ραδίκια ανάποδα – ρούχλα

ραδίκια ανάποδα: (rah-DICK-yah an-APP-oh-dah) to kick the bucket; literally, “to see chicory upside-down”

ράδιο αρβύλα: (RAD-ee-og are-VEE-lahrumor mill; literally. “radio military boot”

ραμολιμέντο: (rah-moh-lee-MENT-oh) senile old geezer

ρανίδας: (rah-NEED-ass) gambler who plays until he is flat broke

ραντεβού στα γουναράδικα: (rendez-vous stah goon-are-AH-dick-ah“see you at the fur-skinning fields”; a Greek communist slogan about fighting to the death

ραπερόνι: (rapper-ON-ee) rapper

ράστα (1): (rastarastaman

ράστα (2): (rastadreadlocks

ρασταφλός: (rasta-FLOSS dreadlock comb-over

ραστοφόρος: (rasta-FORE-oss dreadlocked person

ῥαφανιδόω: (rah-fanny-DOH-oh)  to shove radishes up one’s butt as a punishment for adultery (ancient Greek slang)

ράφι: (rRAFF-ee spinster; literally, “shelf”

ραχάτι: (rah-HATTYlaziness

ράψου! (RAP-soo suit-up!

ρε δεν πα’ να δεις αν έρχομαι:  (reh den pass na diss an ERR-ho-meh disrespectful comment meaning “why don’t you go and see if I’m coming”

ρε μαλάκα (1): (reh mal-ACK-ah)  you jerk, you asshole; literally, “you masturbator”

ρε μαλάκα (2):   (reh mal-ACK-ah) mate,  man, dude; literally, “you masturbator”

ρε μαν: (reh manyo dude, yo man, oi mate

ρε πστ! (reh poost)  goddammit! Literally, “you faggot”

ρεζίλι των σκυλιών: (reh-ZILL-ee ton s’keel-YON) to make an utter fool of oneself; literally, “embarrassment of the dogs”

ρέκλα: (RECK-lah) complete laziness

ρεμάλι: (reh-MAL-ee) loser, a lowlife

ρεμούλα: (reh-moolah) fraud, scam

ρεπατζού: (rep-ad-ZOO)  prostitute filling in for for someone else at a whorehouse

ρέστος: (RESS-toss) flat broke

ρετσινιά: (rett-seen-YAH) bum rap, false stigma; literally, “a resin stain”

ρεφάρω: (reff-ARE-oh) to break-even whilst gambling

ρεφενές: (reff-enn-ESS) to go Dutch

ρεφούζι: (reff-UZI) second-rate weed; literally, “refuse”

ρημάδι: (ree-MADDIE) on old piece of shit (e.g. a car, any device, etc.)

ρίγανη: (REE-gan-ee) second-rate weed; literally, “oregano”

ριπάρω: (rip-ARE-oh) to rip (e.g. a CD)

ριρής: (ree-RISS) gay person, a pansy

ρισπέκτ!  (ree-SPEKT) respect!

ριφ: (riff) riff

ρίχνει καντάρια:  (REE-h’nee can-TAR-ya) it rains cats and dogs

ρίχνει καρέκλες: (REE-h’nee kah-recklessit rains cats and dogs; it rains cats and dogs; literally, “it throws chairs”

ρίχνει καρεκλοπόδαρα:  (REE-h’nee kah-reck-loh-POD-are-yait rains cats and dogs; literally, “it throws chair legs”

ρίχνω άκυρο: (REE-h’noh ACK-ee-rohto reject someone or something; literally, “to throw a void”

ρίχνω γκόμενα: (REE-h’noh GO-men-ahto score a girlfriend; literally, “to throw a babe”

ρίχνω ένα: (REE-h’noh AN-ah) to shag; literally, “to throw one”

ρίχνω έναν κρύο: (REE-h’noh ENN-an KREE-oh) to have a quickie, to  shag; literally, “to throw a cold one”

ρίχνω καντήλια:  (REE-h’noh can-DILL-ya) to  swear like a fishwife, swear like a sailor, to blaspheme

ρίχνω κέρατο: (REE-h’noh KERR-at-oh) to cheat, to cuckold; literally, to “throw a horn”

ρίχνω κοκκαλιές: (REE-h’noh cock-al-YESto cast dice; literally, “to throw bones”

ρίχνω λουκούμι:  (REE-h’noh lok-OO-meto flirt; literally, “to throw a Turkish delight”

ρίχνω το γέλιο της αρκούδας:  (REE-h’noh toh YELL-yo tiss arc-OO-dassto laugh one’s heart out, to laugh one’s ass off, to ROTFL; literally, “to throw the laughter of the bear”

ρίχνω χριστοπαναγίες: (REE-h’noh hriss-toh-pan-ah-YEE-essto  swear like a fishwife, swear like a sailor, to blaspheme; literally, “to cast christvirgins”

ρο:  (roh joint, a doobie

ροδέλα: (roh-DELL-ah) sphincter, an asshole; literally, “a grommet”

ροδελάκιας: (roh-dell-ACK-yass) gay person; literally, “one who rims assholes”

ρόμπα: (ROM-bahone who makes an ass of himself; literally, “a robe”

ρόμπα καπιτονέ: (ROM-bah cap-it-on-EH) one who makes an ass of himself; literally, “a quilted robe”

ρόμπα ξεκούμπωτη: (ROM-bah k’seck-OOM-bot-ee) one who makes an ass of himself; literally, “an unbuttoned robe”

ρομποτάκι (a): (robot-ACK-ee) computer bot

ρομποτάκι (2): (robot-ACK-ee)  automaton

ρουθουνιά: (rooth-oon-YA) noseful of coke

ρουκέτα (1): (rook-ETT-ah) projectile vomit; literally, a rocket

ρουκέτα (1): (rook-ETT-ah) ejaculation; literally, a rocket

ρουνάδικο: (roon-AD-ick-oh) police station (gay slang); a corruption of “pig-place”

ρούνες: (ROON-ess) cop (gay slang); literally, “sows”

ρουσουσού: (roo-soo-SOO)  RSS feed

ρούφα τ’ αυγό σου: (ROOF-ah tavv-GO soo) buzz off, bugger off; literally, “suck your egg”

ρουφιάνος (1): (roof-YANN-oss) rat fink

ρουφιάνος (2): (roof-YANN-oss) voice recorder; literally, “a rat fink”

ρουφιάνος (3): (roof-YANN-oss) surveillance camera; literally, “a rat fink”

ρουφιάνος (4): (roof-YANN-oss) internet sniffer; literally, “a rat fink”

ρουφιάνος (5): (roof-YANN-oss) pimp; literally, “a rat fink”

ρουφιάνος (6): (roof-YANN-oss) roof repairman; Greek-American slang

ρουφιανόσπιτο: (roof-yann-OH-spit-oh) whorehouse

ρουφοκαυλέτα: (roof-oh-KAV-let-ah) little cocksucker

ρουφοκλάνης: (roof-oh-CLAN-iss) fart-drinker

ρουφοκώλι: (roof-oh-collie) ass-sucker

ρούχλα (1): (ROO-h’lah lazy-bones

ρούχλα (2): (ROO-h’lah) smack, heroin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s