ψαγμενιά – ψωνιστήρι

ψαγμενιά:  (psag-men-YA) something hip

ψαγμένος: (psag-MEN-oss) hip person; literally “researched”

ψάκι: (PSAK-ee) adulterated drug

ψαλιδάκι: (psall-ee-DACK-ee) bicycle kick (football technique); literally “little scissors”

ψαλιδόκωλος: (psall-ee-DOCO-oh-loss) person wearing a tuxedo; formally, scissor-arsed

ψάρακας: (PSAR-ack-ass) new army recruit, gullible person, beginner, fish; literally “bog fish”

ψαρεύω: (PSAR-evv-oh) to bait someone for information; literally, to “fish.

ψάρι: (PSAR-ee) new army recruit, gullible person, beginner, fish; literally “fish”

ψαροκασέλα: (psar-oh-cass-EL-ah) fugly ratbag; literally “fish-crate”

ψαρώνω: (psar-OH-no) I become intimidated; literally, “I become fish”

ψαρωτίκ: (psar-oh-tique) intimidating

ψαρωτικό: (psarr-oh-tick-OH) intimidating

ψαρωτικός: (psar-oh-teak-OSS) intimidating person; literally, “fish-like”

ψαχτήρι: (psak-TIRR-ee) internet search engine

ψείρα (1): (PSIRR-ah) surveillance bug; literally “louse”

ψείρα (2): (PSIRR-ah)  small microphone; literally “louse”

ψείρα (3): (PSIRR-ah)  small LED Xmas light; literally “louse”

ψειρίζω (1): (psirr-EE-zoh) to split hair; literally “to remove lice”

ψειρίζω (2): (psirr-EE-zoh) to steal; literally “to remove lice”

ψείρισμα: (PSIRR-izz-ma) theft; literally “to remove lice”

ψειρού: (psirr-OO) jail, slammer; literally “the lice-infested joint”

ψεκασμένος: (pseck-ass-MEN-oss) conspiracy buff; literally “sprayed by chemtrails”

ψεύτικη:  (PSEFF-tick-ee) falcetto voice; literally “phony one”

ψευτοθόδωρος: (pseff-toh-THODD-oh-ross) liar,  fraud; literally, “pseudo-Theodore”

ψηλέας: (psee-LEH-ass) tall dude

ψηλό μουνί για παρέλαση, κοντό για κρεβάτι: (psee-LOH moo-KNEE ya pa-REH-lass-ee, con-TOH ya creh-VATT-ee) literally, “tall vaginas are for parades, short vaginas are for shagging”

ψηλό μουνί, καμαρωτό γαμήσι: (psee-LOH moo-KNEE, cam-are-oh-TOE  gamm-EE-sea) literally, “a tall vagina makes for proud shagging”

ψηλοκρεμαστό: (psee-loh-kremm-ass-TOH) lob (ball technique)

ψημάρι: (psee-MAR-ee) green, inexprerienced

ψήνεσαι; (PSEE-ness-eh) are you in, are you game, how about it; literally “are you roasting?”

ψήνεται κατάσταση: (PSEE-net-eh cat-ASS-tass-ee) something is brewing, sexually-speaking; literally, “situation is grilling”

ψήνω: (PSEE-no) to talk someone into something; literally “I am roasting”

ψήνω το ψάρι στα χείλη: (PSEE-no toh PSAH-ree stah -HEEL-ya) I am making one’s life difficult; literally, “I am grilling fish on one’s lips”

ψηφαλάκια: (psee-fah-LACK-ya) few or petty votes

ψηφοφθόροι: (psee-foff-THOR-ee) voters

ψι (1): (psee) psychiatric patient

ψι (2): (psee) shrink, psychiatrist

ψιλά: (psee-LAH) money, dough, moolah; literally “thin ones”

ψιλά γράμματα: (psee-LAH GRAM-at-ah) small print

ψιλές: (psee-LESS) slaps in the face; literally, “thin ones”

ψιλό: (psee-LOH) number one (peeing); literally “thin”

ψιλο- (psee-loh-) prefix implying a small magnitude (slightly-, quasi-, etc)

ψιλοξενέρωτος: (psee-loh-ksen-ERR-oh-toss) somewhat uncool; literally “thinly un-watered”

ψιλοπανικάουα: (psee-loh-panic-AH-oo-ah) somewhat in panic

ψίλος: (psee-LOSS) blim, the smallest possible portion of hash; literally, “flea”

ψιψιψόνια: (psee-psee-PSON-ya) thingies, thingamajigs

ψολίστ: (pso-LISZT) dexterous handler of the male member

ψόφα! (PSI-fah) drop dead!

ψοφάω (1): (pso-FAH-oh) I croak

ψοφάω (2): (pso-FAH-oh) I am freezing

ψοφάω (3): (pso-FAH-oh) I am crazy about something.

ψόφιος: (PSOFF-ee-oss) bushed, dead tired; literally, “dead”

ψόφιος κοριός: (PSOFF-ee-oss core-YOSS) playing possum; literally, “dead bedbug”

ψοφολογάω: (pso-o’log-AH-oh) I am quite ill, literally “I am grappling death”

ψόφος (1): (PSOFF-oss) croaking

ψόφος (2): (PSOFF-oss) freezing cold

ψόφος! (3) (p’SOF-oss) drop dead!

