φαγκότο – φωτοσουπιά

φαγκότο (1): (fag-OTT-oh) penis

φαγκότο (2): (fag-OTT-oh) sexual activity

φάε λάδι και έλα βράδυ: (FAH-eh LAD-ee keh ELLE-ah VRAH-dee) tonight let’s fuck; literally “eat oil, and come at night” (purportedly because oil is somewhat aphrodisiac)

φάε τη γλώσσα σου:  (FAH-eh tin GLOSS-ah sue) knock on wood, touch wood; literally, “eat your tongue”

φάε τη σκόνη μου: (FAH-eh tin SCON-ee moo) eat my dust

φακ γέα! (fuck yeah) fuck, yeah!

φακελάκι: (fack-el-ACK-ee) bribe; literally, “envelope with money”

φακελώνω: (fack-el-OH-no) to keep tabs on someone; literally, “I envelope”

φακλάνα: (fack-Lana) fat, dumpy woman

φακλαναριό: (fack-lan-are-YO) fat, dumpy woman or a group of such women

φακλάνι: (fack-LAN-ee) fat, dumpy woman

φακλανιάρης: (fack-lan-YAR-iss) fat, dumpy dude

φακλανιζέ: (fack-lan-izz-eh) fat, dumpy woman

φάκμποϊ: (FACK-boy) fuckboy, pick-up artist, letch

φαλακρό μουνί: (fal-ack-ROH moo-KNEE) bald pussy

φάνγκερλινγκ: (fan-GKER-link) fangirling

φαπάρω (1): (fap-ARE-oh) to slap 

φαπάρω (2): (fap-ARE-oh) to fap, to wank

φαρμακείο: (pharma-KEY-oh) very expensive store; literally, a pharmacy

φαρμακομούνα:  (pharma-ko-MOON-iss) femme fatale

φαρμακοψώλης: (pharma-cop-SOL-iss)  fellow with a poisonous penis

φάση (1): (PHAH-see)  making out, necking, get the stew going; literally, “phase”

φάση (2): (PHAH-see) scene, snapshot (e.g. in a football game)

φάση (3): (PHAH-see) phase one is going through

φασισταριό: (fascist-are-YO) fascist, or group of fascists

φασιστομούνα: (fascist-oh-MOON-ah) fascist woman, fascist cunt

φασιστόμουνο:  (fascist-OH-moon-oh) fascist woman, fascist cunt

φασιστόμουτρο:  (fascist-OH-moot-roh)fascist jerk

φάσκελο: (FASS-kell-oh) insulting gesture whereby one thwarts his open palm in your direction

φαστφουντάδικο: (fast-food-AH-dick-oh) fast food joint

φάσωμα: (FASS-oh-ma) making out, necking, get the stew going

φασωνάμπλ:  (fass-oh-NAB-l)  “neckable” person

φάτε, μάτια, ψάρια: (FAT-ek MATT-ya PSAR-ya) feast your eyes on someone or something, dream on, don’t you wish; literally, “eyes feast on fish”

φάτσα κάρτα:  (FAT-sah CART-ah)  at point blank

φατσομπούκι: (fatso-BOOK-eeFacebook

φέϊμους: (famous) cool and popular person, particularly at school

φεϊσμπουκάκιας: (facebook-ACK-yassmale Facebook addict

φεϊσμπουκλού:  (facebook-LOOfemale Facebook addict

φεϊσμπούκωμα: (facebook-oh-mato be up to one’s hilt with Facebook

φελέκι:  (fell-ECK-ee) fate, bad luck

φελλάτρια: (fell-AT-ree-ah) fellatrice

φεμιναζί:   (femi-nah-ZEEfeminazi

φεμουνισμός: (feh-moon-iz-MOSS) insulting expression for feminism; literally, “cunt feminism”

φεμουνίστρια:  (feh-moon-ISS-tree-ahinsulting expression a feminist; literally, “cunt feminist”

φέος:  (FEH-ossspliff, joint

φέρνει σβούρες: (FAIR-knee z’VOO-ress) to go around of circles, out of control; literally, “to bring spinning tops”

φεσωμένος:   (feh-so-MEN-ossbilked

φέτες: (FETT-ess) six-pack, ripped

φευγάτος (1): (fevv-GAT-oss) fantastic person, one who rocks

φευγάτος (2): (fevv-GAT-oss) half-crazy person

φευγάτος (3): (fevv-GAT-oss) someone about to leave or get sacked

φιδάκι (1):  (fidd-ACK-ee) winding road; literally, small snake.

