τ’ άκουσε ένα χεράκι – τωρα που γυρίζει

τ’ άκουσε ένα χεράκι: (TACK-oo-seh ENN-ah her-ACK-ee) he gave him a piece of his mind

τ’ αρχίδια μου κουνιούνται: (tar-HEED-ya moo koo-NOON-teh) you don’t scare me; literally, “my balls are swinging”

τ’ είν’ τούτο;  (tin TOO-toh?) what’s this?

ταβάφης: (tah-VAH-fiss) derogatory term for a graying man who dyes his hair to hide the ravages of time

τα βερνικώνει τα φασόλια: (tah vernie-KON-ee tah phass-OLL-ya) he is gay; literally, “he polishes the beans”

τα είδα όλα:  (tah ID-ah ALL-ah) I was scared shitless; literally, “I saw everything”

τα έκαναν πλακάκια:    (tah ECK-an-an plack-ACK-ya)  they are in cahoots, they  connive with; literally, “they transformed them into tiles”

τα έτσουξα:  (tah ETT-sook-sah) I drank a lot; literally, “I stung them”

τα έχασα:  (tah EH-hass-ah)  Ι was dumbfounded; literally, “I lost them”

τα έχω:  (tah EH-ho) I am in a relationship; literally, “I have them”

τα ζώα μου αργά:  (tah ZOH-ah moo are-GAH)  to be very slow; literally, “my animals slowly”

τα θέλει ο κώλος μου:   (tah THELL-ee oh KOL-oss moo)  I am looking for trouble, I am pushing my luck; literally, your ass wants them”

τα θέλει ο πισινός μου:  (tah THELL-ee oh piss-ee-NOSS moo) I am looking for trouble, I am pushing my luck; literally, your ass wants them”

τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου: (tah ID-ya pan-tel-ACK-ee-moo tah ID-ya pan-tel-EE-moo) same shit, this is getting tiring; literally, “the same things my little Pantelis, the same things my Pantelis”

τα κακαρώνω:  (tah cack-ah-RON-oh)  I croak, I kick the bucket

τα κάνω αχταρμά:   (tah CAN-oh ah-h’TAR-ma) I make a mess of things

τα κάνω θάλασσα:   I make a mess of things; literally, “I make them sea”

τα κάνω μουνί:  (tah CAN-oh THALL-ass-ah) I fuck up, I make a mess out of things; literally, “I make them vagina”

τα κάνω πουτάνα: (tah CAN-oh poo-TAN-ah) I fuck up royally, I make a mess out of things; literally, “I make them prostitute”

τα κάνω τσουρέκια:   (tah CAN-oh tsoo-RECK-ya) I break someone’s balls, I am a pain in the ass; literally, “I transform someone’s testicles into traditional Easter buns”

τα κεφάλια μέσα:  (tah keph-AL-ya MESS-ah) back to work

τα κουνάει τα ζάρια: (tah coo-NAH-ee tah ZARR-ya)he is gay; literally, “he shakes the dice”

τα λέει τα κάλαντα: (tah LEH-ee tah CAL-ant-ah) he is gay; literally, “he sings carols”

τα λέμε: (tah LEMM-eh) talk to you later

ταλιροπαγίδας: (tal-ee-rho-pagg-ID-ass) penny-pincher

τα μα μα και τα σα μάσατα!  (tah mah mah keh tah sah MASS-at-ah) what is mine is mine, and what is yours I eat

τα μαζεύω:  (tah mah-ZEVV-oh) I rescind what I said previously

τα μασάω:  (tah mass-AH-oh) I mince words; literally, “I chew on them”

τα μεγάλα οινοπνεύματα συναντώνται: (tah meg-GAL-ah ee-nop-NEVV-mat-ah see-nan-DON-teh) great (alcohol) spirits meet one another

τα ξύνει: (tah k’SEE-nee) he is lazy, he is idle; literally, “he is scratching  them”

τα παίρνω στην κράνα:  (tah PER-no stih kr’ANNA) to lose your temper, to  fly off the handle, to go postal; literally, “I take them on the cranium”

τα παίρνω στο κρανίο:  (tah PER-no stoh krah-NEE-oh)  to lose your temper, to  fly off the handle, to go postal; literally, “I take them on the cranium”

τα πάντα όλα: (tah panda OLL-ah) everything

τα πετάω έξω: (tah pet-AH-oh ECK-soh) I flaunt them, usually in reference to tits; literally, I throw them”

τα πιάσαμε τα λεφτά μας!  (tah pee-ASS-am-eh tah left-AH) what a waste of money, what a failure! Literally, “we got our money’s worth”

τα σκάω: (tah SKA-oh) I dish out money; literally, “I erupt them”τα σπάει: it rocks; literally, “it breaks them”

τα στάζω: (tah STAH-zoh)  I dish out money; literally, “I drip them”

τα τραβάει τα βυζιά της πεταλούδας: (tah tra-VAH-ee tah veez-ya tiss pet-al-OOD-ass) he is gay; literally, “he pulls on the butterfly’s tits”

τα φτύνω: (tah PHTEE-n0) I’m bushed, I’m tires; literally, “I spit on them”

τα ‘χω παίξει: (tah ho PECK-see) I’m tired, I’m bushed; literally, “I have played them”

τα χώνω: (tah HO-no) I give someone a verbal thrashing; literally, I dig in”

τα ψέλνω: (tah p’SELL-no) I give someone  a piece of my mind; literally, “I sing psalms to someone”

τα ψιλά γράμματα: (tah p’see-LAH GREAM-at-ah) the  fine print

ταβανόσκουπα: (tah-van-OSS-koo-pah) a very tall person; literally, a”a ceiling broom”

ταβερνέ sauvignon: (tavern-EH sauvignon) cheap house wine

ταγάρι (1): (tah-GARR-ee) one who tags-along, one who  clings like a leech; literally, “a traditional weaved bag”

ταγάρι (2): (tah-GARR-ee) a leftist nuts ‘n’ berries indie-looking broad; literally, “a traditional weaved bag”

ταγαρώνω:  (tah-garr-ONO) I become a pain in the assτάϊ στικ: Thai slick

ταΐζω τα ψάρια: (tah-EE-zoh tah p’SARR-ya) I puke; literally, “I feed the fish”

ταΐζω το μηχάνημα:  (tah-EE-zoh tah mee-HANN-ee-mat-ah) I waste money on arcade games or stot machines; literally, “I feed the machine”

τάκα-τάκα (1): (TACK-ah-TACK-ah) swift, fast, in a jiffy

τάκα-τάκα (2): (TACK-ah-TACK-ah) jerking off

τάκος (1): (TACK-oss) an ass, a bum

τάκος (2): (TACK-oss) a half-kilo of hash

τάλε κουάλε:   (TAHL-eh QUALL-eh) identical, spitting image

ταλιμπάν (1): (taliban) a fanatic; literally, “a Taliban”

ταλιμπάν (2): (taliban) a workaholic; literally, “a Taliban”

ταλιμπανίζω: (taliban-EE-zoh) I “pull a Taliban”

ταλιροφονιάς: (tal-ear-o’phon-YASS) stingy, pennypincher

ταμπακιέρα: (tam-back-ERR-ah) the crux of an issue someone avoids talking about; literally, “a cigarette holder”

ταμπελάκιας: (tam-bell-ACK-yass) one who likes to put labels on everything

τάνα: (TAN-ah) a whore

ταναπού: (tan-ah-POO) a whore. Backslang of πουτάνα.

