob

μπαχαλάκης:  (bah-hal-ACK-iss) troublemaker, agitator, anarchist rioter, hell-raiser

μπαχαλάκιας: (bah-hal-ACK-yass) troublemaker, agitator, anarchist rioter, hell-raiser

μπάχαλο: (BAH-hal-oss) complete mess

μπελεγρίνος: (bel-eh-GREEN-oss) penis, schlong

μπέμπα (1): (BEH-bah)  bimmer (BMW)

μπέμπα (2): (BEH-bah)  babe, girl

μπενάβω: (beh-NAVV-oh) I speak (gay slang)

μπερδεγουέη: (bear-the-way) complicated, mixed-up situation

μπερδεύω την πούτσα με την βούρτσα: (bear-DEVV-oh -bah)  I’ve got things confused; literally, “I mistake a penis for a brush”

μπερδεψομουνιά: (bear-depp-so-moon-YAH)  mix-up; literally, “the intertwining of vaginas”

μπερμπάντης: (bear-BAN-tiss) unfaithful womanizer

μπερντάχι: (bear-DAH-hee) good beating

μπεσαλής: (bess-ah-LISS) straight forward, sincere, loyal

μπετόβλακας: (bet-OH-vlack-ass) dumb as a brick

μπηχτή:  (bee-h’TEE)  dig, jab, potshot

μπίζνα: (BIZZ-nah) business

μπικικίνια:  (bick-kee-KEEN-yah)  dough,  moolah, coins

μπιλοζίρια: (below-ZEER-yah) freezing, subzero temperature (Greek-american slang)

μπιμπισήδες: (BB-SEED-ess) British-born Cypriots; literally, “BBCs”

μπίμπω: (bimbo) bimbo

μπινελίκια: (be-nel-EEK-yah) swearing

μπινές: (be-NESS) faggot

μπιρ παρά: (birr par-AH) dirt-cheap, for a pittance

μπιρόνι:  (beer-RONNIE)  beer, brew, brewski

μπιτάτο: (beat-AT-oh) with a good beat

μπιτάτος: (beat-AT-oss) cool, awesome dude

μπιτσιάζω: (bits-YAZZ-oh) to bitch

μπιτσάρα: (bits-ARE-ah) bitch, biatch

μπιτσόνι: (bits-ON-ee) bitch, biatch

μπιφ: (biff) beef (hip-hop)

μπιφτεκώνω (1): (biff-teck-ON-on) to screw someone; literally, “to hamburger”

μπιφτεκώνω (2): (biff-teck-ON-on) to give someone a shitload of work; literally, “to hamburger”

μπίχλα: (BEE-h’lah) filth

μπίχλας: (BEE-h’lass) dirty and smelly person, slob

μπλέξαμε τα μπούτια μας: (b’LEX-am-eh tah BOOT-ya mass) confusion, mix-up; literally, “we have intertwined our legs”

μπλιάχ: (b’lee-AH’h) yuck, eww, gag me with a spoon

μπλιμπλίκια (1): (blee-BLEAK-yah) electronic arcade games

μπλιμπλίκια (2): (blee-BLEAK-yah) doodads, thingies

μπλογοτεχνία: (blog-oh-teh-h’NEE-ah) blog literature

μπλοκάκιας: (block-ACK-yass) outsourced employee

μπλοκμπαστεριά: (blockbuster-YAH) blockbuster movie

μπόγος: (BOH-goss) short and pudgy person; literally, sack

μπόμπα: (BOMB-ah) knock-off whiskey or other drink served at disreputable clubs

μπομπόλια: (bo-BOLL-yah) balls, bollocks

μπονγκ: (bong)  bong

μπούας: (BOO-ass) fat or chubby person

μπουγέλο: (boo-YELL-oh)  to soak someone with water

μπούγιο: (BOO-yo)  crowd of people

μπουζού:  (boo-ZOO) jail, slammer

μπουζουκλερί: (boo-zouk-lerr-EE) bouzouki club

μπουζουκομούνι: (boo-zook-oh-MOON-ees)  cheap broad, woman frequenting bouzouki clubs