φιδάκι (2): (fidd-ACK-ee) the snakes and ladders game

φιδάκια:  (fidd-ACK-ya) ironically, kisses; literally, “little serpents”

φιδέμπορας:  (fidd-EM-pore-ass) snake-oil salesman, liar

φιδιά:  (fidd-YAH) lie,  scam

φιλάω κατουρημένες ποδιές: (fill-AH-of cat-oor-ee-MEN-ess pod-YES)  to  bend over backwards, to  kiss ass; literally, “to kiss peed-upon aprons”

φιλελές: (phil-el-ESS) ironically, libertarian or neoconservative

φιλελέμπουρας:  (phil-el-EM-boo-rass) ironically, libertarian or neoconservative

φιλελέφτ:  (phil-el-LEFT) leftist liberal, libtard

φιλενάδος:  (phil-en-AD-oss)  woman’s boyfriend who enjoys no benefits whatsoever

φυλολυγιστής: (phil-oh-ligg-iss-TISS) gender-bender (m)

φυλολυγίστρια: (phil-oh-ligg-ISS-tree-ah)  gender-bender (f)

φίκι-φίκι: (PHICK-ee PHICK-ee) sex, nookie, bouncy-bouncy

φιλούθκια: (phil-OOTH-kee-ag) kisses (Cyprus slang)

φιλούρες: (phil-OO-ress) big kisses

φιξάκι (1):  (fix-ACK-ee) drug fix

φιξάκι (2):  (fix-ACK-ee) fixie (one-speed bicycle without brakes)

φιξάκιας (1):  (fix-ACK-yass) one who rides fixie bikes

φιξάκιας (2): (fix-ACK-yass) one who administers drug fixes

φιξάς (1): (fix-ASS) who rides fixie bikes

φιξάς (2): (fix-ASS) one who administers drug fixes

φίρμα:  (FIRM-ah) big-shot; literally, “a firm”

φιστικώνω:  (fiss-tick-ON-oh) to screw; literally, “to pistachio”

φιτίλιας:  (fee-TILL-yass) angry and confrontational dude, someone with roid rage

φίτσουλας:  (FIT-soo-lass) hideous sleazeball

φίφας:  (FEE-fass) pencil-dick, unendowed person

φιδάκι:   (fee-DACK-iss)  fishtailing (whilst driving)

φλαπούτσος:  (flah-POOTS-oss) flappy penis

φλασάκι:  (flah-SACK-ee) USB memory stick

φλασιά (1):  (flah’s-YA) sudden inspiration; literally, “flash”

φλασιά (2): (flah’s-YA) flashback

φλιπάρω:  (flip-ARE-oh) I flip out

φλογομαχίες:  (flo-go-ma-HE-ess) flame wars

φλοκάτη:  (flo-CAT-ee) rug-like hairpiece or comb-over; literally, “rug”

φλόμπα:  (FLOM-bah) fugly woman

φλόμπας:  (FLOM-bass) jerk, asshole,  bozo

φλου:  (floo) unclear, fuzzy, abstract

φλούφλης:  (FLOOF-liss) pansy

φλώρος: (FLOH-ross) pansy

φλώρουμ:  (FLOH-room) lame internet forum

φλωρούμπας:  (flo-ROOM-bass)  pansy

φοβερό!  (faux-verr-OH) perfect! smashing! Literally, “frightful”

φο-βυζού:   (faux vee-ZOO) woman with large silicone tit implants

φλόκια:   (FLOCK-yah) cum, semen

φόλα (1):  (FAUX-lah) something in a superlative degree (eg. “είμαι φόλα Παναθηναϊκός”, “I am a super fan of Panathinakos FC”); literally, “poison bait”

φόλα (2):   (FAUX-lah) fugly woman; literally, “poison bait”

φόλα (3):   (FAUX-lah) lemon, dud

φόλα! (4):  (FAUX-lah) I hope you die; literally, “poison bait”

φόλεξ:   (faux-lex) fake Rolex

φορ τεχ λουλζ:  (for-teh-lulz) for teh lulz

φοριέται:  (for-YET-eh) fashionable, popular; literally, “being worn”

φορτώνω (1):  (for-TON-oh) to load a program

φορτώνω (2):  (for-TON-oh) to become emotional and/or angry

φορτώνω (3):  (for-TON-oh) to gain bulk, in bodybuilder lingo

φορτώνω (4): (for-TON-oh) to screw

φόσμπα:  (foss-BAH) joint, reefer, doobie; backslang anagram of μπάφος (q.v.)