τάπα (1): (TAP-ah) a very short person; literally, “a plug”

τάπα (2): (TAP-ah) a basketball block; literally, “a plug”

τάπα (3): (TAP-ah) to stump someone verbally; literally, “a plug”

τάπα (4): (TAP-ah) drunk, shit-faced; literally, “a plug”

τάπα (5): (TAP-ah)  a butt-plug; literally, “a plug”

τάπας:  (TAP-ass) a very short person; literally, “a plug”

τάπερμαν: (tapper-man) a very short person; literally, “a plug man”

ταπί (1): (tapp-EE)  flat-broke

ταπί (2): (tapp-EE) basketball block; literally, “plug”

ταπίδι: (tapp-IDD-ee) basketball block; literally, “plug”

ταράκουλο: (tah-RACK-00-loh) state of fluster and turmoil, either pleasant or unpleasant

τάρανδος: (TAH-rand-oss) cuckold; literally, “a moose”

ταραντινιά: (ta-rand-in-YA) Tarantino stylism

ταρατσώνω: (ta-rats-oh-no) I stuff myself with food; “I reach the roof”

τάργκα: (targa) semi-bald person; literally, “targa”

ταρζανέλια: (tarzan-EL-ya) fecal cling-ons

ταρίφας: (tah-RIFF-ass)  cabbie

ταρζανιά: (tarzan-YA)  dangerous Tarzan-like action

τάσος: (TASS-oss) ashtray

τάτσι-μίτσι-κότσι: (TA-see MITT-see KOTT-see) to be in cahoots with someone

ταφάκι: (tah-FACK-ee-oss) large spliff with two papers

τάφος:   (TAFF-oss)  my lips are sealed, silent as the grave; literally, “grave”

τεκές:  (TECK-ess)  hashish den

τεκετζής:  (teck-ed-JISS) owner of a hashish den

τεκνατζού: (teck-nad-ZOO) cougar, cradle-robbing woman

τεκνό: (teck-NO)  young boyfriend or girlfriend, jail-bait

τελατίνι: (tell-ah-TEEN-ee) someone beaten shitless; literally, “cow leather”

τελειωμένη μέχρι το στρίφωμα:  (tell-yo-MEN-ee meh-HREE toh STRIFF-oh-ma)  unambiguously gay man; literally, “finished up to the hem”

τελειωμένος: (tell-yo-MEN-oss)unambiguously gay man; literally, “finished, complete”

τελέρε;  (tell-ERR-eh?) what ya talkin’ about?

τεμπελχανάς: (teh-bell-hahn-ASS) lazy-bonesτενεκές ξεγάνωτος:  good-for-nothing; literally, “an unfinished tin bucket”

τεντιμπόης: (teddy boys)  rude-boy, teddy boy

τερματίζω: (terr-mat-EE-zoh) to overdo something, to take it to the extreme; literally, “to finish a game”

τέρτσος:   (TERT-sauce) loser

τέσπα:  (TESS-pas) anyways, oh well

τεστ ντράιβ: (test drive)  test drive

τέτοιος: (TETT-yoss)  gay person; literally, “one of them”

τεφάλ: (TEFF-al) teflon-coated person

τζαζ (1): (jazz)  quickie with a prostitute; literally, “jazz”

τζαζ (2): (jazz)  half-crazy person; literally, “jazz”

τζαζεμένος: (jazz-eh-MEN-oss)  half-crazy person; literally, “jazzy”

τζάζω: (jazz-oh) to send an unwanted lover packing; literally, “to jazz”

τζακ: (jack) servile person, a minion; literally, “Jack” (a popular dog name in Greece)

τζάκι: (JACK-ee) from money, from a famous family; literally, “fireplace”

τζαμάουα: (jam-AH-oo-ah) cool, sweet, perfect; literally, “glass”

τζαμάτος: (jam-AT-oss) cool, sweet, perfect person; literally, “with glass”

τζάμι: (JAM-ee) cool, sweet, perfect; literally, “glass”

τζαμιροκουάι: (jamiroquai) cool, sweet, perfect; literally, “glass”

τζάμπα μάγκας:  (jabba MAN-gas) smart-ass, wise guy, all words and no action

τζάνκι: (t’ZAN-kee) junkie

τζάρτζαλο: (d’JAR-jah-loh) unpleasant commotion

τζαρτζάρω: (t’sar-t’SAR-oh) to charge

τζάτζαλα:  (d’JAR-jah-lah) knickknacks, trinkets

τζατζόγρια: (d’jah-JOH-gree-ah)  an old hagτζάτζω: an old hag

τζελαρισμένος: (gel-are-izz-MEN-0ss) a dude with gelled hair

τζερτζελές: (jerr-gel-ESS) pleasant commotion

τζετ: (jet)  super-duper, something competed successfully; literally, “jet”

τζίβα: (GEE-vah) pubic hair growing wild

τζιβαέρι: (gee-vah-ERR-ee) gold jewel, bling

τζιβάνα: (jeev-ANNA)   joint roach

τζιβάτος: (jeev-AT-oss)  with dreadlocks

τζιβιτζιλίκι: (gee-vee-gee-LICKY)  lesbian sex

τζιβιτζιλού: (gee-vee-gee-LOO)  lesbian, dyke

τζίλφ: (jilf) GILF

τζιλφόνι: (tjilf-ON-ee) GILF

τζιμάνι: (gee-MANNY)  successful and congenial person

τζιναβωτός: (gee-nav-ott-OSS)  street-smart gay

τζίνι: (GIN-ee) smart person, genie

τζιπάτος: (t’jeep-AT-oss)  Jeep owner

τζιπούρα: (gee-POOR-ah)  humongous Jeep

τζιτζί: (gee-GEE) cool, sweet, perfect

τζιτζιλόνι: (gee-gee-LON-ee) something of great beauty and quality

τζιτζιφιόγκος: (gee-geeph-YOGG-oss)  pansy

τζόβενο: (JO-ven-oss) a young person, or one you pretends to be young

τζόιντ: (d’joint)  joint

τζούρα:  (d’JOO-rah)  hit (drink, joint, bong, etc)

τζούφια: (d’JOOPH-ya) a silent yet malodorous fart

τζούφιος: (d’JOOPH-yoss)  dud

τη βάζει τη κάλτσα στο συρτάρι: (tee VAH-zee tee KALT-sah stof sirr-TARRY) he is gay; literally, “he pucks the sock in the drawer”

τη βγάζω καθαρή: (tee v’GAZ-oh kath-are-EE) I pull it off; literally, “I remove her clean”

τη γαμημένη! (tee gamm-me-MEN-ee!) the bitch! Literally, “the fucked one”

τη γάμησα! (tee gamm-me-MEN-ee!) I’m so fucked, I’m screwed!

τη γαργαλάει την μπάμια: (tee garg-al-AH-ee tin BAM-yah) he is gay; literally, “he tickles the okra”

τη γυαλίζει την κάννη: (tee yah-LIZZY tin CAN-ee) he is gay; literally, “he polishes the gun barrel”

τη γυρνάει τη μπετονιέρα: (tee year-NAH-ee tee bet-on-YER-ah) he is gay; literally, “he turns the cement mixer”

τη ζευγαρώνει την κάλτσα: (tee zev-ger-ON-ee tin KALT-sah) he is gay; literally, “he matches the socks”

τη μαδάει τη μαργαρίτα: (tee mad-AH-ee tin mar-gar-EET-ah) he is gay; literally, “he plucks the daisy”

τη μαδάει την παπαρούνα: (tee mad-AH-ee tin pap-are-OON-ah he is gay; literally, “he plucks the poppy”

τη μαρκαλίζει την κατσίκα: (tee mark-al-IZZY tun car-SEEK-ah)  he is gay; literally, “he does the goat”

τη ματσακονιάζει τη βάρκα: (tee mat-sang-on-YAZZY yee VAR-kah)  he is gay; literally, “he remove’s the boat’s rust”

τη σουρώνει την κουρτίνα: (tee soo-RONNY tin coor-TIN-ah) he is gay; literally, “he folds the curtain”

τη σουρώνει την ψαρόσουπα: (tee soo-RONNY tin p’sah-ROH-soo-pah) he is gay; literally, “he decanters  the fish soup”

τη στύβει την αντσούγια: (tee SYEVE-ee tin anne-JOO-ya) he is gay; literally, “he squeezes the anchovy”

τη σφίγγει τη γραβάτα: (tee SFIGG-ee tin grah-VAT-ah) he is gay; literally, “tightens the tie”

