παγάνα – πώς είσαι έτσι;

τριπάκι (1):   (trip-ACK-ee)  trip, acid, acid blotter

παγάνα: (pag-ANNA) pagan

παγκίτης:  (pag-ANNA) reserve football player that never actually plays

παγκουέ: (pag-ooh-EH)  cash, moolah

πάει για φούντο: (PAH-ee ya FOON-toh)  headed for a bankruptcy

πάει μακριά η βαλίτσα: (PAH-ee mack-ree-AH ee val-IT-sah)  this is too much, this is over the top, the plot thickens

πάει σύννεφο: (PAH-ee SIN-eff-oh) runs rampant, runs wild

πάει σφαίρα:  (PAH-ee SPHERR-ah) very fast person, car, computer, etc.; literally, “goes as a bullet”

πάει το γράμμα: (PAH-ee toh GRAM-ah) an easy lay; literally, “literate”

παθαίνω (1): (pah-THENN-oh)  to pull a… (e.g. παθαίνω Χίτλερ: to pull a Hitler)

παθαίνω (2): (pah-THENN-oh)  I suffer from [add condition]; e.g. “παθαίνω κοκομπλόκο”  (I suffer from cockblock)

παθαίνω μιλφόπλακα(pah-THENN-oh milf-OH-plack-ah)  I’m crazy about a MILF

παθαίνω σεντόνι: (pah-THENN-oh senn-TON-ee)  I blank-out on stage

παθαίνω φρίκη: (pah-THENN-oh FRICK-ee)  I freak-out

παθητικοεπιθετικός: (pah-thitt-ee-ko-epp-ee-thett-ick-OSS)  passive-aggressive

παιδέρας: (ped-ERR-ass)  pedophile, child molester

παιδί φιστίκι: (ped-EE phiss-TICK-ee)  nasty little piece of work; literally, “a pistachio kid”

παιδικό: (ped-ee-KOH)  pita without onions or garlic sauce; literally, “for children”

παιδί-κουμπί:  (ped-EE koo-BEE)   nasty piece of work

παίζει (1): (PEZ-ee)  its possible; literally, “it plays”

παίζει (2): (PEZ-ee)  it exists; literally, “it plays”

παίζει στο μισό γήπεδο: (PEZ-ee stoh mee-SOH YEE-ped0-oh+)  to be in full control

παίζει φάση: (PEZ-ee PHASS-ee) they are making out; literally, “phase is playing”

παίζω (1): (PEZ-oh) I am within a range; literally, “I am playing”

παίζω (2): (PEZ-oh) to murder someone (Cyprus slang); literally, “I am playing”

παίζω (3): (PEZ-oh) I am pretending to be; literally, “I am playing”

παίζω (4): (PEZ-oh) I am fooling or pestering someone; literally, “I am playing”

παίζω μουσακά: (PEZ-oh mousse-ack-AH) to pretend to play a musical instrument; literally, “to play moussaka”

παίζω μπάλα: (PEZ-oh m’PAL-ah) to be in the game, play ball

παίζω μπουκάλα:  (PEZ-oh boo-CAL-ah) to  play spin the bottle

παίζω σφαλιάρες: (PEZ-oh sphall-YAR-ess) I am a close friend with someone; literally, “I  play slaps”

παίξαμε μούτσο: (PECK-sam-eh MOOT-s0) to wank-off (Cyprus slang)

παίρνεις ληγμένα:    (PEAR-niss ligg-MEN-ah)  what are you on, are you on drugs or something

παίρνω ανάποδες:   (PEAR-no anne-AP-odd-ess) Ι flip out, Ι go nuts, Ι go berserk, Ι hit the ceiling, Ι  go apeshit

παίρνω με τις λεμονόκουπες:   (PEAR-noh meh tiss lemon-OH-coup-ess)  to boo, to give someone the raspberry, to jeer

παίρνω μάτι:  (PEAR-noh MAT-ee) to peep

παίρνω πρέφα:   (PEAR-no PREFF-ah)  to get wind of

παίρνω στο μεζέ:   (PEAR-no stoh MEZZ-eh)  to make fun of, to poke fun at

παίρνω στο ψιλό:   (PEAR-no stph p’see-LOH)  to take the mickey, to make fun of, to poke fun at

παίρνω το αίμα μου πίσω:  (PEAR-no toh EMM-ah mpp PEE-so)  to get my own back

παιχταράς:   (peh-h’tar-ASS) great player

παίχτηκε  μαλακία:   (PEPEG-h’tee-keh mal-ack-EE-ah)  some shit went wrong, there was a fuck-up

πακετάς:  (packet-ASS) delivery person

πακέτο (1):   (pack-ETT-oh) difficult task, dreary chore; literally, “package”

πακέτο (2):  (pack-ETT-oh) bulging crotch (gay slang); literally, “package”

πάκι:  (PACK-ee) pakistani, paki

πακιρτί:   (pack-eer-TEE)  trip, acid, acid blotter. Backslang of τριπάκι (q.v.)

πάκμαν:  (pacman) pakistani, paki

παλαβομύρια:  (pal-av-oh-MIR-ya) gazillions

παλαιόπουστας:  (pal=-eh-OH-poo-stass) fuckin’ faggot

παλαίουρας:  (pa-LEH-oo-rass) old hand, veteran

πάλι ντόρτια ήφερα:  (PAL-ee DORT-ya EE-pher-ah) I’m again out of luck

πάλι τα ίδια!  (PAL-ee tah ID-ya) here we go again !