ψυ:  (PSEE) mental patient

ψυ: (PSEE) shrink, psychiatrist

ψυλλιάζομαι: (psill-YAH-zo-meh) I suspect something; literally, “I louse myself”

ψυχάκιας: (psee-HACK-yass) psycho, fucked up perv

ψυχανάλα: (see-han-ALLAH) shrink, psychoanalysis

ψυχανώμαλος: (psee-han-OM-al-oss) psycho, fucked up perv

ψυχικάρα: (psee-hic-YAR-ah) empathetic woman or hooker, apt to offer a mercy fuck

ψυχικό (1): (psee-hic-OH) an act of selfless altruism

ψυχικό (2): (psee-hic-OH) mercy fuck

ψυχολογικό τραλαλά: (psee-ho-go-yee-KO tra-la-LAH) in psychological crisis

ψυχικό τραλαλά: (psee-hic-OH tra-la-LAH) in psychological crisis; literally “psychic la la la”

ψυχοπουτάνα:  (psee-ho-poo-TAN-ah) empathic hooker, apt to offer a mercy fuck; ; literally “psycho-whore”

ψώλα (1): (PSO-lah) penis, shlong

ψώλα (2): (PSO-lah) promiscuous woman; literally, “penis, schlong”

ψωλάγγελος: (pso-LAN-gkel-oss) angelic whore with a penis fixation; literally “penis-angel”

ψωλανάφτρα: (pso-lan-AFF-trah) cock-teaser; literally “penis-lighter”

ψωλάντλησις: (pso-LAND-lee-sis) penis pumping

ψωλαράς: (pso-lar-ASS) well-endowed dude

ψωλάρι: (pso-LARRY) penis, shlong

ψωλάρμπεης: (pso-LARB-eh-iss) well-endowed dude; literally “penis chief”

ψωλαρπάχτρα: (pso-lar-PAHT-rah) broad ravenous for dick

ψωλαρπάχτρας: (pso-lar-PAHT-rass) dude ravenous for dick

ψωλή: (pso-LEE) penis, shlong

ψωλιά: (pso-lee-AH) penal thrust

ψωλίνα: (pso-LEE-nah) penis-oriented gal

ψώλλυγουντ: (PSO-lee-wood) the Greek porn industry, wordplay on ψωλή (penis) and Hollywood

ψωλοβαράω: (pso-lo-var-AH-oh) I am wasting my time, literally “I am beating my penis”

ψωλοβρόντης: (pso-lo-VRON-tiss) mega wanker, literally “cock-thunderer”

ψωλόγαλα: (pso-LOG-allah) dick milk, cum, jizz; literally “penis-milk”

ψωλογλείφα: (pso-lo-GLIFF-ah) fellatrice

ψωλογλειφίς: (pso-lo-GLIFF-iss) fellatrice

ψωλογλειφίτσα: (pso-lo-fliff-EE-tsa) ‘lil’ fellatrice

ψωλοδίαιτος: (pso-lo-DEE-ett-oss) gigolo; literally “dieting on one’s penis”

ψωλοζητιάνα: (pso-lo-zit-YAN-ah) gal or gay dude desperate for sex; literally, “cock beggar”

ψωλοκαούρα:  (pso-lo-ka-OO-rah) strong desire to fuck someone; literally, “cock heartburn”

ψωλοκοπανώ: (pso-lo-cop-ah-NO) penis banging

ψωλόκρεμα: (pso-LO-kremm-ah) cum, jizz; literally “penis-cream”

ψωλομαζεύτρα: (pso-lo-mazz-EFF-trah) penis collector

ψωλομεζές:  (pso-lo-mezz-ESS) beautiful woman; literally, “penis tapas”

ψωλομούρης: (pso-lo-MOOR-iss) dick-face

ψωλομπούκι:  (pso-lo-BOOK-ee) penis mouthful

ψωλόπαις:  (pso-LO-pess) penis-oriented youth (archaic)

ψωλοπερήφανος: (pso-lo-per-IFF-an-oss) penis-snob

ψωλοτρομπάρισσα:  (pso-lo-tromp-ARE-iss-ah) penis-pumping gal

ψωλότσεπη: (pso-LO-tsep-ee) jock-strap

ψωλοτύρι: (pso-lo-TIRR-ee) dick cheese

ψωλόφιλος: (pso-LOFF-ill-oss) penisphile

ψώλων:  (PSOL-on) well-endowed dude, Mr. Big Penis

ψωμάκια:  (pso-MACK-ya) love handles; literally “little breads”

ψωμολύσσα: (pso-MOH-liss-ah) starving hunger; literally, “bread rabies”

ψωνάρα: (pso-NARR-ah) someone full of him or herself

ψωναρέ: (pso-natt-EH) someone full of him or herself

ψωνίζομαι: (pso-KNEE-zom-eh) I am full of myself; literally “I shop myself”

ψωνίζω: (pso-KNEE-zo)pick up a hooker

ψωνίζω από σβέρκο: (pso-KNEE-zo APP-oh ZVERK-oh) hitting the jackpot (in an ironic sense), making a lousy choice; literally “Ι buy beef neck”

ψώνιο: (PSO-knee-oh) someone full of himself; literally “a purchase”

ψωνισμένος: (pso-knees-MEN-oss) someone full of himself

ψωνιστήρι: (pso-knee -STIR-ee) cruising, trying to get laid

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s