τη φορμάρει τη δισκέτα: (tee fore-MARR-ee tee disk-ETT-ah) he is gay; literally, “he formats the floppy disk”

τη φουντώνω: (tee foon-TON-oh) I light a joint

τη φυσάει την σούπα: (tee fiss-AH-ee tin SOUP-ah) he is gay; literally, “he blows on the soup”

τη χαλαρώνει τη βαλβίδα: (tee hal-are-ON-ee tee val-VID-ah) he is gay; literally, “he loosens the valve”

τηγκανά (1):  (tee-gann-AH) I’m getting outta here

τηγκανά (2):  (tee-gann-AH) scram, get outta here, agitate the gravel

τηλεμαϊντανός:   (tee-leh-mine-dan-OSS)  TV-regular, the same old face popping up all the time on your screen, a talking head; literally, “tele-parsley”

τηλεσβηστρόνι:  (tee-leh-s’visst-RONNY) TV remote

τηλεφωνάκιας:  (tee-leff-n-ACK-yass) one who is constantly on the phone

την αδειάζει την μπομπονιέρα: (tin ad-YAZZ-ee tin bo-bon-YER-ah) he is gay; literally, “he empties the bonbonnière”

την άκουσα:  (tin ACK-oo-sah) I hot a verbal thrashing; literally, “I heard her”

την ακούω: (tin acvk-OO-oh) I get stoned; literally, “I hear her”

την αμολάω: (tin ammo-LAH-oh) I fart; literally, “I let her loose”

την ανοίγει την πίσω πόρτα: (tin anne-IGGY tin PEE-soh PORT-ah) he is gay; literally, “he opens the rear entrance”

την βρίσκω: (tin v’RISK-oh) I like it, it turns me on

την γαργαλά την κατσίκα: (tin garg-al-AH-ee tinv’RISK-oh)he is gay; literally, “he tickles the goat”

την γεμιζει τι γαλοπουλα: (tin yemm-IZZY tin gal-oh-POOL-ah) he is gay; literally, “he stuffs the turkey”

την έγλειφα και άπλυτη:  (tin EGG-lee-fah keh AP-lit-ee) what a beautiful woman; literally, “I would lick her unwashed”

την είδα:  (tin IDD-ah) I have become full of myself, I have delusions of grandeur; literally, “I saw her”

την έφαγε στην μάπα: (tin EEFF-agg-eh steen MAP-ah) he got smacked in the face

την έχω κάνει ταράτσα: (tin EH-h0 canny tar-AT-sah)  I’m stuffed

την έχω καταβρεί: (tin EH-h0 cat-av-VREE)  I’m stoked

την ζουπάει την κέτσαπ: (tin zoo-PAH-ee tin ketchup) he is gay; literally, “he squeezes the ketchup”

την καβουρδίζει την καραμέλα: (tin kah-voor-DIZZy rin car-ah-MEL-ah) he is gay; literally, “he squeezes the ketchup”

την καίει τη βάτα: (tin KEH-ee tin VATT-ah) he is gay; literally, “he burns his shoulder pad with his cigarette”

την κακή σου και την ψυχρή σου ημέρα! (tin kak-EE keh tin pseeh-HREE soy ee-MER-ah) here’s your bad and frigid day!

την κανά: (tin can-AH) I’m getting outta here

την κάναμε από κούπες: (tin CAN-am-eh ap-OH COOP-ess) we failed miserably; literally, “we made her of cups”

την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια:  (tin CAN-oh meh el-aff-RAH pee-dee-mat-ACK-ya) I head off, I run away, I take to the woods; literally, “I do her with small light jumps”

την κάνω ταράτσα: (tin CAN-oh tar-AT-sah)  I pig out

την κάνω:  (tin CAN-oh) I head off, I run away, I take to the woods; literally, “I do her”

την κατέχει την γλωσσολογία:  (tin car-EH-he tin groo-oh-log-EE-ah) he is gay; literally, “he knows of linguistics”

την κάτσαμε: (tin CAT-sam-eh) we failed, we are screwed, we’re fucked; literally, “we sat on her”

την κάτσαμε τη βάρκα:  (tin CAT-sam-eh tin VAR-kah) we failed, we are screwed; literally, “we sat the boat”

την κοπανάω:  (tin cop-anne-AH-oh) I’m leaving, I’m beating it

την κουνάει την αχλαδιά:  (tin cooo-NAH-ee tin ah-h’LAD-ya) he is gay; literally, “he shakes the pear tree”

την ματσακονιάζει τη βάρκα: (tin mat-sah-con-YAZZ-ee tee VAT-kahhe is gay; literally, “he hammers the boat”

την ξεπουπουλιάζει την κότα: (tin k’seh-poop-ool-YAZZ-ee tee KOT-ah) he is gay; literally, “he plucks the chicken”

την ξεφλουδίζει τη μπανάνα: (tin k’seh-floo-DEE-zee tee banana) he is gay; literally, “he peels the banana”

την οπισθογραφεί την επιταγή: (tin oop-pisth-ogg-raph-ee tin epp-it-agg-eehe is gay; literally, “he signs the back of the check”

την παίζω: (tin PEZZ-oh)  I jack off, I wank, I spank the monkey; literally, “I play with her”

την παριστάνει τη μπασκέτα: (tin paris-TAN-ee tee basket-ah)  he is gay; literally, “he pretends to be a basket”

την πατάω άσχημα:  (tin pat-AH-od ass-HIM-ah)   come a cropper, fall for it, I was so tricked into it, I fell for it, I totally bought it; literally, “I stepped on her badly”

την πάτησα: (tin PAT-iss-ah)   I fell for it, I totally bought it; literally, “I stepped on her”

την πέφτω στα ίσα:   (tin PEH-f’toh stah ISS-ya)  I make a direct pass at someone, I hit on, I make a pass; literally, “I fall her on the straits”

την πέφτω:   (tin PEH-f’toh)  I make a pass, I make advances, I hit on; literally, “I fall her”

την πηδάει τη Μακρυπούλια: (tin pidd-AH-ee tin mac-ree-POOL-ya) he is gay; literally, “he jumps Makrypoulia” (a Greek actress-model)

την πουλεύω: (tin pooh-LEVV-oh) I’m outta here; ; literally, “I bird her”

την πουτσίζω:  (tin pootch-IZZ-ohI fail big-time, I’m screwed; ; literally, “I penis her”

την σακουλεύομαι:  (tin sack-oo-LEVV-oh-mehI suspect it, I catch wind; literally, “I bag-her myself”

την στήνω σε κάποιον:  (tin STEE-no seh CAP-yawnto entrap someone

την ταρατσώνω:  (tin tara-CHOH-no) I pig out; literally, “I rooftop her”

την τινάζει την βερικοκιά: (tin tee-NAZZ-ee tin very-cock-YAhe is gay; literally, “he shakes the apricot tree”

την τρίζει την όπισθεν: (tin TREE-zee tin OPP-isth-ennhe is gay; literally, “he squeaks in reverse”

την ψάχνω:   (tin p’SAH-h’no) I’m looking into it

την ψυλλιάζομαι:   (tin p’see-IZZ-oh) I suspect something; literally, “I flea her”

της αρκούδας: (tiss arc-OOH-dass) one hell of a; literally, “of the bear”

της θείας σου ο κώλος: (tiss th’EE-ass soo oh -COLL-oss) screw you, bugger off; literally, “your aunt’s ass”

της θειάς σου το μπουγαδοκόφινο: (tiss th’EE-ass soo toh boog-ad-oh-coffee-no) screw you, bugger off; literally, “your aunt’s laundry basket”

της θειας σου το πιάτο: (tiss th’EE-ass soo toh p’YA-toh) screw you, bugger off; literally, “your aunt’s plate”

της κακιάς ψωλής και το μαλλί της φταίει: (tiss kak-YASS p’so-LISS keh toh mal-EE tiss ph’TEH-ee) you are bad-tempered; literally, “an evil penis is annoyed even by pubic hair”