παλιά καραβάνα:  (pal-YA car-ah-VAN-ah) old hand at something

παλιαδερφή: (pal-ya-d’air-FEE) fuckin’ faggot

παλιομούνι: (pal-yo-MOONIE) fuckin’ cunt

παλιόπουστας: (pal-YO-poos-tass)  fuckin’ faggot

παλιοσειρά: (pal-yo-seer-AH) someone you served with in the army

παλιοσκρόφα: (pal-yo-SCROFF-ah) fuckin’ pig, old cow; literally, “old sow”

παλιοχαμούρα: (pal-yo-ham-OO-rah)  fuckin’ cowl literally, “old woman who stoops to gather mulberries”

παλουκάρι: (pal-oo-CAR-ee) young stud

παλούκι (1): (pal-OO-key)  tough problem, pain in the ass; literally, “p0le”

παλούκι (2): (pal-OO-key) club or heavy tool handle disguised as a flag and touted by leftists, anarchists and neonazis during riots as a defensive or offensive weapon; bearers of such flags; literally, “p0le”

παλουκώσου: (pal-oo-KOSS-oo) sit the fuck down

παλτό: (pal-TOH) failure, particularly for a football player; literally, “coat”

παναφύ: (pan-ah-FEE) lets get outta here

πανηγυρικός γκέι: (man-ee-yee-ree-KOSS gay) flaming gay

πάνκης: (PAN-kiss) punk

πανκιό:   (PANK-yo) punk

παντελονάτο:   (pan-tell-oh-NAT-oh)   dry-humping sex

παντελονιάζω: (pan-tell-on-YAZZ-oh) to collect dough; literally, “to trouser”

παντελονόψαρα: (pan-tell-on-OPS-are-ah) trouser-snake of the one-eyed variety

παντός καιρού: (pan-TOSS kerr-OO) all-weather; literally, “slipper”

παντόφλα (1): (pan-TOFF-lah) wallet; literally, “slipper”

παντόφλα (2): (pan-TOFF-lah) humongous sandwich

παντόφλα (3): (pan-TOFF-lah) large cellphone; literally, “slipper”

παντόφλα (4): (pan-TOFF-lah) easy lay; literally, “slipper”

παντόφλα (5): (pan-TOFF-lah) flat, bottom-dwelling fish; literally, “slipper”

πανύβλακας:   (pan-EE-vlack-ass) complete and utter idiot, an imbecile

πανύβλαξ:   (pan-EE-vlax) complete and utter idiot, an imbecile (pseudo-archaic)

πανωλεθρίαμβος: (pan-olé-THREE-am-voss) Pyrrhic victory

παπαγαλάκι: (papa-gal-ACK-ee) rumor monger; literally, “little parrot”

παπαγαλίζω: (papa-gal-IZZ-oh) to parrot

παπάκι (1): (pap-ACK-ee) at, the @ symbol; literally, “little duck”

παπάκι (2): (pap-ACK-ee) scooter; literally, “little duck”

παπάρα: (pap-ARE-ah) to dunk bread in milk or oil

παπαραλήρημα: (pap-are-al-EE-ee-ma) talking crap, talking bullshit

παπάρας: (pap-ARE-ass) full of shit, dumb fuck, asshat, fucktard

παπάρι (1): (pap-ARE-ee) testicle

παπάρι (2): (pap-ARE-ee) jerk

παπαριά καμαρωτή: (pap-are-YAH cam-are-OTT-ee) act of utter idiocy, epic fail, something full of shit

παπαριά: (pap-are-YA) act of utter idiocy, epic fail, something full of shit

παπαροζούμι: (pap-are-oh-ZOOM-ee) cum, semen

παπαρολογία: (pap-are-oh-loh-GEE-ah)  talking crap, talking bullshit, poppycock

παπάτζα: (pap-AD-jah) fraud, e.g. snake-oil

παπάτζεμα: (pap-ADGE-emm-ah) to lie and defraud, to sell snake-oil

παπατζής:  (pap-ah-JEES) three-card marney dealer, thimble rigger

παπατζιλίκι: (pap-ah-jee-LICKY) sloppy job

παπί (1): (pap-EE) blowjob; backslang of πίπα (q.v.); literally, duck

παπί (2):  (pap-EE) scooter; literally, duck

παπί (3): (pap-EE) soaked; literally, duck

παπί-λοκώ: (pap-EE lock-OH) non-stop chores in the army or elsewhere; backslang for πίπα-κώλο (q.v.)

παππούστης: (pap-OOS-tiss) gay gramps

παρά τρίχα: (par-AH TREE-hah)  by a hair’s breadth

παράγκα:   (par-AGG-ah) match-fixing ring; literally, “shack”

παρακαλετό μουνί, ξινό γαμήσι: (par-ack-al-ett-OH moo-NEE, ksee-NO gam-EE-see) begging pussy makes for a sour lay

παράκμας: (par-ACK-mass) decadent type

παραλία: (par-ah-LEE-ah) town’s main strip; literally, beach

παραμύθα: (par-ah-MYTH-ah) smack, heroin; literally, “liar”

παραμυθιάζoμαι: (par-ah-myth-YAZZ-oh-meh) to fall for a tall tale

παραμυθιάζω: (par-ah-myth-YAZZ-oh) to tell a tall tale

πάρε τ’ αρχίδια μου: (PAR-eh tar HEED-ya moo) you’re not getting a thing (a way to turn down annoying or unreasonable demands); literally, “take my balls”

πάρε το κουλό σου: (PAR-eh toh koo-LOH soo) take yous paws off

πάρε το μηδέν! (PAR-eh toh MEE-den) come again? Literally, “dial zero”

παρθενόπη: (pathen-OP ee) promiscuous gal pretending to be a virgin

παρθενοπιπίτσα: (pathen-oh-pee-PEET-sah) promiscuous gal pretending to be a virgin

παριστάνω τον καμπόσο:  (paris-TAN-of ton cam-BOSS-oh) to  be arrogant, have an attitude, think of oneself as a tough guy

παρκάρω με το αυτί: (park-ARE-oh meh toh aff-TEE) to park a car by ear, i.e. by hitting the cars parked in front and behind you

παρτάλι: (part-ALL-ee) decrepit person, bottom-dweller

πάρτι με ούζα: (party meh OOZE-ah) orgy; literally, “party with ouzo” (a wordplay on the French partouze)

παρτόλα: (part-OLL-ah) easy lay

παρτούζα: (part-OOZE-as) orgy; from the French partouze

παρτουζάδικο:  (part-ooze-AH-dick-oh) swinger’s den

παρτουζιάρης: (part-ooze-YARR-iss) orgy-goer

παρτσακλό: (part-sacl-LOH) silly and clumsy person

πας καλά;   (pass kal-AH?) are you out of your mind, are you kidding?