φοσμπέιν: (foss-baine) spliff, joint

φου: (foo) hash, pot

φου και φου: (foo-keh-foo) now and then, occasionally

φούμαρα: (FOO-marr-ah) bullshit, a load of crock

φουμάρω φούντα: (foo-MARR-oh FOON-tah) to smoke pot

φουμπού: (foo-BOO) Facebook

φούντα: (FOON-tah) pot, weed; literally, “tassel”

φουντίλα: (foon-TILL-ah) the smell of cannabis

φουσέκι:  (FOO-SECK-iss) humungous cigar

φουσκωτός:  (FOO-scott-TOSS) beastly bodybuilder,  built like a brick shit-house; literally, “inflatable”

φούστης:  (FOOSS-tiss) gay man, faggot

φούτσος:  (FOOT-soss) penis,  dick

φούφουτος (1):  (FOO-foo-toss) John Doe

φούφουτος (2):  (FOO-foo-toss) penis,  dick

φράγκα: (FRAGG-ah)  dough, moolah; litaeally, “Francs”

φραγκάτος: (fragg-AT-oss)  filthy rich, loaded

φραγκοκίλερ: (fragg-oh-killer) stingy dude,  pennypincher

φραγκοφονιάς:  (fragg-oh-phon-YASS)  stingy dude,  pennypincher

φραπέ:  (frapp-EH) hand-job;  literally,  “frappé”

φραπεδιάρα: (frapp-ed-YARR-ah) woman offering hand-jobs;  literally, “frappé lady”

φραπεδούμπα (1): (frapp-ed-OOM-bah)  well-made frappé coffee

φραπεδούμπα (2): (frapp-ed-OOM-bah)  superb hand-job

φραπεδούπολη: (frapp-ed-OO-poll-iss) Thessaloniki; literally, “frappé town”

φράπενινγκ:  (FRAPP-enning) fappening

φρεντόμαγκας:   (fred-OM-magg-ass) bogus street-smart person who drink espresso freddo

φρεντουλίνι: (fred-oo-LINN-ee)  my little friend

φρέσκο (FRESS-koh) jail, slammer

φρεσκαδούρα (freh-ska-DOO-rah) ironically, ageing and wrinkled person; literally, “freshness personified”

φρικάρω: (frick-ARE-oh) I freak out

φρικιό: (frick-YO) freak,  punk,  goth, emo

φρόκαλο:   (fruit-ACK-yah) shabby and fugly woman

φρουτάκια:  (fruit-ACK-yah) slot machines; literally, “little fruit”

φταλέ:   (pht’tah-LEH) money , dough, moolah

φτηνή πουτάνα:  (pht’ee-KNEE poo-TAN-ah) cheap whore

φτιάχνομαι (1):  (pht’YAH-h’no-meh) to get rick; literally, “to fix myself”

φτιάχνομαι (2):  (pht’YAH-h’no-meh) to get horny; literally, “to fix myself”

φτιάχνομαι (3):  (pht’YAH-h’no-meh) to get high; literally, “to fix myself”

φτιάχνω: (pht’YAH-h’no) to make up, to enter in a relationship

φτου:  (pht’OO)  dammit,  shit; literally, “spit”

φτύσιμο (1): (pht’EE-sim-oh) to be turned down, literally, “spitting”

φτύσιμο (1):  (pht’EE-sim-oh)   to be exhausted, literally, “spitting”

φτυστός:   (pht’oh-ho-BIN-ess)  spitting image

φτωχομπινεδιάρης:  (ph’toh-ho-bin-ed-YAR-iss)  cheapskate

φτωχομπινές:  (ph’toh-ho-BIN-ess)  poor and trashy old fart

φυλάκα:   (phil-ACK-ah)  jail, slammer

φυλή:   (phil-EE) tribe of people (e.g. punks, gamers, etc)

φυντάνι: (finn-TAN-ee)  young person, young prodigy

φύσα!  (FISS-ah)  expression uttered to someone before delivering an indecent hand gesture (see μούτζα); literally, “blow!”

φυσσάε, το:   (fiss-AH-ee, toh) he is rich, and conspicuously so; literally, “he blows it”

φυσαρμόνικα:  (fiss-are-MON-ick-aharticulated bus

φυσέκι:  (fe-SECK-eevery fast or swift person; literally, “bullet”

φυσουνάρισμα:  (fee-soon-ARE-iz-ma) doping

φυτό:  (fee-TOH) nerd,  spaz; literally, “plant”

φυτούκλας: (fee-TOOK-lassnerd,  spaz; literally, “plant”

φύτουλας: (FEE-tool-assnerd, spaz; literally, “plant”

ΦΦΦ: (foo-foo-foo) kisses, XXX

φώκια: (FOCK-ya)  fat woman; literally, “seal”

φωτοβομβίδα: (photo-vomb-IDD-ah)  photobomb

φωτογραφίζω (1): (photograph-IZ-oh)  to flash one;s vagina; literally, “to photograph”

φωτογραφίζω (2): (photograph-IZ-ohto reveal someone’s identity without explicitly mentioning his name; literally, “to photograph”

φωτοσοπιά: (photo-sopp-YA) sly Photoshop job that make a plain person look spectacular

φωτοσουπιά: (photo-soup-YAsly Photoshop job that make a plain person look spectacular; literally, “photo squid”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s