της κακιάς ώρας:  (tiss kak-YASS OR-ass)  of poor quality; literally, “of the bad hour”

της κακομοίρας:  (tiss kak-o’MEER-ass) all hell is breaking loose; literally, “of the unfortunate woman”

της Κορέας:  (tiss core-EH-ass) all hell is breaking loose; literally, “of the Korean war”

της Παναγιάς τα ματια:   (tiss pan-ah-YASS tah MAT-ya) bountiful opulence, riches; literally, “Madonna’s eyes”

της Πόπης:  (tiss POP-issall hell is breaking loose; literally, “of Poppy”

της πουτάνας το κάγκελο:  (tiss poo-TAN-ass toh KAG-el-oh) all hell is breaking loose; literally, “of the prostitute’s iron fence”

της πουτάνας:   (tiss poo-TAN-ass) all hell is breaking loose; literally, “of the prostitute”

της πούτσας:  (tiss POOT-sass) of poor quality or form, unworthy of mention; literally, “of the penis”

της προκοπής:   (tiss prock-oh-PISS)  decent, satisfactory

της συμφοράς:  (tiss sim-four-ASS)   of crappy quality; literally, “of the disaster”

της υπομονής: (tiss ipp-oh-mo-NISS) slow, requiring a lot of patience; literally, “of the patience”

της ψωλής μας ο χαβάς: (tiss p’so-LISS mass oh HAVE-ass) expression told to one who is stuck on something, obstinately ignoring everything else; literally, “his penis’s wind”

τι δεν καταλαβαίνεις; (tee den cat-al-‘ave-ENN-iss) you are stupid; a type of verbal and internet abuse literally meaning “what exactly don’t you understand?”

τι εστί βερίκοκο: (tee ess-TEE verr-EE-cock-oh) the bottom line, the real deal,  the essence of something; literally, “the significance of apricot”

τι ζόρι τραβάς:  (tee ZORR-ee trah-VASS) what’s your problem?

τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια: (tee canny n’YAH-oo n’YAH-oo stah care-ah-MID-ya)   is the Pope Catholic? does a bear shit in the woods? Literally, “what goes meaw-meaw on the roof-tiles?”

τι κάνεις Γιάννη… κουκιά σπέρνω:  (tee CAN-iss YANN-ee…cook-YA SPERR-no)  talking at cross purposes; literally, “what are you doing John…I’m planting broad beans”

τι λέει;  (tee LEH-ee?) wassup?

τι λες ρε:   (tee less reh)  no shit, no kidding, no way

τι λες τώρα:   (tee less torah)  no kiddin’, no shit, who would have thought

τι να κλάσει;  (tee nah classy?) something is not a match for something else; literally, “what can it fart?”

τι παίζει;  (tee PEZZ-ee?) wassup?

τι παίζει σήμερα;   (tee PEZZ-ee SIM-err-ah?) what are today’s plans?

τι πίνεις και δεν μας δίνεις;  (tee PIN-iss keh den DIN-iss?)   what are you on? Literally, “what are you drinking and not sharing?”

τι στον πούτσο;  (tee stonn POOT-so?) what da fuck? Literally, “what on the penis?”

τίγκα:  (TEE-gka) full of, up to the hilt

τίκι τίκι (1):  (tiki-tiki) wanking off

τίκι τίκι (2):  (tiki-tiki) to have the hots for someone

τινάζω τα πέταλα (1):  (tee-NAZZ-oh tah PET-allah) I kick the bucket; literally, “I erupt the horseshoes”

τινάζω τα πέταλα (2):   (tee-NAZZ-oh tah PET-allah)  I kick the bucket, I  meet my  maker

τιριτόμπας:  (tee-rhee-TOM-bass) an asshole, an idiot

τι φάση;  (tee-PHASS-ee) go figure!

το […] είναι το νέο […]:  (toh […] EE-neh ton NEH-oh […]) [so and so] is the new [so and so]

το ανοίγει το πορτμπαγκαζ:  (toh an-EE-yee toh port-bag-AZZ) he is gay; literally, “he deconstructs the text”

το αποδομεί το κείμενο: (toh app-oh-dom-EE toh KEY-men-ohhe is gay; literally, “he deconstructs the text”

το αρμέγει το φίδι: (toh are-MEGG-ee toh FIDD-eehe is gay; literally, “he milks the snake”

το ασκεί το εκλογικό το δικαίωμα: (toh ask-EE toh eck-log-ee-KOH toh dick-EJ-oh-mahe is gay; literally, “he exercises his voting rights”

το άτομο είναι γκάου:  (toh ATOM-oh EE-neh GAH-oothe guy hasn’t got a clue

το άτομο είναι τσίου:  (toh ATOM-oh EE-neh t’SEE-oo) the guy hasn’t got a clue

το γυαλίζει το φινιστρίνι:  (toh yah-LIZZY tog fee-knee-s’TREE-nee) he is gay; literally, “he polishes the porthole”

το δαγκώνει το μαξιλάρι: (toh dagg-ON-knee toh max-ee-LARRY)  he is gay; literally, “he bites the pillow”

το δένει το μπουρνούζι: (toh denny toh boore-NOO-zee) he is gay; literally, “he ties his bathrobe”

το έκαναν καλοκαιρινό: (toh ECK-an-an kal-oh-kerr-ee-NO) they destroyed something, they beat something to a pulp; literally, “they made it summer-like”

το ένα κοιτάζει το γιαχνί και το άλλο το πιλάφι: (toh enn-ah kee-TAH-ee toh YA-h’NEE keh toh AL-oh  kee-TAH-ee toh pee-LAUGH-ee) he is cross-eyed; literally, “one (eye) looks at the stew, and teh other looks at the pilaf”

το έχω σπουδάσει το άθλημα: (toh eh-ho spoo-DASS-ee toh ATH-lee-ma) I know my stuff, literally “I have studied teh sport”

το έχω! (toh eh-hoI got it, I’m on it,  piece of cake, easy peasy lemon squeezy

το ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής: (toh zevv-gar-ACK-ee tiss ah-YEE-ass par-ask-evv-ISS) a  seemingly perfect couple; literally, “the little couple of St. Friday”

το ζυμώνει το μπιφτέκι: (toh zee-MON-ee toh beef-TECK-eehe is gay; literally, “he prepares the beef patty”

το καβουρδίζει το φιστίκι: (toh cavv-oor-DEE-zee toh fiss-TICK-ee) he is gay; literally, “he roasts the pistachio”

το κάνεις από κει που κλάνεις: (toh CAN-iss ap-oh kee poo CLAN-issyou take it up your ass; literally, “you do it from where you fart”

το κανελώνει το ριζόγαλο: (toh can-ell-ON-ee toh ree-ZOG-al-ohhe is gay; literally, “he adds cinnamon to the rice pudding”

το κάνω γαργάρα: (toh CAN-oh gar-GAR-ah) I’m pretending it never happened; literally, “I gargle it”

το καταπίνει το κουκούτσι: (toh cat-ap-IN-ee toh koo-KOOT-seehe is gay; literally, “he swallows the seed”

το κουνάει το θυμιατήρι: (toh coo_NAH-ee toh thim-yat-EE-reehe is gay; literally, “he swings the incense censer”

το κρεμώνει το γαλακτομπούρεκο: (toh cremm-OH-nee toh gal-act-o’BOOR-eck-oh) he is gay; literally, “he creams the milk-pie”

το κρύβει το σαλάμι: (toh CREE-vee toh salamihe is gay; literally, “he hides the salami”

το λαδώνει το δίκαννο: (toh lad-ON-ee toh DICK-anne-ohhe is gay; literally, “he lubricates the double-barrel”

το λεπόν: (toh lepp-ONso…

το μακιγιάρει το μπαρμπουνάκι: (toh mack-ee-YARR-ee toh bar-boon-ACK-ee) he is gay; literally, “he puts make-upon the red mullet”

το μακρύ και το κοντό του: (toh mack-REE keh toh con-DOH toowhen people contradicting each other or talking at cross-purposes; literally, “his long one and his short one”

το μαστιγώνει το δελφίνι: (toh mass-tea-GONN-ee toh del-FEE-kneehe is gay; literally, “he whips the dolphin”

το μάτι μου (1)! (toh MAT-ee mo0an expression uttered when someone says something idiotic or absurd; literally, “oh, my eye!”