πασιπόρνη:  whore you would go with just about anyone

πασίχοντρη:  (pass-EE-hon-dree) fat as a cow, super obese

παστάκι: (past-ACK-ee) young tart; literally, “little tart”

παστελάδα:  (paster-AD-ah) ear jam

παστρικιά: (pass-trick-YAH) whore; literally, “clean woman”

παστώνω το κοπίδι: (pathen-OP ee) to copy-paste; literally, “to cure the cutter with salt”

πατ κιουτ: (pat cute) immediately, on the fly

πατάτα (1): (pat-AT-ah) fail, blunder, screw-up; literally, “potato”

πατάτα (2): (pat-AT-ah)  blooper; literally, “potato”

πατατάδικο: (pat-at-AH-dick-oh) smuggler’s ship

πατάω (1): (pat-AH-oh)  to get tattooed; literally, to stand

πατάω (2): (pat-AH-oh) to spray graffiti on existing graffiti; literally, to stand

πατερνάλα: (pater-NAL-ah) paternalist, patronizing dude

πατιρντί: (pat-eer-DEE) rumpus, hullabaloo

πατόζα: (pat-OZ-ah) fugly woman

πατούμενο:  (pat-OO-men-oh) shoe

πατόψαρο:   (pat-OP-sar-oh) bottom-dweller

πατσαβούρα: (pat-savv-OO-rah) fugly woman; literally, “dirty cleaning rug”

πατσαβουρέξ: (pat-savv-oo-REX) fugly woman

πατσές: (pats-ESS) blubber; literally, “tripe soup”

πατσόλα: (pats-OLL-ah) fugly woman

πατσούρα: (pats-OOR-ah) fugly woman

πατώνω (1): (pat-ON-oh) to fail a test miserably, to come last

πατώνω (2): (pat-ON-oh) to fail in life miserably, to come last

παχιά (1): (pa-he-AH) masturbation; literally, “fat one”

παχιά (2): (pa-he-AH) stupidity; literally, “fat one”

πάω (1): (PAH-oh) to dig something or someone; literally, “to go”

πάω (2): (PAH-oh) to sleep with someone; literally, “to go”

πάω άπατος:  (PAH-oh APP-at-oss) to fail big time

πάω γαμιώντας:  (PAH-oh gam-YOND-ass) to drive like a fucker, to  drive like a son of a bitch, to drive way too fast

πάω γυρεύοντας:  (PAH-oh yee-REVV-on-tass) I ask for trouble, I push my luck

πάω να κόψω τούφες:  (PAH-oh nah KOP-so TOOF-ess) hit the hay, hit the sack

πάω πάσο: (PAH-oh PASS-oh) I pass

πεθεραστής: (peth-err-ass-TISS) man attracted by his mother-in-law; wordplay of παιδεραστής (pedophile)

πελατάκι: (pell-ATTACK-ee) regular customer

πεογλειφίς: (peh-oh-glyph-ISS) blowjob-woman (archaic)

πεοδείκτης: (peh-oh-DIH-htiss)  tie; literally, “penis-pointer” (archaic)

πεοθηλάζουσα: (peh-oh-thill-AZZ-oo-sah)  blowjob-woman (archaic)

πεοθηλασμός: (peh-oh-thill-azz-MOSS) blowjob; literally, “penis nursing” (archaic)

πεοθηλαστής: (peh-oh-thill-ass-TISS) cocksucker (archaic)

πέοντας: (PEH-on-tass) almighty dick

περίεργος: (peh-REE-erg-oss) bi-curious

περιπτερέημπαν:  (peh-rip-terr-Rayban) knock-off Rayban glasses bought at kiosks

περιπτωσάρα: (peh-ripped-oh-SARAH) quite a character

περίπτωση: (peh-RIPPED-oh-see) quite a character

περμαθούλα: (perma-THULE-ah) yenta

περνάει η μπογιά μου: (per-NAH-ee ee bo-YAH moo)  I’m still in the market

περνάω στο ντούκου: (per-NAH-oh stog DOOK-oo)  pass just like that, pass unnoticed, go unnoticed

περνάω τζάμι: (per-NAH-oh jammy) have one hell of a good time, have a blast; literally, “to pass glass”

περσινά ξινά σταφύλια: (per-see-NAH ksee-NAH sfaff-EEL-ya) sour grapes

πες μου ποιος σε γαμεί να του φιλήσω τον πούτσο: (pess moo pee-OSS seg gam-EE nah too fee-LEE-soh ton POOT-soh) God, you’re beautiful! Literally, “tell me who fucks you and I will kiss his penis”

πεσμένη: (pess-MEN-ee)  flaccid (penis); literally, “fallen woman”

πετάγομαι σαν πούτσα: to annoyingly interrupt a conversation; literally, “to project yourself as a penis”

πετάγομαι σαν την πορδή: (pet-AGG-oh-meh san por-DEE) to annoyingly interrupt a conversation; literally, “to project yourself as a fart”

πετάει ο γάιδαρος;   (pet-AH-ee o GUY-dar-oss?) do pigs fly? Literally, “does a Donkey fly?”

πεταχτούλα:  (pet-ah-H’TOO-lah) flirtatious girl, cock-teaser; literally, “little jumpy girl”

πεταχτούλης: (pet-ah-H’TOO-liss) flirtatious twink, cock-teaser; literally, “little jumpy boy”

πετάω ένα μουνί:  (pet-AH-h ENN-ah moo-NEE) when a woman fucks someone; literally, “to throw a vagina”

πετάω ένα πούτσο: (pet-AH-on ENN-ah POOT-soh) when a man fucks someone; literally, “to throw a penis”

πέτσα: (PET-sah) fugly woman; literally, rind

πετσί: (pet-SEE) sham, fraud, bogus; literally, skin

πέτσινο: (PET-see-no) sham, fraud, bogus; literally, “made of leather”

πετσοπάς (1): (pet-sopp-ASS) pet shop owner

πετσοπάς (2): (pet-sopp-ASS) pet shop boy, i.e. one who practices gerbilling

πέφτινγκ: (PEFF-ting) the art of making sexual advances

πεφτοπηδίκουλας: (peff-toh-pee-DICK-oo-lass) lecher, skirt chaser, fuckboy, fuccboi

πέφτουλας:  (PEF-to0-lass) lecher, skirt chaser, fuckboy, fuccboi

πέφτω απ’ τα σύννεφα:  I fall from the clouds, I am taken aback

πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη:  (PEE-yeh ee p’see-HEE moo stin KOO-loo-ree)  it scared the hell out of me, I was scared shitless