μπουζουριάζω: (boo-zoor-YAZZ-oh)   to stick someone behind bars, to shanghai

μπουκαδόρος: (book-a-DOOR-oss) burglar

μπουκέτο: (bouquet-toe)  punch; literally, “bouquet”

μπουλασιλίκι: (boo-lah-SICK-ee) stubborn angriness

μπούλης (1): (BOO-liss) fat or chubby person

μπούλης (2): (BOO-liss) bully

μπουλίζω: (boo-LIZZ-oh) to bully

μπουλκουμές: (bull-coo-MESS) blowjob

μπουλούκος: (boo-LOOK-oss)  chubby fellow

μπουμπάρι: (boo-BAR-ee)  hashish in powder form

μπουμπούκι: (boo-BOOK-ee) nasty piece of work; literally, “bud”

μπουνίδι: (boo-NEED-ee) punch, or several punches

μπουρδελιάρης: (boor-dell-YAR-iss) brothel habitué, john

μπουρδέλο (1): (boor-DELL-oh) literally, brothel

μπουρδέλο (2): (boor-DELL-oh)  very disorganized and inefficient organization; literally, brothel

μπουρδέλο (3): (boor-DELL-oh) very dirty and messy place; literally, brothel

μπουρδελότσαρκα: (boor-dell-OTT-sark-ah)  brothel-hopping

μπουρί: (boo-REE) large and fat joint

μπούρου-μπούρου:  (BOO-roo BOO-roo) yackety-yack

μπουρούχα (1): (boo-ROO-ha) fugly  woman

μπουρούχα (2):  (boo-ROO-ha) dud weed from a male plant

μπουρτζόβλαχος: (boor-JOVV-la-hoss) uncouth peasant

μπουτάρω: (boot-ARE-oh) to boot a computer

μπουτσοφέρνω: (boots-oh-PHERR-no) butch-appearing

μπουχέσας: (boo-HESS-ass) fat and pudgy

μπόφα: (BOFF-ah) dumb and ugly woman

μπόχλα: (BOH-h’lah) fugly  woman

μποχλάδα: (boh-h’LAD-ah) fugly fat woman

μποχλάδω: (boh-h’LAD-oh) fugly fat woman

μπραζίλιαν: (brazilian) Brazilian-style pubic grooming

μπραφ: (b’RAFF) to cut loose, to storm out

μπριζόλα (1):  (breeze-OLL-ah) smelly second class weed with seeds; literally, “steak”

μπριζόλα (2):  (breeze-OLL-ah) sex with a prostitute; literally, “steak”

μπρίκια κολλάμε;   (BRICK-yah col-AM-eh?) not just a pretty face, I was’t born yesterday

μπροκεράς: (broker-ASS) broker

μπροστομούνα: (bross-toh-MOON-ah) apron; literally, “cunt-cover”

μπυρωίνη: (beer-oh-EEN-ee) beer, brew, brewski; literally, “beer-heroin”

μύγα τον τσίμπησε:  (MEE-ga ton t’SIM-bee-seh)  what’s gotten into him? Literally, “was he bitten by a fly?”

μύδι:  (MEE-dee)   bearded mussel (vagina)

μυτιά:  (meet-YA) snort of coke or heroin; literally; “a nose-ful”

μυτόγκα: (me-TONG-ah) schnoz, hooter, big nose

μυτοκώλι: (meet-oh-COLL-ee) brown-nosing

μωαμεθανοί:  (moe-ah-meth-ah-NEE) fans of PAOK FC, literally “Mohammedans”

μωράκι (1): (mo-RACK-ee) babe, chick

μωράκι (2): (mo-RACK-ee) pinkie finger

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s