το μάτι μου (2)! (toh MAT-ee mo0an expression of discomfort when someone ejeculates in one’s eye; literally, “oh, my eye!”

το ματώνει το γόνατο: (toh mat-ON-ee to GON-at-oh) he is gay; literally, “he causes his knee to bleed”

το μελώνει το παστέλι: he is gay; literally, “he adds honey to the nougat”

το μουνί και το μπουκάλι μ’ έφεραν σ’ αυτό το χάλι: (toh moon-EE keg toh boo-KAL-ee MEFF-err-an saff-TOH toh HAL-ee)  I was ruined by women and alcohol; literally, “the vagina and the bottle have brought me in this mess”

το μουνί και το νεφέσι μ’ έφεραν σ’ αυτή την θέση: (toh moon-EE keg toh neff-ESS-ee MEFF-err-an saff-TIN tin THESS-ee)  I was ruined by women and drugs literally, “the vagina and the getting stones have brought me in this position”

το μουνί σέρνει καράβι: (toh moon-EE SIR-knee car-AVE-ee)  women are all-powerful over men; literally, “a vagina can haul a ship”

το μουστάκι είναι ο φερετζές του πούστη: (toh moo-STAcK-ee EE-neh oh ferr-ed’s-ESS too POOS-tee)  the mustache is a gay man’s prop

το μπατάρισε στο ντήζελ: (toh bat-ARE-iss-eh toh diesel)  he is gay; literally, “he capsizes a diesel engine”

τον κακό σου τον καιρό! (ton kak-OH soy ton kerr-OH) here’s your bad weather!

τον κακό σου τον φλάρο! (ton kak-OH soy ton FLARR-oh) here’s your bad luck!

το πάει το γραμμα: (toh PAH-ee tog GRAMM-ah)  he is gay; literally, “he is literate”

το πάει το γράμμα; (toh PAH-ee tog GRAMM-ah?)  does he or she get laid easily? Literally, “is he / she literate?”

το πιπιλίζει το καλαμάκι: (toh pip-ill-EASY toh kal-am-ACK-ee) he is gay; literally, “he sucks on the straw”

το πνίγει το κουνέλι (1): (toh p’NEE-yee toh koo-nelliehe is gay; literally, “he strangles the rabbit”

το πνίγει το κουνέλι (2): (toh p’NEE-yee toh koo-nellie) she is a whore; literal, “she strangles the rabbit”

το ρουφάει το κανελόνι: (toh roof-AGH-ee toh cannelloni) he is gay; literally, “he sucks on the cannelloni”

το σηκώνει το ράσο: (toh sick-OH-nee toh RASS-oh) he is gay; literally, “he raises his cassock”

το σηκώνει το σακάκι: (toh sick-OH-nee toh sack-ACK-ee)  he is gay; literally, “he raises his jacket”

το σφίγγει το μπουλόνι: (toh SFIGG-ee toh boo-LONN-eehe is gay; literally, “he tightens the bolt”

το σφουγγαρίζει το κατάστρωμα: (toh s’foo-gar-EASY toh cat-ASS-trom-ah) he is gay; literally, “he mops the deck”

το ταμείον είναι μείον: (toh tamm-EE-oh EE-neh MEE-onI am flat broke; literally, “the cash register is minus”

το τρίβει το πιπέρι: (toh TRIVV-ee toh pip-ERR-eehe is gay; literally, “he grinds the pepper”

το χαστουκίζει το δελφίνι: (toh hass-took-EASE-ee toh del-FEE-neehe is gay; literally, “he slaps the dolphin”

το ‘χαψα:  (TOH-hap-sahI totally bought it,  I fell for it

το ‘χει κάψει: (TOH-hee CAP-seehe has fried his brain

το χορεύει το λάτιν: (toh ho-REVV-ee toh latinhe is gay; literally, “he dances to Latin music”

το χτενίζει το μαιμουδάκι: (toh h’ten-EASY toh my-moo-DACK-ee) he is gay; literally, “he grooms the little monkey”

το ‘χω: (TOH-ho)  I got it,  leave it on me, I’m on it,  piece of cake, easy peasy lemon squeezy

το ψήνει το μπιφτέκι κι από τις δυο μεριές: (toh p’SEEN-ee toh beef-TECK-ee kee ap-OH tiss DEE-oh plevv-RESShe is gay; literally, “he barbecues the burger on both sides”

το ψιλιάστηκα: (toh p’SILL-yass-tick-ah)  I got wind of it

τοιούτος: (tea-OOT-oss gay person; literally, “one of them”

τομπαίρνουλας: (tom-PERN-ooh-lass) gay person; literally, “one who takes it up his ass”

τομπούλογλου:  (tom-POOL-oh-glooget outta here fast

τον βαφτίζει τον Αλβανό: (ton VAPH-tee-zee ton al-VAN-oh) he is gay; literally, “he christens the Albanian”

τον έφαγε η μαρμάγκα: (ton EFF-agg-eh ee mar-MAGG-ahhe kicked the bucket, he was smoked

τον έχω στο περίμενε: (ton EH-ho stoh per-EE-men-eh) to have someone on hold

τον ήπιαμε: (ton IPP-yam-ehwe are royally screwed; literally, “we drank him”

τον κακό σου τον φλάρο: (ton kak-OG soo ton FLARR-oh) screw you, to hell with you, kiss my ass; literally, “your bad luck”

τον κώλο βάζεις μάγειρα, σκατά θα μαγειρέψει: (ton COLL-oh VAZZ-iss MAR-ee-rah, scat-AH tha mag-ee-REFF-see)  garbage in, garbage out; literally, “if you appoint an anus as chef, it will prepare shit”

τον ξέχεσε κανονικά: (ton k’SEH-hess-eh can-on-ick-AH)  he gave him a piece of his mind, he gave him a tongue lashing

τον παίζω:  (ton PEZZ-oh) I jerk off, I whack off; literally’ “I play him”

τον παίρνεις και γέρνεις: (ton PERR-niss keh YERR-niss) you take it  up the butt whilst leaning

τον παίρνεις: (ton PERR-nissyou take it up the butt

τον παλουκώνει τον δράκουλα: (ton pal-oock-ON-iss ton DRACK-00-lah) he is gay; literally, “he stakes Dracula”

τον πασπαλίζει τον κουραμπιέ: (ton pass-pal-EASE-ee ton coor-AB-yeh) he is gay; literally, “he sugars the sugar bun”

το πάω: (toh PAH-oh) I dig it

τον πούλο αρμ: (ton POO-lof armSNAFU

τον ρίχνω (1):  (ton REE-h’noto con someone; literally, “I throw him down”

τον ρίχνω (2):   (ton REE-h’noI seduce him; literally, “I throw him down”

τον στόλισε κανονικά:   (ton STOLI-seh can-o’NICK-ah he gave him a piece of his mind

τον στρίβει τον ντολμά:  (ton s’TREE-vee ton dol-MAhe is gay; literally, “he wraps the dolma”

τον σφίγγει τον βάτραχο:  (ton s’FIF-ee ton VAT-rah-hohe is gay; literally, “he squeezes the frog”

τον σφυρίζω:  (ton s’fee-RIZZ-ohI fuck somebody; literally, “I whistle him”

τον τύλιξε:   (ton TILL-ick-seh she hooked him; literally, “she wrapped him”

τον φοράω:  (ton foh-RAH-oh) I fuck somebody; literally, “I wear him”

τον έφαγε λάχανο:  (ton EFF-agg-eh LAH-han-ohhe killed him, he smoked him; literally, “he ate him cabbage”