πηδαω: (pee-DAH-oh) I shag; literally, “I jump”

πηδιόλα: (pidd-YOL-ah)  easy lay

πήζω (1): (PEE-zoh)  I am  languishing from too muck work; literally, “I am clotting”

πήζω (2): (PEE-zoh) I am bored to death; literally, “I am clotting”

πήξε-δείξε: (PICKS-seh DICKS-eh) Mr. so and so, one and the other

πήξιμο:  (PICKS-ee-moh) to be overworked; literally, “to clot”

πήρα τ’ αρχίδια μου: (PEE-rah tar-HEED-yah moo) I failed miserably, I got nothing in return; literally, “I took my testicles”

πιάνομαι κότσος:  (pee-YANN-oh-meh COT-sauce) I am taken for a ride

πιάνω πάτο: (pee-YANN-oh PAT-oh) to hit rock bottom

πιάνω το υπονοούμενο: (pee-YANN-oh toh eep-oh-no-OO-men-oh) to take the cue

πιάνω τον πάπα απ’ τ’ αρχίδια: (pee-YANN-oh ton PAP-ah app tar HEED-yah) I enjoy great powers and privileges; literally, “I hold the Pope by the balls”

πιάσ’ τ’ αυγό και κούρεψ’ το:  (pee-ASS tavv-GO keg COOR-ep-seh toh) go figure; literally, “seize the egg and groom it”

πιασάρικο:  (pee-ass-AH-rick-oh) catchy

πιασοκωλέ:  (pee-ass-oh-coll-EH) rip off, pricey, through the nose

πιασοκωλέξ: (pee-ass-oh-coll-EX) rip off, pricey, through the nose

πιατάς: (pee-at-ASS) offensive term for Greek-Americans; literally, “dish washer”

πιθηκίζω: (pee-thick-EASE-oh) to ape something

πιμί: (pee-MEE) personal message

πινέζα: (pee-NEZZ-ah) shorty; literally, “thumbtack”

πινεζοπούτανο: (pee-nezz-oh-POOT-an-oh) short hottie; literally, “thumbtack whore”

πινελάκι: (pee-nell-ACK-ee) genital tongue-brushing

πίνω τ’ άντερά μου:  (PEE-no tan-derr-AH moo) to get blind drunk, to get soaked

πιο αργός κι απ’ το ριπλέι: (pee-OH arg-OSS kee app toh replay) terribly slow; literally, “slower than a replay”

πιο […] πεθαίνεις:  (pee-OH […] peth-ENN-iss) you can’t be more […] than that; literally, “if you are more […], you die”

πίπα κώλο: (pippa KOL-oh) non-stop chores in the army or elsewhere; literally, “stuck with giving blowjobs and ass”

πίπα κώλο εμπλοκή: (pippa KOL-oh emm-BLOCK-ee) non-stop chores in the army or elsewhere; literally, “stuck with giving blowjobs and ass”

πίπα  (1): (pippa) blowjob; literally, “pipe”

πίπα (2): (pippa) bullshit, silly argument; literally, “pipe”

πιπιλιά: (pip-eel-YAH) hickey

πιπιναριό: (pip-ee-narr-YO) Lolita, or a company of jail-bait

πιπίνι: (pip-EE-nee) jail-bait, Lolita

πισί: (pee-see)  P.C. (politically correct)

πισωβρόντης: (pee-soh-VRON-diss) gay dude; literally, “rear-thunderer”

πισωγιομίδης: (pee-soh-yom-EE-diss) gay dude; literally, “rear-filler”

πισωγλεντζές: (pee-soh-glenn-JESS) gay dude; literally, “rear-party animal”

πισωγλέντης: (pee-soh-GRELL-diss) gay dude; literally, “rear-party animal”

πισωκέντης: (pee-soh-KEN-diss) gay dude; literally, “rear-knitter”

πισωκίνητος: (piss-oh-KIN-ee-toss) gay dude; literally, “rear-wheel-drive”

πισωκολλητό: (piss-oh-coll-ee-TOH) butt fucking; literally, “rear-gluing”

πισωκολλητός: (piss-oh-coll-ee-TOSS) gay dude; literally, “rear-buddy”

πισωκούμπουρος: (piss-oh-KOOM-boo-ross) gay dude; literally, “rear-rifle”

πισωκούνα (1): (piss-oh-COON-ah) woman with a big bouncy booty; literally, “back-mover”

πισωκούνα (2): (piss-oh-COON-ah) flamboyant gay; literally, “back-mover”

πισωκούνα (3):  (piss-oh-COON-ah) rear-wheel drive; literally, “back-mover”

πισωκράτης: (piss-oh-CRATT-iss) gay dude; literally, “rear-ruler”

πισωκρότης: (piss-oh-CROTT-iss) gay dude; literally, “rear-bang”

πισωπόρτης: (piss-oh-PORT-iss) gay dude; literally, “rear-door guy”

πιτσαράς (1): (pizza-RASS) pizza delivery boy

πιτσαράς (2): (pizza-RASS)  well-hung dude

πίτσι-πίτσι: (PIT-see PIT-see) flirting

πιτσοπαίδι: (pit-so-PEDD-ee) pizza delivery boy

πλακομούνι: (plack-oh-MOON-ee)  pussy-rubbing by lesbians

πληρώνω κερατιάτικα: (plee-RON-oh care-at-YAH-tick-ah) pay through the nose, bear the brunt, take the brunt

πλοκ: (plock)  to block someone (on social media)

πλουσιέξ: (ploo-see-EX)  filthy-rich broad

πλυντήριο (1): (plinn-TEER-ee-oh) money laundering; literally, “laundry”

πλυντήριο (2): (plinn-TEER-ee-oh)  diarrhea; literally, “laundry”

πνιχτή: (pnee-H’TEE)  autoerotic asphyxiation

ποδανά:  (ποη-δαν-ΑΗ) Greek backslang, featuring inversion of syllables in a word; verlan, in French

ποδοφραπέ: (pro-oh-frappé) foot-job

ποζεράς: (poser-ASS) poser

ποζέρι: (pose-ERR-ee) poser

ποιούμαι την νήσσαν: (pee-OO-meh tin NEE-san) to feign indifference; literally, “to do the duck”

πολιτικάντης: (poli-tick-AN-tiss) politico, demagogue, rabble-rouser

πολύ παιδί!  (pol-EE pedd-EE) what a broad! Literally, “very child”

πομπίνο-φραπέ: (pomp-IN-oh frappé) blowjob (gay slang)

ποντίκι: (pon-TICK-ee) army inductee, rookie

ποντικομαμή: (pon-tick-oh-mam-EE) little weasel; literally, “mouse midwife”

πόντσος: (PONT-sauce) dick (Mani slang)

πορδή (1): (pore-DEE) fart

πορδή (1): (pore-DEE) something small and insignificant; literally, “fart”

πορδοβούλωμα (1): (pore-doh-VOOL-on-ma) short person; literally, “fart-plug”

πορδοβούλωμα (2): (pore-doh-VOOL-on-ma) butt-plug; literally, “fart-plug”

πορνίδιο: (pore-DIN-ee-oh) jailbait, little whore

Πορσικό: (pore-sick-OH) Porsche

πορτοκαλίζω:    (pore-tocl-al-EASE-oh) Portokalos syndrome

πόσθων:   (POSTH-onwell-hung (ancient Greek slang)

ποστόπι:  (post-OPP-eepost-op tranny

ποτέ σου! (pot-EH soo) may you never manage to do so!

ποτέ των ποτών:  (pot-EH ton pot-ON) no way,  not bloody likely; literally, “never of the drinks”

που ανθρώποι να σε θάβουνε και διαόλοι να σε ξεχώνουνε! (poo an-THROP-ee na she THAV-oon keg d’yah-OLL-ee na she xeh-HON-oon) may people bury you and demons unbury you!

που βίδες να θες και παξιμάδια να βρίσκεις! (poo VID-ee na thess keh pax-ee-MAD-ya nah VRISS-kiss) may you seek screws and only find nuts!

που κακό σπυρί να βγάλεις! (poo kak-OH spee-REE nah VGALL-iss) may you develop a malignant pimple!

που κακό χρόνο να ‘χεις! (poo kak-OH h’RON-oh NAH-hiss) may you have a bad year!

που κακό ψόφο να ‘χεις! (poo kak-OH PSOFF-h NAH-hiss) may you experience a bad death!

που λύκος σαββατιανός να σε φάει! (poo LEEK-oss sav-at-yan-OSS na she PHA-ee) may a Sabbath wolf eat you!

που μαλίνα να σε βαρέσει! (poo mal-IN-ah na seg var-ESS-ee) may utter terror strike you!

που μολύβι στο κατούρημα – μπαμπάκι στο γαμήσι! (poo mol-EEV-ee stoh cat-OO-rim-ah –vam-VACK-ee stoh gah-MISSY) may you be erect like a pencil while peeing and limp like cotton while fucking!

που μουνί να πιάνεις και πούτσα να γίνεται! (poo moo-NEE nah p’YAN-iss keg POOT-sah nah YEE-net-eh) may you catch a vagina and see it transformed into a penis!

που μουριά να βγάλει το σπίτι σου! (poo moor-YA na VGAL-ee to SPIOT-ee-soo) may a mulberry grow within your home

που να βουλώσει ο κώλος σου να μη μπορείς να χέσεις! (poo nah voo-lossy o COL-oss soo keh na min bo-RISS nah HESS-iss) may your ass clog up so that you can defecate no longer!

που να βρεις ξένες παντόφλες κάτω από το κρεβάτι σου! (poo nah vriss XEN-ess pan-TOFF-less CAT-oh ap-OH toh crev-AT-ee soo) may you find a stranger’s slippers under your bed

που να γαμιέσαι χωρίς να το θες! (poo nah gam-YES-eh whore-ISS nah toh thess) may you get laid against your will!

που να γεννήσει η γάτα σου κουταβάκια! (poo na yen-ISS-ee h GAT-ah soo coot-ave-ACK-ya) may your cat gibe birth to puppies!

που να γίνεις γουβί! (poo na YEEN-iss yoo-VEE) may you become a tomb-pit!

που να δεις τα παιδιά σου να βγάζουν σπυριά στα μάτια! (poo na deed ta ped-YA soo nah VGAZZ-oon speer-YA stah MAT-ya) may you see your children grow pimples ontheir eyes

που να δεις το παιδί σου στην Oμόνοια! (poo na dees toh ped-EE soo stin om-ON-ee-ah) may you see your child at Omonoia Square (a square in Athens frequented by prostitutes, junkies, criminals and perverts)

που να ζητάς ψωλή και να μη βρίσκεις ούτε δάχτυλο! (poo na zee-TASS p’sol-EE keh nah min VREES-kiss OOT-eh DAH-htee-loh) may you seek a penis and not even find a finger

που να ιδρώνεις χειμώνα καλοκαίρι! (poo na id-RON-iss hee-MON-ah keh cal-oh-KERR-ee) may you sweat both during winter and summer!

που να λαλήσουν κουκουβάγιες στα κεραμίδια σου! (poo na lal-EES-oon kou-kou-VAH-yes stah ker-am-ID-ya soo) may owls hoot on your roof tiles!

που να λιώσεις όρθιος! (poo na lee-OSS-iss orthios) may you decompose while standing!

που να λιώσουν πρώτα τα πόμολα της κάσας σου κι ύστερα το κουφάρι σου! (poo na lee-OSS-oon PROT-ah tah POM-ol-ah tis CASS_ass sou kee ISS-ter-ah toh koo-FAR-ee soo) may the hinges of your coffin decompose before your carcas!

που να μείνεις αγάμητη! (poo na MEEN-iss ag-AM-it-ee) may you remain unfucked!

που να μείνεις κουλός και καυλωμένος! (poo na MEEN-iss kou-LOSS keh kav-loh-MEN-oss) may you remain armless and erect!

που να μείνεις πάντα με iPhone 4s! (poo na MEEN-iss panda meh iPhone 4s) may you forever remain with an iPhone 4s!

που να μείνεις στ’ αζήτητα! (poo na MEEN-iss stah ah-ZIT-it-ah) may you forever remain unsought!