τόσο όσο!   (TOSS-of OSS-oh!) just enough

του αγίου πούτσου ανήμερα:  (tooh AH-yoo POOT-soo an-EE-merr-ah) when hell freezes over, never,  not bloody likely; literally, “on St. Penis’s name-day”

του γλυκού νερού:  (too glee-KOO nerr-OO)  weak, lame, fresh-water

του δρόμου:  (too DROMM-oo tramp; literally, “of the street”

του έκοψε το βήχα:  (too ECJK-op-sej ton VEE-hahe took the wind out of one’s sails’literally, “he cured his cough”

του έριξε χοντρό μπινελίκι:  (too ERIC-seh hon-TROH bin-el-ICK-ee he gave him a right telling off,  he gave him a severe scolding

του έστριψε:  (too ESS-trip-sehwe went crazy; literally, “it screwed upon him”

του έφεξε:  (too EFF-eck-seh) he lucked, he scored: literally, “it shines upon him”

του έχει γυρίσει η τρίχα: (too EH-hee yeer-ISS-ee ee TREE-ha)he is angry for no apparent reason, he is having a bad hair day; literally, “he d eveloped ingrown hair”

του θανατά: (too thann-at-AH) about to kick the bucket, moribund

του κερατά: (too kerr-at-AHwhat the hell, what the heck; literally, “of the horned one”

του Κίτσου η μάνα κάθονταν: (too KIT-soo ee MAN-ah CATH-on-tanbullshit, nonsense; literally, “the mother of Kitsos was sitting”

του κλότσου και του μπάτσου:  (too CLOT-soo keh too BAT-soo) a fall guy, a patsy; literally, “of the kicking and the slapping”

του κουτιού: (too coot-YOUbrand new; literally, “of the box”

του κώλου τα εννιάμερα: (too COLL-oo tah enn-YAM-err-ah) crock of shit,  poppycock; literally, “of the anus’s nine-day memorial service”

του κώλου: (too COLL-ooof poor quality or form, unworthy of mention; literally, “of the anus

του πήρε τον αέρα: (too PERR-eh ton ah-ERR-ah) he  took him off his high horse; literally, “he took his wind”

του πουλιού το γάλα (1): (too pool-YOU toh GAL-ahbountiful opulence, great variety; literally, “bird’s milk”

του πουλιού το γάλα (2): (too pool-YOU toh GAL-ahcum, sperm; literally, “bird’s milk”

του πούστη: (too POOST-ee  what the heck, I’ll be damned; literally, “of the faggot”

του τα έσουρε κανονικά: (too tah ESS-oo-rehhe gave him a right telling off,  he gave him a severe scolding

του τα έχωσε χοντρά: (too tah ESS-oo-reh HON-trah  he gave him a right telling off,  he gave him a severe scolding

τούβλο (1): (TOOV-lohidiot, numbskull

τούβλο (2): (TOOV-loh) brick, i.e. an outdated or completely dead cellphone

τουί: (too-EE) Tweet

τουιτεράκιας: (twit-err-ACK-yass) Twitter user

τουιτεράς: (twitter-ASS) Twitter user

τουλάχιστον δεν είσαι Ολυμπιακός(too-lah-hiss-ton den EE-seh olymp-ee-ack-OSShow a fan of PAO FC describes a fan of AEK FC; literally, “at least you are not an Olympiacos fan”

τουλουμιάζω:  (too-loom-YAZZ-oh) to beat black and blue, beat the crap out of

τουμπανάϊζερ: (toom-ban-AH-ee-zer) hot bootylious hardbody; literally, “swollen”

τουμπανιζέ: (toom-ban-eez-EH)  hot hardbody-like; literally, “swollen”

τούμπανο: (TOOM-ban-oh)   hot  hardbody; literally, “swollen”

τουμπανομεζές: (toom-ban-no-MEZZ-ess)  hot hardbody you want to snack on; literally, “swollen tapas”

τουμπέκα! (toom-BECK-ah) keep mum, shush, don’t say a word, shut ; literally, “thinly shredded tobacco”

τουμπεκί  (1): (toom-beck-EE) keep mum, shush, don’t say a word, shut ; literally, “thinly shredded tobacco”

τουμπεκί (2): (toom-beck-EE)  a mix of weed and tobacco

τουμπεκί ψιλοκομμένο: (toom-beck-EE p’sill-oh-COH-MEN-oh)  keep mum, shush, don’t say a word, shut ; literally, “thinly shredded tobacco”

τουμπίδι: (toom-BID-ee)  to fall down, e.g. from a motorcyle

τούμπουλουρου: (TOOM-boo-loo-rooh)  tumblr

τουπέ:  (too-PEH)   smugness, arrogance,  cheekiness; literally, “a hairpiece”

τουρίστρια: (tour-ISS-tree-ah)  city-tour escort

τουρκόπιασμα: (toup-COP-yazz-mah)  an offensive term for a Greek of Turkish origin

τουρκόσπορος: (tour-KOSS-pore-oss)  offensive term for a Greek from Asia Minor

τουρμπίζω: (toor-BEE-zoh)  to go ballistic; literally, “to act like a turbo”

τούρμπο (1): (TOOR-boh)  gone ballistic; literally, “turbo”

τούρμπο (2): (TOOR-boh)  fast person; literally, “turbo”

τους ήρθε ταμπλάς:  (TOOS EERTH-eh tab-LASS)  he was in for a shock, he  was dumbstruck

τουτού: (too-TOO)   brum-brum, car

τούφα (1): (TOO-fah) weed

τούφα (2): (TOO-fah)  sleep

τοφαλένκο:  (toff-al-ENCK-oh)   fatso, fatass

τόφαλος: (TOFF-al-oss)  fatso, fatass

τράβα μωρή να πλύνεις κάνα πιάτο: (trah-VAH-nah PLEE-niss CAN-ah pee-ATT-oh) get back to your pots and pans!

τραβάω ζόρι: (trah-VAH-oh ZORR-ee) I am going to hell and back, I am facing a very difficult situation; literally, “I am pulling a hardship”

τραβάω λούκι:  (trah-VAH-oh LOOK-ee) I am going to hell and back, I am facing a very difficult situation; literally, “I am pulling a groove”

τραβάω μια παχιά:  (trah-VAH-oh me-AH pah-he-AH) to jerk-off; literally, “to pull a fat one”

τραβάω τα βυζιά μου:  (trah-VAH-oh tah veez-YAH moo) expression of surprise and exasperation; literally, “I pull on my tits”

τραβάω τις κωλότριχές μου:  (trah-VAH-oh tiss koll-OH-tree-hess moo) I am pulling my hair, I am horrified; literally, “I am pulling my butt-hair”

τραβάω τα μαλλιά μου:  (trah-VAH-oh tah mal-YAH moo) I am pulling my hair, I am horrified

τραβέλι:  (trah-VELL-ee)  tranny, transvestite

τραβεστί:  (trah-vest-EE)  transvestite

τραγόπαπας:  (tragg-OH-papp-ass)  fuckin’ priest; literally, “goat-priest”

τραγουδιάρα:  (tragg-ood-YARR-ah)   a female singer

τραϊμπαλιά:  (TRAIBAL-yah)  tribal design

τράκα (1):  (TRACK-ah) to bum a smoke, to mooch

τράκα (2):  (TRACK-ah) to crash a vehicle

τράμπα:  (TRAM-bah) to exchange

τραμπάκουλας:  (tram-BACK-ooh-lass) idiot peasant

τραμπουκίζω:  (tram-book-IZZ-oh) to act as a bully, to bully

τραμπούκος:   (tram-BOOK-oss)  bully

τραμπουκοσταλίνα:  (tram-book-oh-STALL-ee-nah) arrogant stalinist

τρανς (1):  (trance) trance

τρανς (2):  (trance) transexual

τρανσέξουαλ:  (transexual) transexual

τρανσιά:  (trans-YAH) trance art form, a trance music piece

τρασιά:  (trass-YAH) trashy art form

τρασίλα:  (trass-ILL-ah) trashiness as an art form

τρασόβιος:  (trass-OH-vee-oss)  trashiness aficionado

τράτζικ:  (TRAT-zick) tragic

τραχανοπλαγιάς:  (trah-han-oh-plah-YASS) hick, bumkin

τρεις κι ο κούκος:   (triss kee oh COOK-oss)  very few people; literally, “three and the cuckoo”

τρεις τον πούτσο κλαίγαν:  (triss tonn POOT-soh CLEH-gan) no good, bullshit, nonsense; literally, “three were mourning the penis”

τρελέγκω:   (trell-EGG-oh)  crazy woman

τρελιάρης:  (trell-YARR-iss)  dotty, eccentric person

τρελό γαμήσι:  (trell-OH gah-MISSY) great sex; literally, “insane fucking”

τράβα μωρή να πλύνεις κάνα πιάτο!   (TRAVV-ah moh-REE nah PLEE-niss CAN-ah p’YATT-oh)  get back to your pots and pans!

τρεις να είναι οι ώρες σου κι εκείνες στο κρεβάτι! (triss nah ee-neh ee OR-ess souk eh eck-EEN-ess stoh krevv-AT-ee) may you live for three hours, all of them bedridden!

τρελό μωρό:  (trell-OH more-OH) hot babe

τρελοκαμπέρω:  (trell-oh-camp-ERR-oh)  crazy woman

τρεντάρει:  (trent-ARE-ee) trending on the internet

τρέντι:  (TRENT-ee) trendy

τρέντουλο:  (trend-oo-loh) over-trendy fashion victim

τρέχα γύρευε:  (TREH-ha YEE-revv-eh)   go figure

τρικ μάι φορ:  (trick my for) well dressed like an Englishman; probably a corrupt form of “drink my fart”

τριμάρω:  (trim-ARE-oh) to trim a sail

τριπάκι (1):   (trip-ACK-ee)  trip, acid, acid blotter

τριπάκι (2):  (trip-ACK-ee) mood, state of mind

τρίπουστας: (TREE-poos-tass) uber gay person; literally, “hree-times faggot”

τρίτο στεφάνι: (TRITT-oh steff-ANN-ee) gay person; literally, “third wreath”

τρίτο φύλο: (TRITT-oh FEEL-oh)  gay person; literally, “third sex”

τρίτος ο μακρύτερος (1): (TRITT-oss oh mack-REE-terr-oss) penis; literally, “the third and longest one”

τρίτος ο μακρύτερος (2):  (TRITT-oss oh mack-REE-terr-oss)  bad situation that screws us; literally, “the third and longest one”

τριφασικό μουνί:  (tree-fass-ick-OH moo-KNEE)  bombshell; literally, “three-phase alternating current vagina”

τριφτουλίδια:   (trift-oo-LID-ya) toe jam

τρίφυλλο:    (TREE-phil-oh)  humongous joint made of three papers

τρολάδικο:   (troll-AH-dick-oh)  trollhouse

τρολάρω:   (troll-ARE-oh) to troll

τρολιάζω:  (troll-YAZZ-oh) to troll

τρολοκομείο:  (troll-oh-comm-EE-oh)  trollhouse

τρομάρα και λαχτάρα να σου ‘ρθει! (troh-MAR-ah keh lah-HTARR-ah na SOORTH-ee) may you suffer fright and agony!

τρόμπα μαρίνα:   (tromp-ah marine-ah) masturbation; literally, “pumping at a marina”

τρομπαδούρος: (tromp-ah-DOO-r’ass)  jerk, an asshole; literally, “a pumper”

τρόμπας: (tromp-ass)  jerk, an asshole; literally, “a pumper”

τρομπομαρίνας:  (tromp-ah marine-ass)   wanker; literally, “he who pumps at a marina”

τρομπόνι:  (trom-BONNY)  huge joint; literally, “trombone”

τροτέζα:  (trot-EZZ-ah)   street-walker, a hooker

τρότσκα:  (TROTS-kah)  Trotskyist

τρύπα στο νερό:  (TRIP-ah stoh NERR-oh)   dry hole, big fat nothing

τρυπημένη:   (trippy-MEN-ee)  anon-virgin woman, literally “perforated”. Old-fashioned slang used by yentas.

τρυπίδι (1):  (trip-IDD-ee) anus, asshole;  literally, “hole”

τρυπίδι (2):  (trip-IDD-ee) jerk, asshole; literally, “hole”

τρυπίδι (3): (trip-IDD-ee) to be drunk, to be arseholed; literally, “a hole”

τρυπιέμαι (1): (trip-YEM-eh) to shoot up drugs; literally, “to get punctured”

τρυπιέμαι (2): (trip-YEM-eh)  to get your ass reamed; literally, “to get punctured”

τρωκτικό σεξ: (trock-tick-OH sex) gerbilling

τρώω άκυρο: (tr’ROH-oh ACK-ee-roh) to fail at something; literally, “to eat void”

τρώω κάποιον λάχανο: (tr’ROH-oh CAP-yo LAH-han-oh)   I kill somebody for no good reason; literally, I eat someone cabbage”

τρώω κατραπακιά: (tr’ROH-oh car-rap-ack-YAH)   I get a whack over the head, I  suffer a major shock or misfortune

τρώω κόλλημα: (tr’ROH-oh COLL-ee-mah)   I get hooked, I get addicted, I get stuck; literally, “I eat gluing”

τρώω κράξιμο: (tr’ROH-oh CRACKS-ee-moh)  I am told off

τρώω λάχανο: (tr’ROH-oh la-HAN-oh) I am taken for  ride, I am swindled; literally, “I eat cabbage”

τρώω ξύλο: (tr’ROH-oh k’SEE-loh)   I am beaten the crap out of; literally, “I eat wood”

τρώω πακέτο: (tr’ROH-oh pack-ETT-oh)   I’m freaking out, I’m having it bad,  I’m at a complete and loss; literally, “I eat a package”

τρώω παπά: (tr’ROH-oh pap-AH)  I am being lied to; literally, “I eat priest”

τρώω πίπα: (tr’ROH-oh PIP-ah)  to suffer a difficult or hard situation; literally, “to eat a blowjob”

τρώω πόρτα:  (tr’ROH-oh PORT-ag)  I am  denied entrance; literally, “I eat door”

τρώω σούπα:   (tr’ROH-oh SOUP-ah) I slip and fall face down; literally, “I eat soup”

τρώω σουπιά: (tr’ROH-oh soup-YAH)  I believe, I trust; literally, “I eat squid”

τρώω τα μούτρα μου (1): (tr’ROH-oh tah MOOT-rah moo) I stumble and fall down; literally, “I eat my faces”

τρώω τα μούτρα μου (2): (tr’ROH-oh tah MOOT-rah moo) I fail miserably at something; literally, “I eat my faces”

τρώω τα μούτρα μου:   (tr’ROH-oh hate) I get hurt, I fail miserably, I fall flat on one’s face; literally, “I eat my faces”

τρώω το ξύλο της αρκούδας:   (tr’ROH-oh toh k’SEE-loh tiss are-KOO-dass) to be beaten the crap out of; literally, “to eat the bear’s wood”

τρώω τον αγλέουρα:  (tr’ROH-oh ton agg-LEH-oo-rah) to pig out

τρώω φλασιά:  (tr’ROH-oh flass-YA)  it dawned on me,  it hit me, I suddenly realized; literally, “I ate a flashback”

τρώω φρίκη:  (tr’ROH-oh FRICK-eeto be scared shitless, to freak-out, to be at a complete and utter loss; literally,”to eat horror”

τρώω χέιτ:  (tr’ROH-oh hate) to experience online hate

τρώω χι:  (tr’ROH-oh hee) to be rejected; literally, “to eat an X”

τσαβό:  (t’sah-VOH)  chav, uncouth

τσάγια:  (t’SAH-yah) see ya, so long; literally, “teas”

τσαγιέρα:  (t’sah-YERR-ah) effeminate gay, a “teapot”