που να μη δεις χαρά στα σκέλια σου! (poo na meen diss har-AH stah SKEL-ya soo) may you never encounter bliss between your limbs!

που να μη σ’ εύρει ο χρόνος! (poo na meen SEVV-ree o HRON-oss) may you not outlive the new year

που να μη σε θέλει ούτε η μάνα σου! (poo na meen seh THEL-ee OOT-eh ee MAN-ah soo) may your very mother discard you!

που να μη σώσεις! (poo na meen SAUCE-iss) may you not manage!

που να μην δεις άσπρη μέρα! (poo na meen diss ASSP-ree MER-ah) may you not manage!

που να μην δεις φράγκο στην τσέπη σου! (poo na meen diss FRAGG-oh stin t’SEPP-ee soo) may you never see a penny in your pocket!

που να μην λιώσεις ποτέ! (poo na meen l’YOSS-iss pot-EH) may you never decompose!

που να μην μπορείς να χέσεις! (poo na meen bore-ISS na HESS-iss) may you be incapable of shitting!

που να μην ξημερωθείς! (poo na meen xee-mer-oh-THISS) may you not wake up in the morning!

που να μην προλάβεις να δεις εγγόνια! (poo na meen pro-LAVV-iss na dees agg-ON-ya) may you not get around to seeing any grandchildren!

που να μην συγχρονίζονται οι υπότιτλοι σου!  (poo na meen see-hron-IZ-on-the ee ip-OTT-it-lee sou) may your subtitles not match!

που να μην σώσεις! (poo na meen SAUCE-iss) may you not manage!

που να μπει ο διάολος μέσα σου και να’ ναι σερνικοθήλυκος! (poo na bee oh d’YAK-oss MESS-ah soo keh nah neh ser-nick-oh-THILL-ick-oss) may an androgynous demon possess you!

που να μπερδευτούν η απάνω με την κάτω τρύπα του! (poo na ber-deft-OON ee ap-AN-oh meh tin CAT-oh TRIP-ah soo) may your upper and lower holes mix up!

που να ξεράσεις τα άντερα σου και τα συκώτια σου! (poo na xer-ASS-iss tah ANT-err-ah soo keh tah sick-OTT-ya soo) may you puke-out your guts and your liver!

που να ξερομαραθείς! (poo na xer-oh-mar-ath-ISS) may you dry up and shrivel!

που να πας και να μη σώσεις να γυρίσεις! (poo na pass keh nah mee SAUCE-iss nah yee-RISS-iss) may you go and not live to return!

που να πεις το μουνί-μουνάκι! (poo na pees to moon-EE moon-ACK-ee) may you beggingly address a vagina as “oh my little vagina”!

που να πεις το ψωμί-ψωμάκι! (poo na pees toh p’som-EE p’som-ACK-ee) may you beggingly address bread as “oh my little bread”!

που να πλαντάξεις! (poo na plan-DAX-iss) may you cry your eyes out!

που να σε αγαπήσει κάποιος όπως με αγάπησες εσύ! (poo na seh agg-ah-PISS-ee CAP-yos OP-oss meh agg-AH-piss-ess ess-EE) may someone love you the way you loved me!

που να σε κλάσουν τα παιδιά σου! (poo na seh CLASS-oon tah ped-YA soo) may your very children renounce you (literally, “fart upon you”)

που να σε νεκροφιλήσουν (poo na seh necro-phil-ISS-oon) may they kiss your corpse

που να σε παίρνουν τηλέφωνο μόνο για φάρσα! (poo na seh PERR-noon till-EPH-on-oh MON-oh yah FAR-sah) may people call you on the phone only for pranks!

που να σε πάνε τέσσερις! (poo na seh PAN-eh TESS-err-iss) may four people carry you!

που να σε πλύνω! (poo na seh PLINN-oh) may I wash you! (i.e. your corpse)

που να σε τσιμπήσει κουνούπι στο μουνί! (poo na seh tsim-BEE-see koo-NOOP-ee stoh moo-NEE) may a mosquito bite you on the vagina!

που να σε φάει το μαύρο φίδι! (poo na seh PHAH-ee toh MAV-roh FID-ee) may a black snake bite you!

που να σε φάει το χώμα! (poo na seh PAH-ee ton HOM-ah) may you be engulfed by dirt!

που να σε φάν’ τα σκυλιά και τα όρνια! (poo na seh fan tah skill-YA keh tah ORE-neh-ah) may dogs and vultures eat you!

που να σε φιλήσει η μάνα σου κρύο! (poo na seh phil-EE-see ee MAN-ah soo KREE-oh) may your mother kiss your cold corpse!

που να σου βγουν τα μάτια! (poo na soo v’GOON tah MAT-ya) may you lose your eyes!

που να σου επιτεθούν κατσαρίδες και να σου φάνε τα βυζιά! (poo na soo epi-teth-OON cat-sar-ID-ess keh nah soo PHAN-eh tah veez-YAH) may cockroaches attack you and eat your tits!

που να σου καεί το iPhone! (poo na soo cah-EE toh iPhone) may your iPhone burn down!

που να σου καεί το βίντεο! (poo na soo cah-EE toh video) may your VCR burn down! (dates curse from the 80s)

που να σου κλείσουν το στόμα φαντάροι! (poo na soo CLISS-oon to STOH-mah fat-TAR-ee) may soldiers shut your mouth!

που να σου ξεραθεί η τρύπα! (poo na soo xerr-ah-THEE ee TRIP-ah) may your hole dry up!

που να σου ‘ρθει κόλπος! (poo na soor thee COLL-poss) may you collapse!

που να σου σηκωθεί η πέτσα ανάποδα! (poo na soo sick-oth-EE ee PETS-ah an-AP-od-ah) may your skin raise upside-down!

που να σου φύγει κλάσιμο στο πρώτο γαμήσι! (poo na soo FIG-ee CLASS-ee-mo stoh PTOT-oh gah-MISS-ee) may you accidentally fart during your first intercourse!

που να στα φάνε οι τράπεζες! (poo na stah PHAN-eh ee TRAP-ezz-ess) may the banks repossess your money (gains, profit, etc.)!

που να σταθεί το κάτουρο σου!  (poo na stah-THEE toh CAT-oo-roh soo) may you become unable to pee!

που να στο πει ο παπάς στ’ αυτί! (poo na stoh pee oh pap-ASS staff-TEE) may a priest whisper the bad news in your ear!

που να τα κάνεις σάβανα! (poo na tah CAN-iss sav-AN-ah) may you spend your money (gains, profit, etc.) on burial shrouds!

που να τα φας για παρθενορραφή! (poo na tah phass yah par-then-orr-aff-EE) may you spend your money (gains, profit, etc.) on hymen reconstruction surgery!

που να τα φας για τα στέφανα των παιδιών σου! (poo na tah phass yah tah STEPH-an-ah ton ped-YON soo) may you spend your money (gains, profit, etc.) on wreaths for your dead children!

που να τα φας στα μνημόσυνα! (poo na tah phass sta m’nee-MOSS-in-ah) may you spend your money (gains, profit, etc.) on memorial services!

που να τα φας στους γιατρούς! (poo na tah phass stoos YAT-ross) may you spend your money (gains, profit, etc.) on doctors!

που να φας τα κόκαλα σου! (poo na phass ta kok-al-AH soo) may you eat your own bones!

που να φας τα μυαλά σου σαλάτα! (poo na  phass ta m’yal-AH soo sal-AT-ah) may you eat your brains as salad!

που να χέσεις διάρροια στο πρώτο ραντεβού! (poo na HESS-iss dee-ARE-ee-ah stoh PROT-of ran-deh-VOO) may you shit diarrhea on your first date!

που να χεστείς σε ίντερβιου! (poo na hess-TISS she interview) may you shit on yourself in an interview!

που να χτυπήσει το τηλέφωνό σου νύχτα! (poo na h’tee-PISS-ee toh til-EPH-on-oh soo NEE-h’tah) may you phone ring at night!

που να ψοφήσεις και συ και το συσελέκι σου! (poo na psoff-ISS-iss ked see keh toh sis-el-ECK-ee soo) may you and your kin croak!

που να ψοφολογήσεις από άγνωστη αρρώστια, που θα πάρει τ’ όνομά σου! (poo na psoff-oll-ogg-ISS-iss ap-OH AGG-nos-tee are-OSST-yah poo tha PAR-ee ton-oh-MA soo) may you croak from an unknown disease which will be names after you!

που ό,τι επιθυμείς να το πάθεις! (poo OTT-ss ep-ith-ee-MISS nah toh PATH-iss) may you get what you’re after!

που ό,τι πιάνεις στάχτη και μπούρμπερη να γίνεται! (poo OTT-ee p’YAN-iss STAH-htee keh BOOR-berry  nah YEE-net-eh) may whatever you grasp turn into ashes!

που οχιά να σε φάει! (poo oh he-AH nah she PHAH-ee) may an adder bite you!

που σκατά να φας! (poo scat-AH nah PHASS) may you eat shit!

που φωτιά να πέσει να σε κάψει! (poo phot-YAH na seh CAP-see) may fore befall upon you and burn you!

που χαΐρι και προκοπή να μην κάνεις! (poo hah-EER-ee keg proc-op-EE nah min VAN-iss) may you never experience luck and prosperity!

που χάπια να τα πιείς! (poo HAP-ya na tah p’YISS) may you spend your money (gains, profit, etc.) on drinking pills!

που χρυσάφι να πιάνεις – σκατά να γίνεται! (poo scat-AH na p’YAN-iss – scat-AH nah YEEN-ett-eh) may you touch gold and transform it into shit!

πουθενάς (1):  (pooth-enn-ASS) loser, nowhere man

πουθενάς (2): (pooth-enn-ASS) worker always MIA

πουλαδερός: (poo-ladder-OSS) commando with para insignia

πουλάω μαγκιά: (pool-AH-oh mag-YAH)  wiseguy, someone who pretends to be street-smart

πουλάω μούρη: (pool-AH-oh MOOR-ee)   to show-off, to be pretentious, to be cocky and  snooty

πουλάω σταριλίκι:   (pool-AH-oh star-ill-EEK-ee)  to behave like a spoiled star, have an attitude, show off

πουλάω τρέλα:  (pool-AH-oh TRELL-ah)  to deliberately play the fool

πουλάω τσαμπουκαλίκι:  (pool-AH-oh cha-bool-ah-LICKY) to bully

πουλάω: (pool-AH-oh)  to double-cross, to let someone down; literally, “to sell”

πουλεύω: (pool-EVV-oh) I am gettin’ outta here

πούλη: (POOL-ee) butthole (gay slang)

πουλμούρ:  (pool-MOORE) to show-off, to be pretentious, to be cocky and  snooty

πουλοπαίχτης: (pool-oh-PEH-htiss) wanker

πουλόφωνο: (pool-OH-phon-oh) dick; literally, “a penis-microphone”

Πουλχερία: (pool-her-EE-ah) mother fist and her five daughters

πουνάνι: (punani) punani, vagina

πουράτος: (poor-AT-oss) stogie-smoker

πουρέιβερ: (poor-RAVER) ageing raver

πουρέκλω: (poor-ECK-loh) old hag trying to be sexy

πουρόκερ: (poor-ROCKER) ageing rocker

πουρολουμπίνα: (poor-oh-loom-BEEN-ah) old faggot

πουροφίλ (1): (poor-oh-PHIL) cigar aficionado

πουροφίλ (2):  (poor-oh-PHIL) GILF aficionado

πουσουέ:   (poo-soo-EH) p.s.e. (porn star experience)

πουσουκού:   (poor-soo-KOO)  Friday, Saturday and Sunday

πουστάρα:  (poos-TAR-ah) mega-faggot

πουσταράς:  (poos-tar-ASS)  well-hung

πουσταρέλι:  (poos-tar-ELLE-ee) twink

πουσταριό:  (poos-tar-YO)  faggot, or a company of faggots

πούστης κι άσχημος:  (POOS-tiss keh ASS-he-moss)  very offensive insult; literally, “you are both a faggot and ugly”

πούστης με κινέζο:  (POOS-tiss meh kee-NEZZ-oh) chicken with rice; literally, “a faggot with a Chinaman”

πούστης:  (POOS-tiss)  faggot

πουστιά (1): (poost-YA) sly and underhanded action; literally, “faggotry”