τσάκα την τσαπού:  (t’SACK-ah tin t’sah-POO) grab my dick

τσακάλι:  (t’sack-AL-ee)  very smart person; literally, “a jackal”

τσακίζω:  (t’sack-EE-zoh) to pig-out on something, usually on junk food; literally, “to bend”

τσακ-μπαμ:  (t’sack-bam) in a jiffy, very fast

τσάκω:  (t’sack-oh)  grab something

τσαλιμάκι:  (t’sa-lee-MACK-ee) trick, affected manner, jig, teasing

τσαμένη:  (t’sa-MEN-ee)  poor, unfortunate woman or penis

τσαμπουκαλεύομαι:  (t’sam-book-al-EVV-oh-meh)  to act as a bully, to lose one’s temper, to fly off the handle

τσαμπουκάς: (t’sam-book-ASS)  bully, one who loses his temper and  to flies off the handle

τσαπερδόνα:  (t’sap-err-donna) a young bubbly woman

τσαπερδονοκωλοσφυρίχτρα:  (t’sap-err-don-oh-coll-oss-fee-REE-h’trah) a bubbly and fuckable woman or gay dude; literally, “a bubbly ass-whistler”

τσαρδί:  (t’sare-DEE) home, shelterτσάρκα: to go for a ride

τσαρούχι! μύτη!  (t’sah-ROO-he MITT-ee)  flex! point!

τσατ:  (t’sat) chat

τσαταυνίζομαι:  (chat-‘ave-nan-knee-zoh-meh) to chaturbate

τσατσά:  (chah-CHAH)   whorehouse madam

τσατσόγερος:  (chah-CHOH-yer-oss)  old fart

τσατσόγρια: (chah-CHOH-gree-ah)  an old hag, a ratbag

τσαχπινογαργαλιάρα: (chah-h’pee-no-gar-gal-YAR-ah) flirty woman; literally, “flirty-tickly”

τσαχπινογαργαλόπουστα: (chah-h’pee-no-gar-gal-LOH-poo-stah)  flirty gay person; literally, “flirty-tickly fag”

τσαχπινοκωλαράκιας: (chah-h’pee-no-gar-gal-YAR-iss)  flirty gay person; literally, “flirty-assed”

τσεκεράου: (checker-AH-oo) check it out

τσιγαριά: (chee-gar-YAH) cigarette smoke smell

τσιγαριλίκι:  (chee-gan-LICJ-ee) joint, reefer, doobie

τσιγκανόπουστας: (chee-gan-OH-poo-stass) gay gipsy

 τσιγκλάω: (cheeg-LAH-oh) to wind someone up, to trigger someone

τσίκα: (CHEE-kah) hashish

τσίλαρε και λίγο! (CHILL-are-eh keg LEE-go)  chill, dude!

τσιλάρω: (chill-ARE-oh)  to chill

τσίλικο: (chilly-koh)  shiny and new,  impeccable,  shipshape

τσίμα: (CHEE-mah)  close-by

τσιμεντένια παπούτσια: (chee-men-TEN-ya pa-POOCH-ya)  cement shoes

τσιμέντο να γίνει: (chee-MENTO nah YEE-knee) ah, fuck it all; literally, “let it become cement”

τσιμούχα: (chee-MOO-ha) fugly woman; literally, “a gasket”

τσίμπα ένα αρχίδι: (CHEMM-bah EN-ah are-HE-dee)  no way, you lost; literally, “pinch a testicle”

τσιμπάω: (cheem-NAH-oh)  to score something

τσιμπηματάκι: (chee-bee-mat-ACH-ee)   small touch of something

τσιμπημένη τιμή: (chee-bee-MEN-ee tim-EE)  inflated price; literally, “pinched price”

τσιμπημένος (1):   (chee-bee-MEN-oss)  pricey, overpriced; literally, “pinched”

τσιμπημένος (2):  (chee-bee-MEN-oss)   smitten, having a crush;  literally, “pinched”τσιμπητός:  (chee-bit-OSS)  dude, mate

τσιμπουκάδικο:  (chee-book-AD-ick-oh)   blowjob joint

τσιμπούκι:  (chee-BOOK-ee)   blowjob; literally, “smoking pipe”

τσιμπουκότρυπα: (chee-book-OH-trip-ah)  glory hole

τσιμπουκόχειλα: (chee-book-OH-he-lad)  dick sucking lips, booty lips, soup coolers; pouty and protruding lips, ideal for oral sex. Literally, “blow-job lips”

τσιμπούμερανγκ: (chee-boomerang)  snowballing

τσίου: (CHEE-oo)  Tweet

τσίπικος:  (CHIP-ick-oss) cheapie, cheapskate, tightwad

τσίπις:  (CHIP-iss)  cheapie, a cheapskate, a tightwad

τσιπροκαμμένοι: (chip-roh-ka-MEN-ee) members of the Marxist – rightist SYRIZA – ANEL coalition

τσίρλα: (CHIRR-lah)  the runs

τσίτα (1): (CHIT-ah)  monkey-like

τσίτα (2): (CHIT-ah) to be totally wired

τσίτα (3): (CHIT-ah) with very tight skin, particularly after cosmetic surgery

τσιτσί: (chee-CHEE) meat

τσίτσιδος: (CHEE-chee-doss) butt-naked

τσιφούτης: (chee-FOOT-iss) stingy, pennypincher

τσίφτης: (CHIFF-tiss) street-smart

τσογλάνι: (choh-GLANN-ee)  jerk, asshole, S.O.B.

τσόγλαν μπόϊ: (CHOH-glann boy)  little jerk, little S.O.B.

τσοι: (chee) cops, fuzz

τσόκαρο: (CHOCK-are-oh) cheap and vulgar woman; literally, “a  clog”

τσόκο: (CHOCK-oh) chocolate

τσόκρυο: (CHOCK-rhee-oh) freezing cold; literally, “penis-cold”

τσολάκογλου: (cho-LACK-oh-gloo) quisling

τσόλι: (CHO-lee)  slutty man, a hustler

τσοντάδικο: (chon-TAH-dick-oh)  porn cinema

τσοντάρω:   (chon-TAR-oh) to eke, to add, to  chip in

τσοπεράς: (chopper-ASS)  a chopper bike rider

τσου: (choo)  nope

τσούλα: (CHOO-lah)  slut

τσουλάκι: (choo-LACK-ee)  little slut

τσουλί: (choo-LEE)  slut

τσουλόσημο: (choo-LOSSY-mo) tramp-stamp

τσουλουφιάζω: (choo-LOOF-ya-zoh) to grab

τσούπρα: (CHOOP-rah)  young girl

τσουπωτή:  (choo-pot-EE)  plumpish,  rotund woman

τσουράπω: (choo-RAP-oh) an ugly and vulgar woman

τσουρνεύω: (choor-NEVV-oh) to steal

τσουρόμαγκας: (choo-ROM-agg-ass) wise guy, all words and no action

τσουρώνω: (choo-RON-oh) to frown

τσούτσα: (choo-CHOO-knee) penis, a shlong

τσουτσέκι:  (choo-CHECK-ee) git, a low-life, a minion

τσουτσού: (choo-CHOO) peepee; childish expression for a penis

τσουτσούνα: (choo-CHOO-nah) peepee; childish expression for a penis

τσουτσούνι: (choo-CHOO-knee) peepee; childish expression for a penis

τυλίγω άντρα: (tee-LEE-go) to hook a man; literally, “to fold a man”

τύπισσα: (TIP-iss-ah) dudette, gal

τυρί (1): (tee-REE) dick-cheese;  literally, “cheese”

τυρί (2):  (tee-REE) illiterate; literally, “cheese”

τυροβρωμίκουλας: (tee-rho-vroh-MEE-koo-lass) filthy person you smells of cheese

τώρα μάλιστα: (torah MA-list-ah) yeah, right!

τωρα που γυρίζει: (torah poo yee-REE-zee)  now that the time time is ripe; literally, “now that it is turning”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s