πουστιά (2): (poost-YA) gay behavior; literally, “faggotry”

πουστιά (3): (poost-YA)  adding sugar to coffee; literally, “aaggotry”

πουστόγερος: (poost-OGG-err-oss)  gay man who is not ageing gracefully; literally, “am old-fart faggot”

πουστόγρια: (poost-OGG-ree-ah) gay man who is not ageing gracefully; literally, “am old-bag  faggot”

πουστοκαλαμαράς: (poost-oh-cal-am-are-ASS)  fucking mainland-Greek (Cyprus slang); literally, “faggot squidwad”

πουστόμουνο: (poost-OH-moon-oh) man-cunt, man-pussy

πούστρα (1): (POOST-rah) sly and underhanded man or woman; literally, “a she-faggot”

πούστρα (2): (POOST-rah) flamboyant gay; literally, “she-faggot”

πούστρα (3): (POOST-rah) tranny; literally, “ahe-faggot”

πουστράκι: (poost-RACK-ee) little faggot

πουστριλίκι (1): (poost-irr-LICKY) an offensive term for gayness; literally, “faggotry”

πουστριλίκι (2): (poost-irr-LICKY) sly and underhanded action literally, “faggotry”

πουστρίτσα: (poost-RITT-sah) sly and underhanded little bastard; literally, “little faggot”

πουτάνα (1): (poo-TAN-ah) whore

πουτάνα (2):  (poo-TAN-ahsoccer ball, for its vicissitudes

πουτάνα όλα: (poo-TAN-ah OLL-ahcomplete mess, chaos; literally, “whore everything”

πουτανάκι: (poo-tan-ACK-ee)  little whore

πουταναριό: (poo-tan-are-YO) whore, or a company of whores

πουτανιά: (poo-tan-YA) sly and underhanded behavior; literally, “whorish act”

πουτανιάρα: (poo-tan-YARR-ah) whorish woman

πούτανος: (POO-tan-oss) mega whore

πουτί: (poo-TEE) pussy, vagina

πούτσα (1): (POOT-sah) penis, dick, schlong

πούτσα (2): (POOT-sah) mishap, hardship, getting screwed; literally, “penis, dick”

πουτσαράς (1): (poot-sarr-ASS) well-hung dude

πουτσαράς (2): (poot-sarr-ASS) strong and robust fellow; literally, “well hung”

πουτσαράς (2): (poot-sarr-ASS) bighearted person; literally, “well hung”

πουτσαρπάχτρα: (poot-sarr-PAH-h’tah) very easy lay; literally, “penis grabber”

πουτσίδι: (poot-SID-ee) rapid-fire fucking

πουτσίζω (1): (poot-SEE-zoh) to fail miserably at something; literally, “to penis”

πουτσίζω (2): (poot-SEE-zoh) to dick around; literally, “to penis”

πουτσίλα: (poot-SIULL-ah) penis smell

πουτσογλείφτης: (poot-soh-GLYPH-tiss) male cocksucker

πουτσογλείφτρα: (poot-soh-GLYPH-t’rah) female cocksucker

πουτσοκέφαλο(poot-soh-KEFF-al-oh) prepuce; literally, “penis head”

πουτσομεζές:  (poot-soh-mezz-ESSshort sexy babe; literally, “dick snack”

πουτσομούνι: (poot-soh-MOON-ee) dick-pussy

πούτσος: (POOT-sauce) penis, dick, schlong

πουτσοσκάμπιλο: (poot-soh-SCAB-ee-loh)  dick-slap

πραπρά: (prah-PRAH) little scooter

πρέζα: (PREH-zahheroin, smack

πρεζάκιας: (preh-ZAKK-yassjunkie

πρεζεμπεκιά: (preh-zemb-eck-YA) junkie shuffle

πρεζόνι: (preh-ZONNY) junkie

πρεζού: (preh-ZOOfemale junkie

πρεμούρα: (preh-MOORE-ah)   rush, impatience, haste

πρήζω: (PREE-zohto nag, to break one’s balls

πρηξαρχίδι: (pricks-are-HEE-dee)  nagger, ball-breaker

πρήχτερ: (PRE-h’terr) ball-breaker

πρήχτης: (PRE-h’tissball-breaker

πριόπι: (pre-OP-ee) pre-op tranny

προεόρτια (1): (pro-eh-ORT-ee-ah)  foreplay; literally, “pre-holiday season”

προεόρτια (2): (pro-eh-ORT-ee-ahpre-cum; literally, “pre-holiday season”

προϊσταμένη: (pro-ees-tah-MEN-ee) flamboyant gay; literally, “head nurse”

πρόκας: (PROCK-ass) snitch, rat fink

προλεφτάριος: (pro-left-ARE-ee-osschampagne socialist

προμίλφ: (pro-MILFpre-milf

προπελάκιας: (pro-pell-ACK-yassman who enjoys giving oral sex; literally, “propeller man”

προχώ:  (pro-HO) way ahead, way ahead of one’s time, bitchin’, swell ; literally, “advanced”

προχωρημένος: (pro-ho-rim-MEN-oss) way ahead, way ahead of one’s time, bitchin’, swell ; literally, “advanced”

πρωθύ: (proth-EE)  prime minister

πρωκτικάντζα: (proc-tick-ANNE-jah) anal (in the psychobabble sense)

πσάρεμα: (p’SARR-emm-ah) phishing

πσεκασμένος: (p’seck-azz-MEN-oss)  conspiracy nut

πτωματέξ: (p’toh-mat-EX)   dead tired, knackered, bushed

πτωχίο: (p’toh-HEE-ohworthless degree; from a wordplay on degree and poverty

πυγιστής: (pee-yees-TISSfudgepacker (archaic)

πυραυλάκιας: (peer-‘ave-LACK-yass) rocketman.

πύρκαυλος: (pee-ROCK-‘ave-loss) ultra-horny man; literally, “with a rocket penis”

πυροκλάνι: (pee-rock-LAN-eelighting farts

πω ρε φίλε!  (poh reh FEE-leh!Jeezus, dude!

πωρώνομαι:  (poh-RON-no-mehI got hooked, I loved it to bits

πώς είσαι έτσι;  (poss EE-seh ETT-seewhat happened to your face? (usually meant to offend)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s